Rättspsykiatri

I skärningspunkten mellan psykologi och juridik

Publicerad 28 april 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

En stor andel av Sveriges psykologer kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin. Rättspsykiatri är ett utmanande, varierat och intressant specialistområde. De utredningar som psykologer inom rättspsykiatrin genomför utgör en viktig pusselbit i rättssystemet.

– Det är roligt att så många psykologer kan tänka sig att arbeta med rättspsykiatri. Undersökningsresultatet är förstås positivt för oss eftersom vi behöver psykologer med en gedigen erfarenhet, kompetens och lämplighet för arbetet. Det finns nog en nyfikenhet och intresse hos många psykologer att bättre förstå de faktorer och drivkrafter som får människor att utföra destruktiva handlingar. En del har nog även fått en uppfattning om rättspsykiatrin då våra utredningar relativt ofta benämns i media, säger Christian Marquez von Hage, gruppchef för psykologerna vid rättspsykiatriska undersökningsenheten på Rättsmedicinalverket i Stockholm. Han har arbetat inom rättspsykiatrin sedan 2010, först som psykolog och sedan 2018 som gruppchef.

Arbeta självständigt och i team
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Som psykolog inom rättspsykiatrisk utredningsverksamhet arbetar man i huvudsak med psykologutredningar som utgör en del av en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol.
– Vi arbetar alltid i tvärprofessionella team tillsammans med en rättspsykiatriker, en forensisk socialutredare och en utredande kontaktperson. Som psykolog i rättspsykiatrin kombinerar man självständigt utredningsarbete och en nära samverkan med övriga teammedlemmar, säger Christian Marquez von Hage.
I samband med utredningsarbetet, som vanligtvis pågår i mellan tre och fyra veckor, samtalar psykologen med personen som ska utredas för att försöka få en bild av hur personen utvecklats och fungerat genom livet. Ofta ingår strukturerade tester som ger en bild av individens intellektuella funktionsnivå. Uppdraget handlar i slutänden om att ta reda på om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och om det finns ett behov av vård.

Rättspsykiatri är ett utmanande och varierat område som är väldigt stimulerande och lärorikt

Satsar mycket på fortbildning
– Rättspsykiatri är ett utmanande och varierat område som är väldigt stimulerande och lärorikt. Eftersom Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet så värdesätter vi förstås att våra medarbetare ständigt håller sig uppdaterade med den senaste kunskapen inom vårt område. Vi satsar därför mycket på fortbildning och erbjuder även möjlighet till specialistutbildning inom till exempel forensisk psykologi, säger Christian Marquez von Hage.


6 av 10 psykologer kan tänka sig psykiatrin

6 av 10 psykologer kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Allmänpsykiatrin/vuxenpsykiatrin är det populäraste området, men även barn- och ungdomspsykiatrin är populärt.

Kan du tänka dig att arbeta inom psykiatrin?
De psykologer som svarade att de kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, fick den här följdfrågan: Vilka områden inom psykiatrin kan du tänka dig att arbeta inom?
Om undersökningen

Undersökningsresultatet är från Framtidens Karriär – Psykologs undersökning mot psykologer 21-26 mars 2019.