Foto: Shutterstock

2 av 10 har upplevt hot eller våld

Hot och våld

2 av 10 har upplevt hot eller våld

Två procent av psykologerna har upplevt hot eller våld många gånger i sitt yrke det senaste året.

2 av 10 har upplevt hot eller våld

Foto: Johan Löf

Förebyggande insatser i primärvården

Primärvården

Förebyggande insatser i primärvården

Här finns möjligheten att behandla människor med psykisk ohälsa på ett relativt tidigt stadium.

Förebyggande insatser i primärvården

Foto: Shutterstock

Positiva förändringar

Undersökning

Positiva förändringar

Löneutvecklingen, att psykologers kompetens är mer efterfrågad samt digitala verktyg är vad de flesta nämner som positiva förändringar inom yrket de senaste åren.

Positiva förändringar

Foto: Christina Ylander / Anna Nilsen

Behövs mer forskning kring nätbaserad behandling

Nätbaserad behandling

Behövs mer forskning kring nätbaserad behandling

Nätbaserade behandlingsprogram utgör en allt viktigare del av många psykologers behandlingsarsenal.

Behövs mer forskning kring nätbaserad behandling

Psykologer gör stor skillnad vid långvarig smärta

Smärtbehandling

Psykologer gör stor skillnad vid långvarig smärta

Många patienter med långvarig smärta kan öka sin livskvalitet och få hjälp att hitta hållbara strategier för smärthantering när de behandlas av multimodala team där psykologer ingår.

Psykologer gör stor skillnad vid långvarig smärta

Psykologer rådgivare för psykisk hälsa

Primärvård

Psykologer rådgivare för psykisk hälsa

Västra Götalandsregionen har påbörjat ett pilotprojekt med rådgivare för psykisk hälsa på 16 vårdcentraler inom Närhälsan.

Psykologer rådgivare för psykisk hälsa

Foto: Shutterstock

Krigets plats i terapirummet

Krigsrelaterade trauman

Krigets plats i terapirummet

För vissa blir det förändrade världsläget en anledning till att söka hjälp för sina egna, tidigare svåra upplevelser.

Krigets plats i terapirummet

Psykologisk behandling vid ätstörning

Ätstörningar

Psykologisk behandling vid ätstörning

Ätstörningar är den psykiatriska diagnos som har högst dödlighet, vilket till stor del beror på att ätstörningar är associerat med kroppsliga risker.

Psykologisk behandling vid ätstörning

Skolpsykologens roll mer strategisk

Elevhälsoarbete

Skolpsykologens roll mer strategisk

Elevhälsoarbetet skiljer sig åt avsevärt kommuner emellan, vilket leder till en ojämlik elevhälsa.

Skolpsykologens roll mer strategisk

Psykologer fyller nyckelfunktion för våldsutsatta

Våld i nära relationer

Psykologer fyller nyckelfunktion för våldsutsatta

Enligt en nationell kartläggning från BRÅ upplever drygt sju procent av befolkningen att de är våldsutsatta i en nära relation.

Psykologer fyller nyckelfunktion för våldsutsatta