Etikettarkiv: Rättspsykiatri och Kriminalvård

Kriminalvården ungdoms­anstalten Luleå söker psykolog

Anstalten/häktet Luleå söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet KBT-behandling och/eller av neuropsykiatriska utredningar.

I arbetet på ungdomsanstalten kommer du att göra kliniska bedömningar och genomföra insatser individuellt anpassade utifrån de intagnas behov. Du kommer också att bedriva psykologisk behandling och genomföra kvalificerande neuropsykiatriska utredningar. Samarbete med övriga medarbetare är en självklar och viktig del av ditt arbete.

På häktet arbetar du för att förebygga skadliga effekter av isolering och frihetsberövande. I jobbet ingår också att göra kliniska bedömningar och erbjuda stödsamtal.

Är du den vi söker?

Tror du på människans vilja och förmåga att utvecklas? Är du bra på att samarbeta, är lyhörd och nyfiken? Då kan du vara den vi söker!

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Välkommen att kontakta mig för att veta mer:

Eva Dufva Hansi
Kriminalvårdsinspektör
Anstalten Luleå
Tel: 0920-21 41 93

Kriminalvården – Anstalten Luleå

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – Att bryta den onda cirkeln.
Du kan läsa mer om arbetet på 
www.kriminalvarden.se/psykolog.

Anstalten Luleå har nio platser för ungdomar och ligger på Porsön vid universitetsområdet i Luleå. Här arbetar drygt 10 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper. I uppdraget som psykolog ingår det även att möta klienter på häktet som ligger i samma byggnad med 30 platser.

Kriminalvården anstalten Tidaholm söker psykologer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med kunskaper om kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

Som psykolog ansvarar du för det psykologiska behandlingsarbetet på anstalten. Du gör kliniska bedömningar, kartlägger klienternas behov och genomför individuellt anpassade insatser. Du är delaktig i neuropsykiatriska utredningar och har ett nära samarbete med anstaltens övriga medarbetare. Teoretisk kunskapsfördjupning tillsammans med en spännande patientgrupp gör arbetet som psykolog på en anstalt både lärorikt och utvecklande.

Är du den vi söker?

Tror du på människans vilja och förmåga att utvecklas? Är du bra på att samarbeta, är lyhörd och nyfiken? Då kan du vara den vi söker!

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Välkommen att kontakta oss för att veta mer:

Daniel Persson
Kriminalvårdsinspektör
Tel: 0502-74 54 10

Lise-Lott Brakken
Personalhandläggare
Tel: 0502-74 53 07

Kriminalvården – Anstalten Tidaholm

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – Att bryta den onda cirkeln.
Du kan läsa mer om arbetet på 
www.kriminalvarden.se/psykolog.

Anstalten Tidaholm har plats för 146 intagna, som är dömda till långa fängelsestraff. Anstalten har drygt 200 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper.

RMV satsar på sina psykologer

Jenny Westerlund och Malin Pauli, psykologer på RMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Westerlund och Malin Pauli, psykologer på RMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta med varierande och komplexa utredningar och bidra till ett rättssäkert samhälle? Välkommen till Rättsmedicinalverket, som erbjuder spännande karriärvägar för psykologer. Här kan du fördjupa din kompetens och utvecklas.

Jenny Westerlund blev intresserad av rättspsykiatri redan under studietiden efter studiebesök och praktik på Rättsmedicinalverket, RMV. Hon kom till RMV:s rättspsykiatriska avdelning i Stockholm 2018, direkt efter PTP:n.
– Det är otroligt spännande och intressant att arbeta med människor som av olika skäl har hamnat snett. Som psykolog får man ett annat perspektiv på vad som driver destruktiva handlingar och kriminalitet, säger hon.
Jenny får medhåll av sin kollega Malin Pauli, som är specialist i klinisk psykologi med inriktningen neuropsykologi. Malin har arbetat på RMV sedan 2007.
– Jag lockades av möjligheten att använda min psykologkompetens inom rättsapparaten och göra samhällsnytta. Här arbetar vi ju inte på uppdrag av klienten, utan av rättsväsendet. Det handlar om väldigt intressanta och varierande utredningar, som är lite av ett detektivarbete, berättar Malin.

Tvärprofessionella team
På RMV ingår du i ett tvärprofessionellt team, som förutom psykologer består av bland annat läkare, sjuksköterskor och socialutredare. För psykologer är huvudfokus att inom ramen för den stora rättspsykiatriska undersökningen utreda den intagnas psykiska status och ta ställning till eventuella funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar och liknande. Detta ligger sedan till grund för bedömningen av om personen är i behov av rättspsykiatrisk vård. Psykologer medverkar också i riskbedömning av livstidsdömda.
– Det är avgörande för rättssäkerheten att de intagna får en objektiv, saklig och rättvisande bedömning. Det är roligt att hitta sätt att samarbeta med klienten; många är positiva men ibland är det en utmaning. Varje fall är unikt och vi har inget standardformulär att följa, utan kan verkligen använda hela vår kompetens, säger Malin.

Kompetens i framkant
Jenny och Malin lyfter fram att en stor fördel med RMV är att det är en statlig expertmyndighet. Det betyder att kunskapsnivån är hög, med forskning och kompetens i framkant. Det satsas mycket på medarbetarnas kompetensutveckling och vidareutbildning. De flesta psykologer väljer att gå specialist-utbildning och många forskar, bland annat Malin som ska disputera senare i år. Jenny planerar också att forska.
– Det är också en väldigt trevlig arbetsplats, framhåller Malin och Jenny. Det finns flexibilitet och bra förutsättningar att göra ett bra och gediget jobb.

Rättsmedicinalverket

RMV:s rättspsykiatriska avdelning har enheter i Stockholm och Göteborg, med sammanlagt ett 20-tal psykologer. Här arbetar du i team med andra professioner för att bedöma om en intagen är i behov av rättspsykiatrisk vård. Du som är psykolog erbjuds en spännande karriär, goda möjligheter till kompetensutveckling och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

www.rmv.se

www.rmv.se

I skärningspunkten mellan psykologi och juridik

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

En stor andel av Sveriges psykologer kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin. Rättspsykiatri är ett utmanande, varierat och intressant specialistområde. De utredningar som psykologer inom rättspsykiatrin genomför utgör en viktig pusselbit i rättssystemet.

– Det är roligt att så många psykologer kan tänka sig att arbeta med rättspsykiatri. Undersökningsresultatet är förstås positivt för oss eftersom vi behöver psykologer med en gedigen erfarenhet, kompetens och lämplighet för arbetet. Det finns nog en nyfikenhet och intresse hos många psykologer att bättre förstå de faktorer och drivkrafter som får människor att utföra destruktiva handlingar. En del har nog även fått en uppfattning om rättspsykiatrin då våra utredningar relativt ofta benämns i media, säger Christian Marquez von Hage, gruppchef för psykologerna vid rättspsykiatriska undersökningsenheten på Rättsmedicinalverket i Stockholm. Han har arbetat inom rättspsykiatrin sedan 2010, först som psykolog och sedan 2018 som gruppchef.

Arbeta självständigt och i team
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Som psykolog inom rättspsykiatrisk utredningsverksamhet arbetar man i huvudsak med psykologutredningar som utgör en del av en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol.
– Vi arbetar alltid i tvärprofessionella team tillsammans med en rättspsykiatriker, en forensisk socialutredare och en utredande kontaktperson. Som psykolog i rättspsykiatrin kombinerar man självständigt utredningsarbete och en nära samverkan med övriga teammedlemmar, säger Christian Marquez von Hage.
I samband med utredningsarbetet, som vanligtvis pågår i mellan tre och fyra veckor, samtalar psykologen med personen som ska utredas för att försöka få en bild av hur personen utvecklats och fungerat genom livet. Ofta ingår strukturerade tester som ger en bild av individens intellektuella funktionsnivå. Uppdraget handlar i slutänden om att ta reda på om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och om det finns ett behov av vård.

Rättspsykiatri är ett utmanande och varierat område som är väldigt stimulerande och lärorikt

Satsar mycket på fortbildning
– Rättspsykiatri är ett utmanande och varierat område som är väldigt stimulerande och lärorikt. Eftersom Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet så värdesätter vi förstås att våra medarbetare ständigt håller sig uppdaterade med den senaste kunskapen inom vårt område. Vi satsar därför mycket på fortbildning och erbjuder även möjlighet till specialistutbildning inom till exempel forensisk psykologi, säger Christian Marquez von Hage.


6 av 10 psykologer kan tänka sig psykiatrin

6 av 10 psykologer kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Allmänpsykiatrin/vuxenpsykiatrin är det populäraste området, men även barn- och ungdomspsykiatrin är populärt.

Kan du tänka dig att arbeta inom psykiatrin?
De psykologer som svarade att de kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, fick den här följdfrågan: Vilka områden inom psykiatrin kan du tänka dig att arbeta inom?
Om undersökningen

Undersökningsresultatet är från Framtidens Karriär – Psykologs undersökning mot psykologer 21-26 mars 2019.

KBT mot brottsåterfall

KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.
KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.

I den aktuella boken ”Forensisk KBT – behandling för brottsdömda” skriver tre psykologer om hur brottsåterfall kan förhindras med KBT.
– Många har begått grova brott, men det finns mycket hopp också, säger Johan Eriksson, leg. psykolog.

Tillsammans med psykologerna David Ivarsson och Lena Lundholm har Johan Eriksson skrivit en bok om behandling av brottsdömda. Han arbetar på Kriminalvårdens huvudkontor, med behandlingsprogram, och har sin bakgrund inom rättspsykiatrin.
– Vi utgår i vår bok från det som kallas RBM – risk, behov och mottaglighet. Man kan se att de som har hög risk och mycket kriminogena behov också behöver mycket insatser. När det kommer till behandling för brottsdömda så behöver man ofta en rejäl dos, och det är ingen quick fix.

Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak

Positiv inställning
Johan Eriksson och hans kolleger tror på att det går att lära, och lära om.
– Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak. Man måste titta på hur har klienten har lärt in dessa beteenden: vad har man levt i för typ av sammanhang som format de här attityderna eller antisociala värderingarna? Här tror vi mycket på att man kan lära om. Det finns effektiva metoder, som social problemlösning eller att läsa sig att reglera känslor, så att man sedan ska kunna agera prosocialt i risksituationer. Andra viktiga komponenter är social färdighetsträning och att öva på nya beteenden.
Motivation för att gå i behandling finns inte alltid hos de brottsdömda klienterna, men Johan Eriksson uppger att många är positivt ställda till förändring.
– Många är ganska nyfikna på behandling och vad det kan ge. Ofta har de inte färdigheter i att lösa situationer på annat sätt än med våld och önskar lära sig att tolka känslor och situationer på ett nytt sätt, och därigenom öka förmågan till mera accepterade och sunda beteenden.

KBT effektivt
Att just KBT är effektivt i behandlingen av brottsdömda har man sett inom forskningen.
– KBT är en effektiv behandling för att förstå varför man gör som man gör och på så sätt kunna lära sig att göra annorlunda i framtiden. Med brottsdömda är nyckeln att förstå grunden till kriminella beteenden, vilka tankar och känslor som rättfärdigar dem. KBT har visat sig vara en gångbar metod för att förstå våldsbeteenden och lära klienten nya accepterade och meningsfulla beteenden, säger Johan Eriksson.

Vill du få andra att förändra sitt liv?

Är du legitimerad psykolog, tycker om att arbeta i team och vill ha ett omväxlande jobb? Vi behöver dig!

Rollen som psykolog hos oss kan se lite olika ut men gemensamt är det nära samarbetet med övriga medarbetare på våra verksamhetsställen. Ditt jobb kan exempelvis bestå av att göra kliniska bedömningar, utredningar, kartläggningar och att genomföra individuellt anpassade insatser utifrån våra intagnas behov. Har du kunskaper om kognitiv beteendeterapi, KBT, och erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar är det jättebra!

Klicka här för att se våra lediga tjänster för psykologer

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Cirka 12 000 medarbetare på häkten, anstalter och frivård arbetar med målet att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.
 
www.kriminalvarden.se