Det våras för app-terapi

Publicerad 2 maj 2018
Text: Adrianna Pavlica

Hoa Lys app ska vara mer som ett gym än som ett sjukhus.
Hoa Lys app ska vara mer som ett gym än som ett sjukhus.
Numera kan man göra läkarbesök via mobilen – och apparna inriktade på vårt psykiska mående blir allt fler. Utvecklarna beskriver hjälpen i träningstermer och ser ett ökat intresse för komplement till psykologers arbete.

En rad svenska appar med psykologisk inriktning har tagit sig in på marknaden. Ett exempel är Remente, där användare dokumenterar vad som får dem att må bra och lägger upp steg till nya mål.
– Vi har blivit fysiskt duktiga på att träna och hålla oss i form men mentalt springer vi maratonet utan att ha tränat för det. Min tanke är att vi kan arbeta mer preventivt och kontinuerligt även med vår mentala hälsa, säger grundaren David Brudö.
Appen har ingen ambition att ersätta psykologisk behandling, men kan enligt David Brudö vara ett stöd för det klassiska psykologsamtalet, bland annat genom psykoedukation.

Hoa Lys utbytesår i Tokyo blev startskottet till hans arbete med psykologiappar.
Hoa Lys utbytesår i Tokyo blev startskottet till hans arbete med psykologiappar.
Mer gym än sjukhus
Hoa Ly, doktor i psykologi, ligger bakom appen Shim som beskrivs som en digital kompis som hjälper användaren att ägna sig åt tankar som främjar mentalt välmående.
– Syftet är att få användaren att må bättre, men är absolut inte som en behandling. Det är mer ett gym än ett sjukhus, säger Hoa Ly.
Han ser en utveckling där allt fler psykologer tar till sig appar som verktyg.
– När jag 2011 började forska på appar som en del i psykologisk behandling var det många som höjde på ögonbrynen. Nu verkar det mycket mer självklart, säger Hoa Ly.
David Brudö tror att appen kommer att hitta in i allt fler terapirum.
– Jag tror inte att det är en fråga om vi ska ha in digitala verktyg, utan när och hur det ska ske. Det blir extremt kraftfullt när man kan blanda det digitala och det mänskliga.

Pilotstudie gjord
Enligt psykologprofessorn Per Carlbring finns det också risker med den här typen av appar.
– Alla behandlingar kan ha negativa effekter och till och med ge en försämring. En klar risk är att dåliga appar i bästa fall är verkningslösa och då fördröjer tiden det tar innan man får en behandling som faktiskt fungerar. Därmed inte sagt att appar inte kan ha mycket stora fördelar. Problemet är att i princip inga appar är vetenskapligt utvärderade, så vi vet väldigt lite om deras effekter.
Området ökar inom forskningen och en svensk pilotstudie är gjord på just Shim. Den publicerades i Internet Interventions och visade på ett samband mellan användning av appen och minskad stress och ökat välmående, efter två veckors användning. Studien var begränsad till en grupp på 28 personer och Hoa Ly är en av forskarna bakom studien som gjorts i samarbete med Linköpings universitet.