Presentation
Region Uppsala

Psykologer jobbar i framkant i Uppsala

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Anders Forngren
Lisa Westring, klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala. Foto: Anders Forngren
Lisa Westring, klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala. Foto: Anders Forngren

Lisa Westring är både klinisk psykolog och processledare för psykisk ohälsa inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala, där utvecklingen hela tiden går framåt.
– Uppsala vill ligga i framkant och man tillvaratar psykologisk kompetens när det gäller att förbättra verksamheterna, säger hon.

Som klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala träffar Lisa Westring patienter och hjälper dem att ta sig ur psykisk ohälsa. I egenskap av process­ledare arbetar hon också på en mer övergripande nivå.
– I huvudsak leder jag ett nätverk för psykisk hälsa, med representanter från olika vårdcentraler som kan inspireras och lära av varandra. Inom Region Uppsala tar vi fram en modell för stegvis vård, vars syfte är att göra psykologiska behandlingsinsatser mer jämlikt tillgängliga för invånarna. Det ska inte spela så stor roll vilken vårdcentral man vänder sig till. Vi jobbar mot att skapa ett gemensamt arbetssätt för hur vi bedömer och utformar insatser på lagom nivå.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kan göra stor skillnad
Det roligaste med Lisa Westrings jobb tycker hon är variationen, och att se hur patienter blir hjälpta.
– Inom primärvården möter man människor i livets alla skeden och ibland kan man göra stor skillnad även med en liten insats, om man gör det i rätt läge. Ibland är min roll att hjälpa någon att få överblick och ett nytt perspektiv, för att sen gå vidare på egen hand. Ibland behövs en lite mer omfattande psykologisk behandling, och då upplever jag att man får utrymme till det. När det funkar som det ska på vårdcentralen så kan man ha ett livsperspektiv och en kontinuitet kring patienterna som har en mer kronisk problematik.

Psykologers roll viktig
Och i Region Uppsala är det många som efterfrågar psykologers kunskap.
– Om man är lite framåt som psykolog kan man bidra med psykologisk kompetens till exempel till andra yrkesgrupper, även på verksamhetsnivå. Vill man bidra på alla nivåer så är primärvården en bra plats, säger Lisa Westring.
Psykologers roll blir allt viktigare och uppskattas i Region Uppsala Nära vård och hälsa.
– Jag ser helt klart ett skifte mot att man lyfter fram vikten av att vi blir bra på att hantera psykisk ohälsa, för löser vi inte hur vi ska ta oss an psykisk ohälsa blir det ingen bra vård över huvud taget. Jämfört med för fem år sedan uppmärksammas patientgruppen med psykisk ohälsa mer även på ledningsnivå. I Region Uppsala finns ett engagemang i att ägna sig åt förbättringsarbeten på ett systematiserat sätt, och där har psykologer en viktig roll.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Uppsala – Nära vård och hälsa

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa och tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

www.regionuppsala.se