fbpx
Foto: Shutterstock

Skolpsykologen bidrar till en hälsofrämjande lärmiljö

Elevhälsa

Skolpsykologen bidrar till en hälsofrämjande lärmiljö

Skolpsykologen fyller en nyckelroll i arbetet med att förebygga, minska och hjälpa elever med psykisk ohälsa.

Skolpsykologen bidrar till en hälsofrämjande lärmiljö

Foto: Martin Magntorn

Allt fler vill ha hjälp med föräldraskapet

Stärker föräldraskapet

Allt fler vill ha hjälp med föräldraskapet

Det är bra om vi psykologer i första hand stärker föräldrar i deras eget föräldraskap.

Allt fler vill ha hjälp med föräldraskapet

Vägen ut ur kriminalitet

Bryta destruktiva mönster

Vägen ut ur kriminalitet

Hur kan man hjälpa sina kriminella klienter i förändringsarbetet att ta sig ur de inrotade mönstren och livsstilen?

Vägen ut ur kriminalitet

Foto: Mia Carlsson

Existentiella frågor har plats inom KBT

Existentiell beteendeterapi

Existentiella frågor har plats inom KBT

På vilket sätt kan begrepp som frihet, ansvar och val vara till hjälp i det kliniska arbetet?

Existentiella frågor har plats inom KBT

Barns känslor i fokus

Språk kring känslor

Barns känslor i fokus

Barns känslor har fått en större status och är något som fler väljer att prata om.

Barns känslor i fokus

Foto: Shutterstock

Den psykiska ohälsan ökar under coronapandemin

Psykologerna har talat

Den psykiska ohälsan ökar under coronapandemin

Majoriteten av psykologerna ser att den psykiska ohälsan ökar i coronatider – och få tycker att samhället varit väl rustat för att hantera krisen.

Den psykiska ohälsan ökar under coronapandemin

Digital psykologi får skjuts framåt

Undersökning

Digital psykologi får skjuts framåt

En stor majoritet av psykologerna anser att digital psykologi kan vara till nytta och kan själva tänka sig att ha patient-/klientsamtal på distans.

Digital psykologi får skjuts framåt

Foto: Shutterstock

Ökad psykisk ohälsa i Coronapandemins spår

Coronapandemin

Ökad psykisk ohälsa i Coronapandemins spår

Psykologer har givit sina synpunkter på hur Coronapandemin kommer att påverka den psykiska ohälsan. Människor...

Ökad psykisk ohälsa i Coronapandemins spår

Psykologkompetens viktig för framtidens nära vård

Psykologer nyckelroll

Psykologkompetens viktig för framtidens nära vård

Psykologer fyller en nyckelroll i arbetet med att utveckla och forma framtidens nära vård.

Psykologkompetens viktig för framtidens nära vård

Foto: Kajsa Göransson

Lösningar mot ensamhet

Folksjukdom

Lösningar mot ensamhet

Ensamhet är idag en folksjukdom – och kan drabba även psykologer.– Handledning och att ingå...

Lösningar mot ensamhet