Etikettarkiv: Kriminalvården

Jobba som psykolog på Kriminalvården

Som psykolog i Kriminalvården kan du ha olika uppdrag, men gemensamt är det övergripande målet att minska risken för återfall i brott.

Du arbetar med psykologisk bedömning och behandling, både individuellt och i grupp.

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

Podd – Utan att passera gå
Hur håller man isär rivaliserande gäng i fängelset? Får man grillad oxfilé när man sitter inne? Ser fängelser egentligen ut som i amerikanska serier? Det här är Utan att passera gå – en podd som tar dig med till den ofria världen. Lyssna på berättelser om hur det egentligen är i den ofria världen. Lyssna på utan att passera gå. Finns där poddar finns.

Klicka här för att läsa mer om och lyssna på podden

Kriminalvården

Vi bryter den onda cirkeln

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

www.kriminalvarden.se

Vägen ut ur kriminalitet

Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet, är aktuell med en ny bok.

Hur kan man hjälpa sina kriminella klienter i förändringsarbetet att ta sig ur de inrotade mönstren och livsstilen? Psykologen Martin Lardén är aktuell med en bok som beskriver nya metoder och idéer för att hjälpa personer att bryta en destruktiv livssituation.

Kärnan i arbetet med kriminella klienter har sedan 1970-talet varit ilska och våld, men nyheter som till exempel ACT har utvecklat behandlingen.
– Nu handlar det mycket om värden och värderad riktning. Förr jobbade man med att hitta specifika mål, men de var svåra att göra realistiska för den här gruppen. Att jobba med värden är annorlunda. Där handlar det om vad man vill bli i livet, vad man vill uppnå. Ett värde är till exempel att man vill vara en omtänksam far, det är ett vanligt värde, och då kan man faktiskt göra vissa saker för att det ska bli så både idag och långsiktigt, säger Martin Lardén, psykolog, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och författare till boken ”Vägen ut ur kriminalitet”.

”Ska man förhindra brottslighet så är det de brottsdrivande faktorerna man ska titta på.”

Ersätta tankar
Hur psykologer idag arbetar med tankar tillsammans med kriminella klienter har också förändrats.
– Förr hade vi traditionen med den beckianska idén att det finns grundantagande som man ska försöka leta efter. Det har inte visat sig vara särskilt fruktbart. Idag jobbar man istället konkret med tankar som är kopplade direkt till brottet, och sedan försöker man att ersätta dem. Du kan aldrig helt bli av med ett gammalt sätt att tänka och bete dig, så risken att falla tillbaka finns alltid, säger Martin Lardén.
Kriminella personer är en svår klientgrupp, men det finns enligt Martin Lardén tillfällen i livet då behandling och insatser kan bli särskilt fruktbara.
– Det handlar speciellt om när klienter är på väg att bli föräldrar eller precis har fått barn. Det är lätt att väcka känslan av att inte vilja föra över sitt sätt att vara till sitt barn. Det är en stark känsla hos många och något vi brukar diskutera mycket.

Psykologer ser samsjuklighet
Psykologer är inte de enda som bedriver behandling inom Kriminalvården utan även exempelvis frivårdsinspektörer.
– Men en poäng med att ha just psykologer är att vi också kan se samsjuklighet. Ska man förhindra brottslighet så är det de brottsdrivande faktorerna man ska titta på, svårighet att kontrollera känslor till exempel. Det kan vara så att klienten har psykiatriska problem som gör att det är svårt att ta till sig insatser, och då måste man jobba utifrån det.

Jobba som psykolog på Kriminalvården!

Är du bra på att samarbeta, är lyhörd och nyfiken? Tror du på människans vilja och förmåga att utvecklas?
Då kan du vara den vi söker!

Som psykolog i Kriminalvården kan du ha olika uppdrag, men gemensamt är det övergripande målet att minska risken för återfall i brott. Du arbetar med psykologisk bedömning och behandling, både individuellt och i grupp.

Det finns också särskilda uppdrag runt neuropsykiatrisk utredning samt fördjupade risk- och behovsbedömningar. Arbetet är självständigt och varierande. Hos oss finns också goda möjligheter till kompetensutveckling för dig som psykolog.

Du är välkommen att göra din PTP-tjänstgöring hos oss!

Vi söker psykolog till anstalten Västervik. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

Kriminalvården

Vi bryter den onda cirkeln

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

www.kriminalvarden.se

Kriminalvården ungdoms­anstalten Luleå söker psykolog

Anstalten/häktet Luleå söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet KBT-behandling och/eller av neuropsykiatriska utredningar.

I arbetet på ungdomsanstalten kommer du att göra kliniska bedömningar och genomföra insatser individuellt anpassade utifrån de intagnas behov. Du kommer också att bedriva psykologisk behandling och genomföra kvalificerande neuropsykiatriska utredningar. Samarbete med övriga medarbetare är en självklar och viktig del av ditt arbete.

På häktet arbetar du för att förebygga skadliga effekter av isolering och frihetsberövande. I jobbet ingår också att göra kliniska bedömningar och erbjuda stödsamtal.

Är du den vi söker?

Tror du på människans vilja och förmåga att utvecklas? Är du bra på att samarbeta, är lyhörd och nyfiken? Då kan du vara den vi söker!

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Välkommen att kontakta mig för att veta mer:

Eva Dufva Hansi
Kriminalvårdsinspektör
Anstalten Luleå
Tel: 0920-21 41 93

Kriminalvården – Anstalten Luleå

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – Att bryta den onda cirkeln.
Du kan läsa mer om arbetet på 
www.kriminalvarden.se/psykolog.

Anstalten Luleå har nio platser för ungdomar och ligger på Porsön vid universitetsområdet i Luleå. Här arbetar drygt 10 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper. I uppdraget som psykolog ingår det även att möta klienter på häktet som ligger i samma byggnad med 30 platser.

Kriminalvården anstalten Tidaholm söker psykologer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med kunskaper om kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

Som psykolog ansvarar du för det psykologiska behandlingsarbetet på anstalten. Du gör kliniska bedömningar, kartlägger klienternas behov och genomför individuellt anpassade insatser. Du är delaktig i neuropsykiatriska utredningar och har ett nära samarbete med anstaltens övriga medarbetare. Teoretisk kunskapsfördjupning tillsammans med en spännande patientgrupp gör arbetet som psykolog på en anstalt både lärorikt och utvecklande.

Är du den vi söker?

Tror du på människans vilja och förmåga att utvecklas? Är du bra på att samarbeta, är lyhörd och nyfiken? Då kan du vara den vi söker!

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Välkommen att kontakta oss för att veta mer:

Daniel Persson
Kriminalvårdsinspektör
Tel: 0502-74 54 10

Lise-Lott Brakken
Personalhandläggare
Tel: 0502-74 53 07

Kriminalvården – Anstalten Tidaholm

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – Att bryta den onda cirkeln.
Du kan läsa mer om arbetet på 
www.kriminalvarden.se/psykolog.

Anstalten Tidaholm har plats för 146 intagna, som är dömda till långa fängelsestraff. Anstalten har drygt 200 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper.

KBT mot brottsåterfall

KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.
KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.

I den aktuella boken ”Forensisk KBT – behandling för brottsdömda” skriver tre psykologer om hur brottsåterfall kan förhindras med KBT.
– Många har begått grova brott, men det finns mycket hopp också, säger Johan Eriksson, leg. psykolog.

Tillsammans med psykologerna David Ivarsson och Lena Lundholm har Johan Eriksson skrivit en bok om behandling av brottsdömda. Han arbetar på Kriminalvårdens huvudkontor, med behandlingsprogram, och har sin bakgrund inom rättspsykiatrin.
– Vi utgår i vår bok från det som kallas RBM – risk, behov och mottaglighet. Man kan se att de som har hög risk och mycket kriminogena behov också behöver mycket insatser. När det kommer till behandling för brottsdömda så behöver man ofta en rejäl dos, och det är ingen quick fix.

Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak

Positiv inställning
Johan Eriksson och hans kolleger tror på att det går att lära, och lära om.
– Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak. Man måste titta på hur har klienten har lärt in dessa beteenden: vad har man levt i för typ av sammanhang som format de här attityderna eller antisociala värderingarna? Här tror vi mycket på att man kan lära om. Det finns effektiva metoder, som social problemlösning eller att läsa sig att reglera känslor, så att man sedan ska kunna agera prosocialt i risksituationer. Andra viktiga komponenter är social färdighetsträning och att öva på nya beteenden.
Motivation för att gå i behandling finns inte alltid hos de brottsdömda klienterna, men Johan Eriksson uppger att många är positivt ställda till förändring.
– Många är ganska nyfikna på behandling och vad det kan ge. Ofta har de inte färdigheter i att lösa situationer på annat sätt än med våld och önskar lära sig att tolka känslor och situationer på ett nytt sätt, och därigenom öka förmågan till mera accepterade och sunda beteenden.

KBT effektivt
Att just KBT är effektivt i behandlingen av brottsdömda har man sett inom forskningen.
– KBT är en effektiv behandling för att förstå varför man gör som man gör och på så sätt kunna lära sig att göra annorlunda i framtiden. Med brottsdömda är nyckeln att förstå grunden till kriminella beteenden, vilka tankar och känslor som rättfärdigar dem. KBT har visat sig vara en gångbar metod för att förstå våldsbeteenden och lära klienten nya accepterade och meningsfulla beteenden, säger Johan Eriksson.

Vill du få andra att förändra sitt liv?

Är du legitimerad psykolog, tycker om att arbeta i team och vill ha ett omväxlande jobb? Vi behöver dig!

Rollen som psykolog hos oss kan se lite olika ut men gemensamt är det nära samarbetet med övriga medarbetare på våra verksamhetsställen. Ditt jobb kan exempelvis bestå av att göra kliniska bedömningar, utredningar, kartläggningar och att genomföra individuellt anpassade insatser utifrån våra intagnas behov. Har du kunskaper om kognitiv beteendeterapi, KBT, och erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar är det jättebra!

Klicka här för att se våra lediga tjänster för psykologer

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Cirka 12 000 medarbetare på häkten, anstalter och frivård arbetar med målet att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.
 
www.kriminalvarden.se