Primärvård

Psykologer rådgivare för psykisk hälsa

Publicerad 14 juni 2022
Text: Adrianna Pavlica
Anna Larsson, psykolog och rådgivare för psykisk hälsa vid Dalsjöfors vårdcentral och Sandra Weineland, specialistpsykolog som leder pilotprojektet.

Ett pilotprojekt i Västra Götaland innebär att en representant ur psykisk hälsa-teamet på respektive vårdcentral är rådgivare till vårdcentralschefen.
– Det är spännande och utvecklande att få dela med sig av sin kompetens, och det här projektet ökar förutsättningarna för att arbeta med frågor på ett mer strukturerat sätt, vilket känns väldigt meningsfullt, säger psykologen Anna Larsson.

Västra Götalandsregionen har påbörjat ett pilotprojekt med rådgivare för psykisk hälsa på 16 vårdcentraler inom Närhälsan. Tanken är att rådgivaren ska kunna bidra med sin kompetens rörande diagnostik, behandling, utveckling och kvalitetssäkring inom området psykisk hälsa, till exempel genom att delta i ledningsmöten på vårdcentralen.
– Jag tycker att det är väldigt givande, för man tvingas att reflektera över sitt eget arbetssätt för att kunna förmedla det till andra yrkeskårer, och även ta lärdom av hur andra professioner hanterar olika frågor. Det psykologiska fältet får genom det här projektet större plats och andra aspekter av vår kunskap än det rent kliniska kommer till användning, säger Anna Larsson, psykolog och rådgivare för psykisk hälsa vid Dalsjöfors vårdcentral.

”Man tvingas att reflektera över sitt eget arbetssätt för att kunna förmedla det till andra yrkeskårer.”

Blir inspirerad
Ledningsmötet på vårdcentralen har blivit ett forum för att lyfta och diskutera olika utmaningar i verksamheten, och sedan vid behov genomföra och följa upp förändringsarbete.
– Att man förmedlar kunskap mellan olika instanser och får med sig så mycket på vägen gör att man även blir inspirerad i sitt eget arbetssätt, säger hon.
I förlängningen kan projektet bidra till att ge en god och nära vård till patienterna.
– Det handlar om att det psykologiska fältet blir mer synligt, vilket gynnar patienterna på så sätt att de vid behov kan erbjudas psykologisk behandling tidigare i vårdprocessen, med minskat lidande som följd.

Är transparent
Det har även skapats ett övergripande råd för psykisk hälsa i Södra Älvsborg där rådgivarna från vårdcentralerna och en mottagning för ungas psykiska hälsa samlas.
– Jag har som utgångspunkt att alla ska vara informerade och delaktiga i beslut i tidiga skeden, att det är transparens i processerna och att vi pratar om våra framgångar och hinder, säger Sandra Weineland, specialistpsykolog som leder hela projektet.