Hot och våld

2 av 10 har upplevt hot eller våld

Publicerad 14 juni 2022
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Två procent av psykologerna har upplevt hot eller våld många gånger i sitt yrke det senaste året. 17 procent har upplevt hot eller våld någon enstaka gång det senaste året.

Har du som psykolog upplevt hot eller våld i ditt yrke det senaste året?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 25–31 maj 2022. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.