Presentation
WeMind

Förnyar den psykiatriska vården

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

WeMind ansvarar för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner och är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. För psykologen Anna Franck, som arbetat på WeMind sedan 2017, är företagets starka värdegrund och tydliga vision viktig.

WeMind drivs av en tydlig vision: att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass med kontinuerlig metodutveckling och löpande uppföljning.
– Jag valde att söka mig till WeMind direkt efter examen eftersom det är en psykologtät organisation, vilket ger en god tillgång till handledning och kollegialt utbyte. Jag hade även hört mycket positivt om WeMind från andra vårdenheter som remitterat patienter hit, säger Anna Franck, legitimerad psykolog som har arbetat på WeMind sedan 2017, då hon gjorde sin PTP-tjänstgöring. Hon arbetar på en specialistpsykiatrisk mottagning i centrala Stockholm med uppdrag att behandla svåra tillstånd av ångest eller depression.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

Behandlarstöd effektiviserar
WeMind lägger stor vikt vid att ha en levande evidensprocess. Man utvärderar kontinuerligt vilken behandling som bör erbjudas för olika psykiatriska tillstånd. Utfallet av behandlingarna följs upp baserat på framforskade evidensbaserade mått.
– Det känns tryggt att jobba i en organisation som lägger mycket resurser på att utveckla behandlarstöd som kontinuerligt uppdateras utifrån den senaste evidensen. Det ger mig något att luta mig mot i arbetet med patienterna och effektiviserar vardagen så jag hinner hjälpa fler, säger Anna Franck.
Hon tilltalas av WeMinds vision, att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Här placeras verkligen patienten i fokus, liksom ständig metodutveckling och löpande uppföljning. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona.

Frihet under ansvar
– Jag känner en stark tillit från mina chefer, en tilltro till att jag gör ett bra jobb. Det känns också bra att vara på en psykologtät arbetsplats där det alltid finns någon att diskutera eller utbyta erfarenheter med, säger Anna Franck.
På WeMind finns en lyhördhet för medarbetarnas åsikter och förslag, vilket ger psykologer goda möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och andra organisationsövergripande frågor.
– Jag upplever att WeMind tar sin vision att förnya den psykiatriska vården på allvar. Fokus ligger på patienten, och merparten av vår tid kan gå till behandling tack vare att vi exempelvis har förhållandevis få möten. Vi har möjlighet att arbeta självständigt och fritt, bland annat genom att psykologerna styr sin egen tidsbokning, säger Anna Franck.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

WeMind

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. WeMind ansvarar i dagsläget för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Region Uppsala. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 patienter under behandling årligen.

www.wemind.se