Etikettarkiv: Digital vård

Behövs mer forskning kring nätbaserad behandling

Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet. Foto: Anna Nilsen

Nätbaserade behandlingsprogram utgör en allt viktigare del av många psykologers behandlingsarsenal. Forskning kring nätbaserad behandling går i allmänhet betydligt fortare än traditionell psykologisk forskning. Mycket av den forskning som bedrivs kring nätbaserad terapi kan även appliceras på traditionella fysiska terapimöten.

– Internet lämpar sig väl för att förmedla självhjälp i form av exempelvis KBT-baserad terapi med filmer och övningar. Forskning visar att nätterapi i många fall är lika effektivt som att träffa en psykolog fysiskt. En av de främsta fördelarna är möjligheten att på ett effektivt sätt nå ut till många människor. Det innebär i sin tur att varje enskild psykolog kan behandla betydligt fler individer. För klientens del har nätbaserad terapi många praktiska fördelar; för många kan det vara svårt att avsätta tid till att träffa en psykolog på dagtid, säger Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet. Han började forska på nätbaserad terapi redan 1998 och var därmed en svensk pionjär på området.

”För klientens del har nätbaserad terapi många praktiska fördelar.”

Kontinuerlig uppföljning viktig
– En viktig slutsats från våra studier är att de flesta människor behöver någon form av mänsklig kontakt innan de startar ett nätbaserat terapiprogram. Det kan handla om ett kort telefonsamtal med eller en introduktion från en psykolog. Det är i många fall avgörande för att förebygga avhopp under programmets gång, säger Gerhard Andersson.
Han tror att psykologer framöver kommer att ha tillgång till fler pedagogiska stödresurser i form av olika nätbaserade terapiprogram, och att vi i framtiden får se betydligt mer ”blended treatment”, det vill säga en blandning av fysiska möten med psykolog och nätterapi.
– Jag tror att nya behandlingar kommer att tas fram och prövas i forskning, men att forskningen oftare kommer att genomföras med hjälp av nätet. Det innebär att resultat från internetstudier tjänar som inspiration för vanlig behandling ansikte mot ansikte, säger han. Den terapi vi främst forskat på är nätterapeutiska program som klienten följer via datorn, inte möten med psykolog via Teams eller liknande. Det är viktigt att kontinuerligt forska på den här typen av terapi för att tillföra evidens till behandlingarna, säger Gerhard Andersson.

Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Foto: Christina Ylander

IKBT effektivt vid depression
KBT via internet mot depression är ofta lika bra som traditionell KBT. Det visar en internationell studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkat. Det finns dock moment i vissa nätbaserade behandlingar som kan orsaka skada.
– Vid lindrig eller medelsvår depression är effekten av internet-KBT lika god som av sedvanlig KBT. Den faktor som visade sig betyda mest för prognosen var depressionens djup när behandling inleddes. Moment i vissa nätbaserade behandlingar kan orsaka skada, som program där det ingår enbart avslappning. Stöd från behandlare och sms-påminnelser ökade andelen patienter som fullföljde terapin, säger Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

”Vid lindrig eller medelsvår depression är effekten av internet-KBT lika god som vid sedvanlig KBT.”

Nätbehandling bör regleras
Hon anser att användningen av internet-KBT i hälso- och sjukvården bör regleras på samma sätt som läkemedel, det vill säga att dess vetenskapliga effekt bör ha bevisats innan behandlingsprogrammet exempelvis läggs ut på den nationella Stöd- och behandlingsplattformen.
– Även om vi vet att nätbaserat KBT är en effektiv behandlingsform, som vid depression eller ångestsyndrom, så bör dessa program alltid vara evidensbaserade, avslutar Cecilia Björkelund.

Vad anser du om internetbaserade terapier och behandlingsprogram? Ange gärna flera.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 25–31 maj 2022. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Modern arbetsplats med patienten i fokus

Gina Almegård, psykolog på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen
Gina Almegård, psykolog på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen

Gina Almegård arbetar som legitimerad psykolog på Doktor.se.
Hon uppskattar det teambaserade arbetssättet, flexibiliteten i arbetstider och den generösa tillgången till handledning och stödfunktioner.

När Gina Almegård först såg arbetsplatsannonsen kände hon sig lockad, men samtidigt tveksam.
– Jag fastnade för beskrivningen av en innovativ arbetsplats med högt i tak, samtidigt var jag mån om att det fanns en genuin seriositet och en ärlig omsorg om patienterna. Efter alla år som psykolog kände jag mig rätt kräsen i valet av min nästa arbetsplats.
Drygt tre år har gått och Gina stortrivs på sin arbetsplats; hon har inte för en sekund ångrat sitt val.
– Jag blev väldigt positivt överraskad. Det var spännande med nya arbetssätt och jag slogs av att ingenting lämnades åt slumpen. Jag hade också en stark längtan efter att arbeta i team, tillsammans med läkare, sjuksköterska och fysioterapeut. Det får jag göra nu. Vi sitter bredvid varandra på arbetsplatsen och det är en stor vinst för alla, inte minst för patienterna.

Vill du jobba som psykolog med oss på Doktor.se?

Hemkära psykologer för distansarbete. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Teamchefer till våra psykologmottagningar (Sista ansökningsdag har passerat)

Psykolog med intresse för digifysisk vård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Utifrån patientens behov
Gina var en av de första psykologerna som anställdes. Idag har gruppen vuxit och fortsätter växa snabbt.
Behovet av psykologkontakt har ökat i takt med att den psykiska ohälsan växer i samhället. Vinsterna är många om patienter tidigt får tillgång till psykolog, innan problemen blir grava och svårare att behandla, menar Gina.
– Vår tjänst utvecklas hela tiden. Idag gör läkare en första bedömning innan patienten hänvisas vidare till psykolog. Men inom kort kommer patienter själva att kunna boka tider online för ett första bedömningssamtal med psykolog.
Till en början hade Gina en viss farhåga inför att arbeta med digitala möten och var undrande över om det gick att få en bra kontakt med patienterna.
– Det finns många fördelar att mötas digitalt. Stigmatiseringen minskar och vi får kontakt med patienter som annars, av olika skäl, inte vågar träffa en psykolog fysiskt. Det går också snabbare att komma till kärnan av problematiken när vi möts digitalt.
– Alla individer är också olika och vi kan se till de särskilda behoven. Vissa patienter vill ses fysiskt, andra föredrar att samtala i lugnet hemifrån.
Gina har valt en fast anställning och arbetar idag deltid, med möjlighet att arbeta växelvis hemma och på kontoret. Hon upplever att det finns ett starkt stöd i form av professionell handledning. Psykologgruppen har även ett internt mötesforum för att ge varandra stöd och råd i olika frågor.
– Det är en stimulerande och spännande arbetsmiljö och arbetskultur. Jag uppskattar även den flexibilitet som finns kring arbetstider. Vi har möjlighet att jobba deltid, heltid, som anställd eller som konsult. Och det finns en stor frihet att kombinera jobbet med andra uppdrag. Jag tycker att vi har en högst modern arbetsplats med stora möjligheter till utveckling.

Vill du jobba som psykolog med oss på Doktor.se?

Hemkära psykologer för distansarbete. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Teamchefer till våra psykologmottagningar (Sista ansökningsdag har passerat)

Psykolog med intresse för digifysisk vård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Doktor.se

Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård, men erbjuder även besök vid fysiska vårdcentraler.
Här arbetar ett team av sjuksköterskor, specialistsköterskor, allmänläkare, specialistläkare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter.

www.doktor.se

Digital psykologi får skjuts framåt

Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.
Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.

I spåren av Coronakrisen har psykologi på distans ökat dramatiskt. 94 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten. 93 procent kan själva tänka sig att ha patient-/klientsamtal på distans.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig att arbeta som psykolog på distans. Det innebär många fördelar för patienten eftersom de kan få hjälp utan att behöva ta sig till en mottagning. Psykologer blir också mer tillgängliga på patientens egna villkor, de kan exempelvis välja att kontakta en psykolog utanför vanliga kontorstider, säger Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry. Han har varit psykolog i drygt tio år och forskar även om digital psykologi vid Karolinska Institutet.

På patientens villkor
95 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans får en ökad betydelse i samband med Coronapandemin.
– Det är förstås en effekt av att efterfrågan på digital vård har ökat. Tidigare har psykologbehandling till stor del erbjudits på vårdens villkor eftersom man varit begränsad till specifika tider och platser. Internetbehandling ritar om spelplanen och möjliggör behandling mer på patientens villkor, säger Jesper Enander.

Når nya patientgrupper
– Coronapandemin har definitivt gett psykologi på distans en rejäl skjuts framåt. När psykologer och patienter väl testat digital behandling så kommer det att generera en långsiktig efterfrågan på det här sättet att administrera behandling, säger Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, sektionsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets ePsykiatrienhet. Han forskar även på internetbehandlingar för personer med alkoholberoende.
En stor fördel med digital psykologi är, enligt Niels Eék, att den når individer som annars inte kontaktat en psykolog. Det gör det i sin tur möjligt för fler psykologer att arbeta mer förbyggande och att kunna hjälpa patienten med färre besök än vid fysisk behandling.
– Digital psykologi ger även en mer flexibel arbetssituation för psykologer, som till exempel kan arbeta hemifrån i ökad utsträckning. Internetbehandling kommer definitivt att finnas kvar som en naturlig del av psykologyrket framöver, även när Coronapandemin är över, säger Niels Eék.

Välkomnar utvecklingen
– Psykologyrket begränsas inte av tid och rum. Det är därför ingen dramatisk förändring för psykologer att erbjuda patientsamtal på distans. För patienter med långa avstånd eller begränsad tillgång till psykologer ökar distansbehandling tillgängligheten. Det är inte förvånande att majoriteten av psykologerna välkomnar den digitala ökningen, säger Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog i fem år, varav tre år på distans.
– Även efter Coronapandemin kommer fler aktörer förmodligen att erbjuda digital behandling som ett komplement till fysiska patientmöten. Samtidigt hoppas jag att man inte helt övergår till det digitala framöver eftersom de fysiska patientmötena fyller en ovärderlig funktion, säger Hanna Rohani.
Hon anser att teknikutvecklingen medför många nya möjligheter. Framöver kan psykologer exempelvis använda VR till att exponera patienten för olika saker.
– För att säkerställa kvalitetsnivån på den digitala behandlingen så är det viktigt att som kliniker sätta tydliga ramar och riktlinjer för patienten. Det är också viktigt att man utvecklar tekniska plattformar som inte tummar på patienternas integritet, säger Hanna Rohani.

Anser du att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten?
Får digital psykologi på distans en ökad betydelse i samband med Coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8-14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Psykolog online – så jobbar Min Doktor

– På Min Doktor gör jag stor skillnad, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.
– På Min Doktor gör jag stor skillnad, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Min Doktor erbjuder fysisk och digital primärvård för barn och vuxna. Här får du arbeta med moderna verktyg, med en unik tillgänglighet och flexibilitet, och dessutom vara med och förändra framtidens vård.

Hos Min Doktor står patienten alltid i centrum

Som psykolog hos Min Doktor arbetar du med internetbaserad psykologisk behandling. Dessutom har du ett tätt samarbete med våra andra behandlargrupper, som specialistläkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och barnmorskor, där du kan rådfråga eller internremittera.
– Hos Min Doktor står patienten alltid i centrum och det finns en bred kompetens kring patienterna och deras behov. Vår tillgänglighet gör att vi kan ge våra patienter den vård som de behöver utan att hindras av köer och väntetid. Jag känner att jag gör särskilt stor nytta här, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Min Doktor söker psykologer – Läs mer och ansök här!

Flexibla arbetstider
Du kommunicerar med dina patienter främst via skriftlig, asynkron kommunikation likt chat, och kompletterar med telefonsamtal eller video när det behövs, ofta i början av er kontakt. Mellan träffarna arbetar dina patienter med digitala självhjälpsverktyg och hemuppgifter. Det är ett fritt arbete där du får möjlighet att jobba hemifrån och styra över din egen tid.
– Flexibiliteten är verkligen en tillgång. Jag kan jobba när det passar mig och så mycket som jag själv vill. Samtidigt har jag alltid mina kollegor i närheten i vårt virtuella arbetsrum.

Stora utvecklingsmöjligheter
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och grundades 2013. Sedan 2018 erbjuder de också psykolog online.
– Att jobba på Min Doktor innebär dels att jag kan vara med och påverka hur vi ska utveckla framtidens psykologi. Dessutom utvecklas jag mycket som psykolog genom att arbeta online, säger Olof Johansson.

Min Doktor söker psykologer – Läs mer och ansök här!

Min doktor söker psykologer

• Arbeta fritt, där och när det passar dig.
• Du får kontinuerlig fortbildning och konkurrenskraftig ersättning.
• Du har nära samarbete med kollegor.
• Du är med och formar framtidens primärvård i Sverige.

Läs mer på karriar.mindoktor.se Läs mer om Min Doktor på mindoktor.se

Byt jobb. Inte yrke.

Martin Forster, Ansvarig för barnpsykologi på KRY
Martin Forster, Ansvarig för barnpsykologi på KRY

När den psykiska ohälsan breder ut sig och väntetiderna bara blir längre, då är det lätt att känna uppgivenhet. Många av oss har hunnit ledsna så till den grad att vi funderar på att hitta något annat att göra. Jag vet – för jag har själv varit där.

Men så hamnade jag på KRY. Här fick jag uppleva skillnaden mellan att fånga upp en trettonåring som nyss börjat skolka jämfört med att möta patienten när hen redan har skolvägrat i tre månader. Smidiga möten via videosamtal är en fördel som gör att jobbet på KRY blir mer effektivt. Men det finns många fler. Du slipper tidskrävande administration och kan lägga mera tid på dina patienter. Du är fri att jobba varifrån du vill. Du bestämmer själv när du ska arbeta. Och du får tillgång till handledning, vidareutbildning och stöttning av seniora psykologer i ditt dagliga arbete.

Så innan du bestämmer dig för att byta yrke, hör av dig till oss. Du behövs faktiskt mer än någonsin.

Klicka här för mer information och ansök Sista ansökningsdag har passerats.

Jobba som Psykolog i vår digitala tjänst – Klicka här för att ansöka

Har du frågor? Kontakta:

Louise Källén
louise@kry.se
+46(0)72-188 22 83

För att söka tjänsten krävs det att du är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Erfarenhet av arbete inom primärvård, psykiatri och/eller företagshälsovård är meriterande.

Det våras för app-terapi

Hoa Lys app ska vara mer som ett gym än som ett sjukhus.
Hoa Lys app ska vara mer som ett gym än som ett sjukhus.
Numera kan man göra läkarbesök via mobilen – och apparna inriktade på vårt psykiska mående blir allt fler. Utvecklarna beskriver hjälpen i träningstermer och ser ett ökat intresse för komplement till psykologers arbete.

En rad svenska appar med psykologisk inriktning har tagit sig in på marknaden. Ett exempel är Remente, där användare dokumenterar vad som får dem att må bra och lägger upp steg till nya mål.
– Vi har blivit fysiskt duktiga på att träna och hålla oss i form men mentalt springer vi maratonet utan att ha tränat för det. Min tanke är att vi kan arbeta mer preventivt och kontinuerligt även med vår mentala hälsa, säger grundaren David Brudö.
Appen har ingen ambition att ersätta psykologisk behandling, men kan enligt David Brudö vara ett stöd för det klassiska psykologsamtalet, bland annat genom psykoedukation.

Hoa Lys utbytesår i Tokyo blev startskottet till hans arbete med psykologiappar.
Hoa Lys utbytesår i Tokyo blev startskottet till hans arbete med psykologiappar.
Mer gym än sjukhus
Hoa Ly, doktor i psykologi, ligger bakom appen Shim som beskrivs som en digital kompis som hjälper användaren att ägna sig åt tankar som främjar mentalt välmående.
– Syftet är att få användaren att må bättre, men är absolut inte som en behandling. Det är mer ett gym än ett sjukhus, säger Hoa Ly.
Han ser en utveckling där allt fler psykologer tar till sig appar som verktyg.
– När jag 2011 började forska på appar som en del i psykologisk behandling var det många som höjde på ögonbrynen. Nu verkar det mycket mer självklart, säger Hoa Ly.
David Brudö tror att appen kommer att hitta in i allt fler terapirum.
– Jag tror inte att det är en fråga om vi ska ha in digitala verktyg, utan när och hur det ska ske. Det blir extremt kraftfullt när man kan blanda det digitala och det mänskliga.

Pilotstudie gjord
Enligt psykologprofessorn Per Carlbring finns det också risker med den här typen av appar.
– Alla behandlingar kan ha negativa effekter och till och med ge en försämring. En klar risk är att dåliga appar i bästa fall är verkningslösa och då fördröjer tiden det tar innan man får en behandling som faktiskt fungerar. Därmed inte sagt att appar inte kan ha mycket stora fördelar. Problemet är att i princip inga appar är vetenskapligt utvärderade, så vi vet väldigt lite om deras effekter.
Området ökar inom forskningen och en svensk pilotstudie är gjord på just Shim. Den publicerades i Internet Interventions och visade på ett samband mellan användning av appen och minskad stress och ökat välmående, efter två veckors användning. Studien var begränsad till en grupp på 28 personer och Hoa Ly är en av forskarna bakom studien som gjorts i samarbete med Linköpings universitet.