Självskadebeteende

Ny behandling för ungdomar online

Publicerad 19 september 2023
Text: Adrianna Pavlica
Johan Bjureberg, psykolog och biträdande lektor vid Karolinska Institutet.

En ny onlinebehandling för barn och ungdomars självskadebeteende ska nästa år testas ute i regionerna.
– Vi ville skapa en lågtröskelbehandling för ungdomar som skadar sig själva, för det saknas inom vården idag, säger psykologen Johan Bjureberg.

Johan Bjureberg har tilldelats en nyinrättad treårig akademikerforskartjänst som är en satsning från Kungliga Vitterhetsakademien och Natur & Kultur med syfte att stärka barn och ungdomars psykiska hälsa. Samtidigt är Johan Bjureberg också biträdande lektor vid Karolinska Institutet. Hans fokus på barn och ungdomar tog fart när han jobbade på en specialenhet för emotionell instabil personlighetsstörning.
– Många hade gått med sina besvär väldigt länge och jag började fantisera om hur det vore att komma in med insatser tidigare. Nu försöker jag och mina kolleger täcka av flera steg i en behandlingstrappa, från preventiva insatser till mer akuta, säger Johan Bjureberg.

”Jag och mina kolleger försöker täcka av flera steg i en behandlingstrappa, från preventiva insatser till mer akuta.”

Låg tröskel
Han är involverad i tre studier: Poet-studien, för de som tidigare inte fått hjälp i vården eftersom de inte skadat sig själva ”tillräckligt” mycket, Safety-studien som vänder sig till ungdomar och deras familjen efter ett suicidförsök, samt ERITA-studien som lett fram till en lågtröskelbehandling för ungdomar med självskadebeteende.
– Det vi försöker göra är att skapa en transdiagnostisk behandling som kan fungera för fler och vara specifikt inriktade på de underliggande mekanismerna till att man utvecklar destruktiva beteenden, säger Johan Bjureberg.

Hantera känslor
Tanken är att behandlingen ska vara ett komplement till dialektisk beteendeterapi, som det ofta är lång kö till. I ERITA-studien har Johan Bjureberg tagit fram en tolv veckor lång onlinebehandling i primärvården där ungdomar och vuxna får tillgång till varsin behandling och behandlare.
– Det går ut på att ungdomar ska lära sig att hantera sina känslor, med tanken att de då skadar sig själva mindre. Vi har precis publicerat vår första ERITA-studie, och jämfört med sedvanlig vård så fungerade vår insats bra, en större andel minskade sitt självskadebeteende.
En implementeringsstudie är planerad till nästa år, då regioner runtom i landet kommer att erbjudas att ansluta sig till projektet.
– Det är jätteroligt och den här forskningen är väldigt förstärkande att ägnat sig åt, säger Johan Bjureberg.