Presentation
Region Västernorrland Vuxenpsykiatri och BUP

Livsbalans och många utvecklingsvägar

Publicerad 19 september 2023
Foto: Foto stor bild: Anna-Clara Eriksson, Foto liten bild: Pär Olert.
Kajsa Berglund och Linn Strandberg, psykologer hos BUP Västernorrland i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson
Kajsa Berglund och Linn Strandberg, psykologer hos BUP Västernorrland i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson

Region Västernorrland erbjuder psykologer en utvecklande och dynamisk karriär med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. I Region Västernorrland har psykologer bra möjligheter att forma sin karriär och att utvecklas i den riktning de själva önskar.

– Efter psykologexamen ville jag söka mig till en arbetsgivare som kunde ge mig en mångsidig erfarenhet av vuxenpsykiatrisk diagnostisering och behandling. Det kunde Region Västernorrland erbjuda, säger Ivan Ejdemyr, som gjorde sin PTP-tjänstgöring på en vuxenpsykiatrisk mottagning i Sundsvall.
Ett drygt år efter att han fått sin legitimation erbjöds Ivan Ejdemyr en doktorandtjänst i klinisk psykiatri med fokus på psykoterapeutiska interventioner och psykologiska mekanismer vid ätstörning.
– Jag ska vara med och bygga upp den högspecialiserade nationella vårdenhet för ätstörningar som för närvarande etableras i Region Västernorrland. Jag kommer att vara knuten till den nya vårdenheten kliniskt och som forskarstuderande. Det känns utvecklande för mig som psykolog att få vara en del av en verksamhet där forskning och klinik samexisterar, säger han.

Jobba som psykolog med oss i Västernorrland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Psykologernas välbefinnande
Som PTP-psykolog i Region Västernorrland fick Ivan Ejdemyr den tid han behövde för att komma in i yrket och prova på såväl behandling som utredning, gruppterapi, individualterapi och askultering på verksamheter.
– Det känns bra att ha en arbetsgivare som månar om vårt långsiktiga välbefinnande. Regionen satsar mycket på sina psykologer och det finns goda möjligheter att fördjupa sig inom de områden man önskar, säger Ivan Ejdemyr.
– I Region Västernorrland fanns det möjlighet för mig att ta för mig och komma med idéer och förslag redan under PTP-tiden. Region Västernorrland uppmuntrar till kontinuerlig karriärutveckling, exempelvis via specialistutbildning eller olika former av fortbildning.
Redan från start gav regionen oss möjlighet att påverka organisation och arbetssätt, till exempel genom att vara med och utveckla multimodala team i vuxenpsykiatrin, säger Robin Sundqvist. Han läste psykologprogrammet samtidigt som Ivan Ejdemyr och valde också att göra sin PTP-tjänstgöring i vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland och doktorera i klinisk psykiatri.

Inkluderar familjen
– Jag har arbetat i tre år i min nuvarande roll med fokus på bedömning och behandling av patienter med bland annat ångestproblematik, trauma och depression. Jag visste redan under psykologutbildningen att jag ville arbeta med barn och unga. För att nå fram till patienterna krävs ofta att jag är kreativ och hittar nya vägar, vilket är spännande, säger Kajsa Berglund, psykolog på BUP Västernorrlands mottagning i Sundsvall.
Som psykolog på BUP behandlas barn och unga utifrån sitt sociala sammanhang, vilket innebär att familjen ofta inkluderas i behandlingen. BUP:s psykologer samverkar även mycket med skola, socialtjänst och andra aktörer kring patienten. Det är en aspekt av arbetet som Kajsa Berglund värdesätter.
– Möjligheterna att vidareutbilda sig och gå kurser inom områden som man är särskilt intresserad av är goda. Själv har jag gått en utbildning i traumabehandling och en DBT-utbildning, säger hon.
– Jag arbetar med bedömning, utredning och behandling av barn och unga med olika former av neuropsykiatrisk problematik och samsjuklighet. Mina patienter har en NPF-diagnos eller väntar på utredning. En sak som jag verkligen uppskattar med mitt arbete är att vi samverkar i tvärprofessionella team kring våra patienter, säger Linn Strandberg, psykolog på BUP Västernorrlands NP-mottagning i Sundsvall.
– Mitt arbete är väldigt varierande. Jag möter barn och unga i olika åldrar och med varierande problematik. Det är intressant och lärorikt att utveckla min förmåga att anpassa den psykologiska behandlingen utifrån många olika tillstånd och individer, säger Linn Strandberg.

Robin Sundqvist och Ivan Ejdemyr, psykologer inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Pär Olert
Robin Sundqvist och Ivan Ejdemyr, psykologer inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Pär Olert

Tid för reflektion
Linn Strandberg har bland annat vidareutbildat sig inom neuropsykiatrisk utredning och diagnostik. En faktor som får henne att trivas med sitt arbete är den välfungerande stödstrukturen som erbjuds.
– Vi har en öppen och sammansvetsad kultur med utrymme för reflektion samt tid och möjlighet att ventilera sådant som särskilt svåra patientmöten med våra psykologkollegor. Vi har även tillgång till en välfungerande kontinuerlig handledning med regelbundna handledningsträffar varje termin, säger hon.

Jobba som psykolog med oss i Västernorrland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Västernorrland – Psykiatrin

Psykiatrin i Västernorrland består av Vuxenpsykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri. Vuxenpsykiatrin har mottagningar i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, heldygnsvård i Sundsvall samt även SPOT (Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteamen) som erbjuder psykiatrisk vård i hemmet. BUP har mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik samt heldygnsvård i Sundsvall.

rvn.se/jobb-och-utbildning