Presentation
Capio Psykiatri

Var med och utveckla traumabehandling på Capio

Publicerad 28 april 2020
Foto: Johan Marklund
Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund
Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund

Migranter med PTSD faller ofta mellan stolarna i traditionell vård. Men det är i högsta grad ett behandlingsbart tillstånd. På Capio Centrum för Stress och Trauma blir du en del av ett engagerat team och kan verkligen göra skillnad för en utsatt grupp.

Personer som migrerat från andra länder kan bära på svåra trauman och må mycket dåligt. Men symptomen är ofta svårtolkade, vilket kan leda till felbedömningar inom primärvården, dit många först vänder sig. Capio Centrum för Stress och Trauma är en av de få vårdgivare som bedriver specialistpsykiatrisk vård för dessa ofta eftersatta patienter. Behandlingsresultaten är mycket goda och psykologens roll helt central.
– Det är en enormt tacksam patientgrupp att arbeta med. De har ofta svåra fysiska och psykiska symptom och kan vara uppgivna när det gäller det egna måendet. Men faktum är att det finns väldigt effektiv behandling, berättar psykologen Ida Mälarstig.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Sammansvetsat team
Ida, som tog sin examen 2013, har länge intresserat sig för just dessa patienter och när hon fick chansen att vara med och bygga upp den nya mottagningen för ett drygt år sedan tvekade hon inte. Här arbetar ett sammansvetsat tvärprofessionellt team, med psykologer, läkare, sjuksköterskor, vårdkoordinator och arbetsterapeut. Capio har väldefinierade, standardiserade vårdprocesser, med evidensbaserad vård och kvalitetsuppföljningar. Som metod används traumafokuserad KBT, som är ett brett paraplybegrepp.
– PTSD är fortfarande ett ganska obeforskat område och det går inte alltid att arbeta helt enligt protokoll. Som psykolog får man använda hela sin kompetens och utnyttja den bästa tillgängliga kunskapen. Det är väldigt kreativt. Vi har ett starkt fokus på utvärdering och återkoppling. Psykologer har ett stort inflytande och uppmuntras att aktivt utveckla verksamheten, berättar Ida.

Möjlighet att forska
På Capio finns ett brett utbud av kompetensutveckling med föreläsningar, utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog på betald arbetstid, något som Ida har nappat på. Det finns även goda möjligheter för den som är intresserad av att forska och bland annat bedrivs forskning om traumaexponering med tolk för att se hur tolkutbildningen kan utvecklas.
– Vi plöjer ny mark och bidrar med ny kunskap, vilket är spännande, framhåller Ida. Det finns ett stort engagemang för våra patienter och ett väldigt stöttande och bra kollegialt samarbete.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, stress- och traumavård, ätstörningar och smärta och utmattning. Centrum för Stress och Trauma i Stockholm bedriver psykiatrisk specialistvård utifrån ett transkulturellt perspektiv för vuxna migranter samt ensamkommande unga vuxna. Hit söker man sig med remiss eller egenanmälan. Verksamheten är starkt psykologdriven och erbjuder spännande karriärmöjligheter för psykologer som vill vara med och utveckla vården.
www.capio.se