Etikettarkiv: Psykiatri

”Vi har möjlighet att göra skillnad”

Sofia Engvall och Robert Sjölund trivs på Capio Psykiatri. Foto: Kicki Nilsson
Sofia Engvall och Robert Sjölund trivs på Capio Psykiatri. Foto: Kicki Nilsson

En psykologtät verksamhet med stora möjligheter att påverka både patienternas livskvalitet och sin egen arbetsdag. Så beskriver Sofia och Robert sitt arbete på Capio Psykiatri.

De senaste åren har vårdgivaren Capio Psykiatri växt så det knakar. Något som bland annat märks på Capio Hjärnhälsan som är en av Capio Psykiatris många kliniker.
– Sedan hösten 2019 har vi fördubblat antalet anställda psykologer. Under hela den här resan har medarbetarna varit en viktig del av utvecklingen. Vi är en grupp som hjälps åt och vi har fått möjlighet att skapa den verksamhet som vi vill ha, säger Robert Sjölund, psykolog och Capio Hjärnhälsans enhetschef.
Som psykolog på Capio Psykiatri har du stora möjligheter att välja inriktning på ditt arbete.
– Tack vare att vi arbetar så brett finns det möjlighet att både specialisera sig och bredda sin kompetens beroende på vad man trivs bäst med, säger Robert.

Bred kompetens
Psykologerna erbjuds regelbundet både interna och externa utbildningar. Dessutom finns det otroligt mycket kompetens bland de många medarbetarna.
– Det har varit extra värdefullt för mig som ny psykolog. Det finns många kollegor med olika typer av erfarenheter och jag lär mig mycket, säger Sofia Engvall som har arbetat på Capio Hjärnhälsan sedan 2019.
Det som fick Sofia att söka till Capio Psykiatri var möjligheten att arbeta med neuropsykiatriska utredningar. Hon har alltid gillat att fördjupa sig i saker.
– Jag gillar att träffa patienter och familjer och få göra skillnad för dem. Vi får väldigt bra feedback och våra patienter är väldigt tacksamma, säger Sofia.
Ytterligare en sak som gör att Sofia trivs så bra på sin arbetsplats är just möjligheten att få vara med och påverka sin situation. Medarbetarna vet vad som ska göras men kan själva lägga upp sitt arbete.
Även Robert anser att just möjligheten att påverka stort som smått är något som särskiljer och lyfter Capio Psykiatri.
– Det är roligt att utveckla vården och här får vi verkligen göra det. Vi har möjlighet att göra skillnad för de som kommer till oss och det är något som driver oss alla.

Capio psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård med verksamheter inom allmänpsykiatri både för vuxna och barn/ungdomar, ätstörningsvård, vård för hemlösa, transkulturellvård samt smärta och utmattning. Vårdformerna är öppenvård och heldygnsvård. All vård bedrivs på uppdrag från olika regioner i landet i form av upphandlade kontrakt samt vårdval. Capio Psykiatri finns i Stockholm, Östergötland, Halland och Örebro och inom kort även i Dalarna.

capio.se

Psykologer jobbar i framkant i Uppsala

Lisa Westring, klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala. Foto: Anders Forngren
Lisa Westring, klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala. Foto: Anders Forngren

Lisa Westring är både klinisk psykolog och processledare för psykisk ohälsa inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala, där utvecklingen hela tiden går framåt.
– Uppsala vill ligga i framkant och man tillvaratar psykologisk kompetens när det gäller att förbättra verksamheterna, säger hon.

Som klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala träffar Lisa Westring patienter och hjälper dem att ta sig ur psykisk ohälsa. I egenskap av process­ledare arbetar hon också på en mer övergripande nivå.
– I huvudsak leder jag ett nätverk för psykisk hälsa, med representanter från olika vårdcentraler som kan inspireras och lära av varandra. Inom Region Uppsala tar vi fram en modell för stegvis vård, vars syfte är att göra psykologiska behandlingsinsatser mer jämlikt tillgängliga för invånarna. Det ska inte spela så stor roll vilken vårdcentral man vänder sig till. Vi jobbar mot att skapa ett gemensamt arbetssätt för hur vi bedömer och utformar insatser på lagom nivå.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kan göra stor skillnad
Det roligaste med Lisa Westrings jobb tycker hon är variationen, och att se hur patienter blir hjälpta.
– Inom primärvården möter man människor i livets alla skeden och ibland kan man göra stor skillnad även med en liten insats, om man gör det i rätt läge. Ibland är min roll att hjälpa någon att få överblick och ett nytt perspektiv, för att sen gå vidare på egen hand. Ibland behövs en lite mer omfattande psykologisk behandling, och då upplever jag att man får utrymme till det. När det funkar som det ska på vårdcentralen så kan man ha ett livsperspektiv och en kontinuitet kring patienterna som har en mer kronisk problematik.

Psykologers roll viktig
Och i Region Uppsala är det många som efterfrågar psykologers kunskap.
– Om man är lite framåt som psykolog kan man bidra med psykologisk kompetens till exempel till andra yrkesgrupper, även på verksamhetsnivå. Vill man bidra på alla nivåer så är primärvården en bra plats, säger Lisa Westring.
Psykologers roll blir allt viktigare och uppskattas i Region Uppsala Nära vård och hälsa.
– Jag ser helt klart ett skifte mot att man lyfter fram vikten av att vi blir bra på att hantera psykisk ohälsa, för löser vi inte hur vi ska ta oss an psykisk ohälsa blir det ingen bra vård över huvud taget. Jämfört med för fem år sedan uppmärksammas patientgruppen med psykisk ohälsa mer även på ledningsnivå. I Region Uppsala finns ett engagemang i att ägna sig åt förbättringsarbeten på ett systematiserat sätt, och där har psykologer en viktig roll.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Uppsala – Nära vård och hälsa

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa och tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

www.regionuppsala.se

Förnyar den psykiatriska vården

Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

WeMind ansvarar för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner och är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. För psykologen Anna Franck, som arbetat på WeMind sedan 2017, är företagets starka värdegrund och tydliga vision viktig.

WeMind drivs av en tydlig vision: att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass med kontinuerlig metodutveckling och löpande uppföljning.
– Jag valde att söka mig till WeMind direkt efter examen eftersom det är en psykologtät organisation, vilket ger en god tillgång till handledning och kollegialt utbyte. Jag hade även hört mycket positivt om WeMind från andra vårdenheter som remitterat patienter hit, säger Anna Franck, legitimerad psykolog som har arbetat på WeMind sedan 2017, då hon gjorde sin PTP-tjänstgöring. Hon arbetar på en specialistpsykiatrisk mottagning i centrala Stockholm med uppdrag att behandla svåra tillstånd av ångest eller depression.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

Behandlarstöd effektiviserar
WeMind lägger stor vikt vid att ha en levande evidensprocess. Man utvärderar kontinuerligt vilken behandling som bör erbjudas för olika psykiatriska tillstånd. Utfallet av behandlingarna följs upp baserat på framforskade evidensbaserade mått.
– Det känns tryggt att jobba i en organisation som lägger mycket resurser på att utveckla behandlarstöd som kontinuerligt uppdateras utifrån den senaste evidensen. Det ger mig något att luta mig mot i arbetet med patienterna och effektiviserar vardagen så jag hinner hjälpa fler, säger Anna Franck.
Hon tilltalas av WeMinds vision, att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Här placeras verkligen patienten i fokus, liksom ständig metodutveckling och löpande uppföljning. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona.

Frihet under ansvar
– Jag känner en stark tillit från mina chefer, en tilltro till att jag gör ett bra jobb. Det känns också bra att vara på en psykologtät arbetsplats där det alltid finns någon att diskutera eller utbyta erfarenheter med, säger Anna Franck.
På WeMind finns en lyhördhet för medarbetarnas åsikter och förslag, vilket ger psykologer goda möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och andra organisationsövergripande frågor.
– Jag upplever att WeMind tar sin vision att förnya den psykiatriska vården på allvar. Fokus ligger på patienten, och merparten av vår tid kan gå till behandling tack vare att vi exempelvis har förhållandevis få möten. Vi har möjlighet att arbeta självständigt och fritt, bland annat genom att psykologerna styr sin egen tidsbokning, säger Anna Franck.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

WeMind

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. WeMind ansvarar i dagsläget för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Region Uppsala. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 patienter under behandling årligen.

www.wemind.se

Var med och utveckla traumabehandling på Capio

Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund
Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund

Migranter med PTSD faller ofta mellan stolarna i traditionell vård. Men det är i högsta grad ett behandlingsbart tillstånd. På Capio Centrum för Stress och Trauma blir du en del av ett engagerat team och kan verkligen göra skillnad för en utsatt grupp.

Personer som migrerat från andra länder kan bära på svåra trauman och må mycket dåligt. Men symptomen är ofta svårtolkade, vilket kan leda till felbedömningar inom primärvården, dit många först vänder sig. Capio Centrum för Stress och Trauma är en av de få vårdgivare som bedriver specialistpsykiatrisk vård för dessa ofta eftersatta patienter. Behandlingsresultaten är mycket goda och psykologens roll helt central.
– Det är en enormt tacksam patientgrupp att arbeta med. De har ofta svåra fysiska och psykiska symptom och kan vara uppgivna när det gäller det egna måendet. Men faktum är att det finns väldigt effektiv behandling, berättar psykologen Ida Mälarstig.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Sammansvetsat team
Ida, som tog sin examen 2013, har länge intresserat sig för just dessa patienter och när hon fick chansen att vara med och bygga upp den nya mottagningen för ett drygt år sedan tvekade hon inte. Här arbetar ett sammansvetsat tvärprofessionellt team, med psykologer, läkare, sjuksköterskor, vårdkoordinator och arbetsterapeut. Capio har väldefinierade, standardiserade vårdprocesser, med evidensbaserad vård och kvalitetsuppföljningar. Som metod används traumafokuserad KBT, som är ett brett paraplybegrepp.
– PTSD är fortfarande ett ganska obeforskat område och det går inte alltid att arbeta helt enligt protokoll. Som psykolog får man använda hela sin kompetens och utnyttja den bästa tillgängliga kunskapen. Det är väldigt kreativt. Vi har ett starkt fokus på utvärdering och återkoppling. Psykologer har ett stort inflytande och uppmuntras att aktivt utveckla verksamheten, berättar Ida.

Möjlighet att forska
På Capio finns ett brett utbud av kompetensutveckling med föreläsningar, utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog på betald arbetstid, något som Ida har nappat på. Det finns även goda möjligheter för den som är intresserad av att forska och bland annat bedrivs forskning om traumaexponering med tolk för att se hur tolkutbildningen kan utvecklas.
– Vi plöjer ny mark och bidrar med ny kunskap, vilket är spännande, framhåller Ida. Det finns ett stort engagemang för våra patienter och ett väldigt stöttande och bra kollegialt samarbete.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, stress- och traumavård, ätstörningar och smärta och utmattning. Centrum för Stress och Trauma i Stockholm bedriver psykiatrisk specialistvård utifrån ett transkulturellt perspektiv för vuxna migranter samt ensamkommande unga vuxna. Hit söker man sig med remiss eller egenanmälan. Verksamheten är starkt psykologdriven och erbjuder spännande karriärmöjligheter för psykologer som vill vara med och utveckla vården.
www.capio.se

Skapar förändring som håller

Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM och Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland. Foto: Johan Marklund
Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM och Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland. Foto: Johan Marklund
Sedan PBM och Psykiatripartners i Östergötland gick samman kan de hjälpa till i flera steg i vårdkedjan och nå fler med sina framgångsrika evidensbaserade behandlingar som utgår från kognitiv beteendeterapi.

– Genom vårt samgående täcker vi större geografiska områden samtidigt som vi får en större organisation. Med fler kunniga kollegor ökar vårt kollegiala lärande och vi kan gemensamt utveckla våra behandlingar vidare, förklarar Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM.
Efter samgåendet har de fyra affärsområden: Vårdval där de hjälper människor med utmattningssyndrom och/ eller långvarig smärta på uppdrag av landstinget, Privatmarknad som inkluderar tjänster inom utredning, behandling och organisationsutveckling för företag, försäkringsbolag, offentliga organisationer och privatkunder, Digital utveckling och numera även Psykiatri.

Strukturerade och kreativa team
Andreas Kivinens fokusområden är utmattningssyndrom och långvarig smärta, områden som tydligt kombinerar kropp och psyke.
– Det fysiska och psykiska välmåendet inverkar ju på varandra och då är det otroligt intressant att kunna jobba med en beteendemedicinsk inriktning och påverka båda samtidigt, fortsätter han.
De jobbar också mycket i tvärprofessionella team där det ingår både psykologer, läkare, fysioterapeuter och rehabiliteringskoordinatorer.
– Vi har satsat mycket på att utveckla ett konstruktivt teamarbete där en av de viktigaste delarna är att alla jobbar strukturerat mot samma mål, oberoende av profession. Det är bland annat det som skapar de hållbara resultaten, konstaterar han.
I utvecklingsarbetet ingår teamhandledning för att utveckla teamen och hålla en tydlig ansvarsfördelning inom teamet. På det viset blir alla samarbeten inom teamet både kreativa och effektiva.

Psykiatrin når ut till nya patientgrupper
Psykiatripartners i Östergötland adderar psykiatri till verksamheten, vilket gör att de tillsammans kan bidra inom fler steg i vårdkedjan.
– Det känns mycket bra att vi nu får större gemensamma krafter att hjälpa människor att må bättre, och det är en lyx att få arbeta med så kompetenta kollegor inom olika professioner. Vi jobbar inom öppenvårdspsykiatrin med patienter med stora hjälpbehov, vilket är ett mycket stimulerande jobb, och med mer resurser kan vi göra ännu större nytta, förklarar Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland.
Hon jobbar själv inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Psykiatripartners bestämde sig för ett antal år sedan att de skulle jobba hårdare för att nå ut till patienter som normalt inte sökte sig till deras mottagningar.
– Vi inledde då ett samarbete med skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Sedan tre år lånar jag ett rum på dessa skolor där jag har mottagning och resultaten har varit påtagliga. Det känns verkligen mycket bra att kunna bidra till att de får en bra start i livet, fortsätter hon.

Stora möjligheter till utveckling
Både Andreas Kivinen och Noor Daud betonar vikten av att ha en bra arbetsmiljö som basplattform, där de både kan lära av varandra och stötta varandra.
– När vi nu gått samman och har fyra affärsområden så finns också stora möjligheter för personlig utveckling som psykolog hos oss. Man kan antingen välja att fördjupa sig inom ett av områdena eller att byta affärsområde och utvecklas åt ett nytt håll genom utbildningsinsatser och stöd av kollegorna. Det är även flera medarbetare som har tagit steget till en ledarroll inom företaget, konstaterar Andreas Kivinen.
Att de är ett privat företag ger också större möjligheter då de kan vara mer lyhörda och förändringsbenägna. De kan exempelvis snabbare följa upp om delar av arbetssättet inte visar sig vara effektivt, och då göra justeringar.
– Vi kan påverka både våra arbetssätt och den vård vi ger, inom landstingets ramar naturligtvis, och det skapar en väldigt positiv arbetsmiljö där vi verkligen trivs. Att vi även har mycket roligt tillsammans skadar ju inte, avslutar Noor Daud med ett leende.

Vill du växa tillsammans med oss. Klicka här för mer information och ansök

PBM
PBM förbättrar människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vi erbjuder beteendeinriktade produkter och tjänster – kognitiv beteendeterapi och beteendebaserat ledarskap – som långsiktigt förändrar, förebygger och utvecklar. Genom förvärvet av Psykiatripartners innefattar verksamhetsutbudet även barn- och ungdomspsykiatri samt specialiserad psykiatrisk öppenvård för vuxna. Verksamheten är vetenskapligt förankrad.

Läs mer på www.pbm.se eller karriar.pbm.se/jobs

Vuxenpsykiatrin intressantast för psykologer

6 av 10 psykologer kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Allmänpsykiatrin/vuxenpsykiatrin är det populäraste området. Av de som svarade att de kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, kan 83% tänka sig att arbeta där.

Kan du tänka dig att arbeta inom psykiatrin?

Vilka områden inom psykiatrin kan du tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Tiohundra satsar på psykologer

Sophie Lindberg, psykolog och verksamhetschef, Frida Langvad, psykolog och samordnare och Tomas Tegethoff, psykolog hos Tiohundra. Foto: Conny Holm
Sophie Lindberg, psykolog och verksamhetschef, Frida Langvad, psykolog och samordnare och Tomas Tegethoff, psykolog hos Tiohundra. Foto: Conny Holm
Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje satsar stort på utveckling av vården kring psykisk ohälsa inom tre områden: Psykiatrin, BUP och primärvården. Psykologer kommer att ha en central och spännande roll i denna utveckling.

Psykologen och verksamhetschefen Sophie Lindberg har varit verksam inom olika psykiatriverksamheter i Norrtälje sedan legitimationen 1999. Idag är hon verksamhetschef över det område som har flest psykologer i TioHundra.
– Psykologer har betydande roller inom såväl barn- och vuxenpsykiatri, barn- och vuxenhabilitering, som unga vuxna-mottagning och första linjens barnpsykiatri. Olika satsningar på psykologer har gjorts de senaste åren säger Sophie. Vi har bland annat inrättat specialisttjänster på några enheter. Forskning och utveckling står högt på agendan och nyligen blev ett kliniskt forskningsprojekt på BUP färdigt och sammanställt.
Sophie menar också att det är enkelt att samverka med andra aktörer då Norrtälje är relativt litet. Närheten till Stockholm gör att samverkan med verksamheter där också sker kontinuerligt.

En mängd olika samverkanstyper
Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar psykologen och samordnaren Frida Langvad. Hon håller med Sophie och betonar att det är den trygga och stabila personalgruppen och det gränsöverskridande samarbetet som gör Tiohundra till en så intressant arbetsgivare.
– Här finns en uppsjö olika samverkanstyper, både internt inom Tiohundra och externt med socialtjänst, skola, arbetsförmedling och andra myndigheter. Förutom att vi har en platt organisation som gör det lätt att få kontakt med andra verksamheter har vi regelbundna möten för att utveckla våra processer. Det innebär ett kontinuerligt kunskapsutbyte som också skapar enorma möjligheter för oss att utveckla den psykiatriska vården.

Inspirerande inom primärvården
Psykolog Tomas Tegethoff, som är verksam inom primärvården i Norrtälje, berättar att psykologens roll blir allt viktigare på en vårdcentral:
– Vår breda kompetens inom psykologi behöver utnyttjas mer, framför allt vid förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder. Tiohundra vill därför satsa stort på forskning och utveckling för att göra primärvården i Norrtälje till Sveriges bästa. Det är en spännande tid med mycket nytänkande. Därför söker vi duktiga och kreativa psykologer som kan bidra på olika sätt.

Vårdbolaget Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb

Samma yrke – olika karriärvägar

Nils Berginström, psykolog på Neurorehab NUS i Umeå. Foto: EdelPhoto
Nils Berginström, psykolog på Neurorehab NUS i Umeå. Foto: EdelPhoto
Annalena Pejok och Nils Berginström blev färdiga psykologer på 2000-talet. Idag arbetar Annalena inom primärvården medan Nils återfinns inom neurorehabilitering. Gemensamt har de ett starkt intresse för ämnet och möjligheten att göra skillnad för människor, var och en på sitt håll.

Nils Berginström tog sin psykologexamen 2009 och gjorde sin PTP-tjänst på Neurorehab NUS i Umeå.
– Under det året fick jag verkligen upp ögonen för arbetet med traumatiska hjärnskador hos barn och unga. Efter avslutad PTP fick jag ett erbjudande om att bli tillsvidareanställd vilket jag tackade ja till, ett val jag inte har ångrat.
Det som Nils lyfter fram som en av de stora behållningarna med att vara psykolog inom detta fält är att det verkligen går att göra skillnad.
– Med hjälp av neuropsykologiska bedömningsinstrument kan vi fånga subtila förändringar i neuropsykologiskt fungerande hos dessa patienter som inte går att upptäcka på andra sätt. Våra tester måste till för att fånga dessa bitar, se var bristerna finns och vad vi kan göra åt dem ur ett rehab-perspektiv.
Nils har även slagit in på forskningsspåret. Sedan 2014 delar han sin tid mellan arbetet på kliniken och en doktorandtjänst.
– Det är en perfekt kombination där jag får ut väldigt mycket från klinik till forskning, men även från forskning till klinik. Projektet är inriktat på mental trötthet, i dagsläget har vi tre studier klara och den fjärde på gång. Om allt går enligt plan kommer jag att disputera i början av nästan år.
Nils har även ett sidouppdrag som samordnare för PTP-psykologer.
– Jag anordnar ett program med gemensamma tematräffar för PTP-psykologerna samt fungerar som kontaktperson och bollplank. Det är ett roligt uppdrag som jag verkligen brinner för.

Annalena Pejok, psykolog i primärvården på Byske hälsocentral.
Annalena Pejok, psykolog i primärvården på Byske hälsocentral.
Primärvård
Annalena har valt en lite annan karriärväg.
– Jag tog min examen 2002 och arbetade sedan inom psykiatri, elevhälsa och företagshälsovård men har sedan nio år arbetat i primärvården, på Byske hälsocentral. Det är väldigt meningsfullt och givande. Man får möjlighet att komma in tidigt i processer och göra skillnad, och genom teamsamarbete kan man förbättra människors hela mående, både det psykiska och somatiska.
En annan fördel, menar Annalena, är att det är en låg tröskel in för befolkningen.
– Man ska kunna träffa en psykolog lika lätt som en läkare eller annan vårdprofession som man kan behöva.
Som psykolog inom primärvården finns det olika karriärvägar. Många väljer att gå specialistutbildning. Annalena har valt en annan inriktning.
– Jag har ett utvecklingsuppdrag där jag jobbar organisatoriskt både med att samordna psykologer samt driva frågor om psykologisk kompetens inom primärvården. Jag är också psykologiskt sakkunnig i diskussioner med barnpsykiatrin, stresskliniken och vuxenpsykiatrin.
En viktig anledning till att hon trivs så bra i verksamheten är närheten till patienters vardag.
– Det är jättekul att vara primärvårdspsykolog. Jag är känd på bygden, så blir det om man jobbar på ett litet ställe. Det skapar en stor trygghet bland patienterna, den responsen får jag nästan varje vecka. Det är viktigt för många att jag finns här och att de kan höra av sig vid behov. Det känns väldigt meningsfullt att finnas med i människors liv på det sättet.

Handledare
Vid sidan av sina andra uppdrag är Anna­lena också handledare för PTP-psykologer.
– Om vi ska jobba med att stärka vården måste vi också erbjuda en god väg in i psykologyrket. Primärvården är också ett bra ställe att göra sin PTP på eftersom man får en allsidig klinisk träning. Sedan ska man ju även jobba organisatoriskt under sin PTP och det finns det alla möjligheter till. Som kliniskt verksam psykolog är detta verkligen en bra plats att vara på.
Även Nils kan varmt rekommendera sitt yrkesval till andra psykologer.
– För att bygga kompetens och utvecklas måste man möta många människor med varierande besvär, det får man göra om jobbar på våra kliniker. Vi kan använda hela vårt register som psykologer och tillsammans med de andra i teamet göra ganska mycket för våra patienter.

Västerbottens läns landsting
Som psykolog arbetar du för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa bland befolkningen i Västerbotten. Hos oss återfinns psykologer inom en rad olika områden, till exempel psykiatri, primärvård, rehabilitering, barnsjukvård, geriatrik och habilitering.

Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Tel: 090-785 00 00
www.vll.se