Etikettarkiv: Psykolog

Nå ut med era lediga tjänster till psykologer

Är ni i behov av psykologer nu efter sommaren? Vi hjälper er att nå ut med era lediga tjänster direkt riktat mot psykologer.

När ni lägger upp jobb hos oss får ni:

  • Marknadsföring av er tjänst på Facebook och Instagram direkt riktat mot psykologer.
  • Marknadsföring under 3-4 veckor efter era behov, riktat geografiskt, i åldersspann eller över hela landet.
  • Ligga uppe här på vår webbtidning Framtidens Karriär – Psykolog under hela ansökningstiden.

Pris
9.900 kr exkl. moms. Inga extrakostnader för marknadsföring. Allt som nämns ovan ingår i priset.

Kontakta oss på jobb@karriarpsykolog.se så kontaktar vi er snarast. Har ni redan tjänsten ute så kan vi utgå från er befintliga jobbannons.

Ni kan även kontakta:
Niklas Engman
Tel: 070 774 84 90
niklas.engman@nextmedia.se

En plats att växa för psykologer

Petra Tånnander, psykolog på Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning. Foto: Andreas Sander
Petra Tånnander, psykolog på Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning. Foto: Andreas Sander

Petra Tånnander gjorde sin PTP på Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning i Katrineholm. Sedan dess har det gått tolv år.
– Här finns bra kollegor, öppet arbetsklimat och en bred verksamhet som gör att man kan växa i sin yrkesroll, både som ny och mer erfaren psykolog.

Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning ligger bara en liten bit från tågstationen. Pendlingsmöjligheterna var en av anledningarna till att Petra, som då bodde och studerade i Stockholm, sökte sig hit för att göra sin PTP. Att hon blev kvar har dock också många andra orsaker.
– Ibland funderar jag på om jag kanske skulle pröva att arbeta någon annanstans, men har svårt att se att jag skulle få det lika bra som här. Jag trivs med att ha eget ansvar för planering och upplägg av arbetet vilket ger möjlighet till att i hög grad styra mina arbetstider.
Petra arbetar på en allmänpsykiatrisk mottagning som omfattar all form av psykiatri vilket innebär psykologisk behandling, psykoterapi, diagnostiska bedömningar och utredningar.
– Arbetet sker i team som har ansvar för olika vårdprocesser. Jag leder utredningsteamet där vi utreder allt från utvecklingsrelaterade funktionshinder till personlighetssyndrom, psykossjukdomar och bipolaritet.

Utvecklande miljö
Den breda verksamheten har lagt grunden för en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
– Att börja brett är en bra start på en psykologkarriär. Men oavsett framtida inriktning ger vår verksamhet en utmärkt plattform.
Själv läser hon vid sidan av arbetet till specialist. En utbildning som bekostas av Region Sörmland.
– Här finns goda möjligheter till vidareutbildning för den som vill satsa. Jag har under de gångna åren riktat in mig lite mer mot utredning men valt den bredare specialistutbildningen, klinisk vuxenpsykologi, eftersom jag inte vill släppa det andra och trivs med variationen i arbetet.
Efter tolv år på mottagningen i Katrineholm känner sig Petra trygg i att varmt kunna rekommendera både juniora och mer erfarna psykologer att söka sig hit.
– Verksamheten ger en bra start i yrket samtidigt som bredden och variationen även gynnar mer seniora psykologer i form av stora utvecklingsmöjligheter. Man kan alltid lära sig mer och det finns även möjlighet att till viss del nischa sig. Jag stormtrivs med både verksamhet och kollegor och har sikte på att axla en specialisttjänst efter avslutad utbildning.

Jobba som psykolog i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Sörmland

Region Sörmland arbetar aktivt för att skapa en patientanpassad, evidensbaserad vård på jämlika villkor. Det finns tre sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. I Sörmland finns också regionsjukhuset Karsudden, som bedriver rättspsykiatrisk vård. Psykiatrin i Sörmland arbetar evidensbaserat utifrån de nationella riktlinjerna med stort fokus på mobila team och snabba insatser.

www.regionsormland.se

Prisnominerat förbättringsarbete mot psykisk ohälsa i Gävleborg

Johanna Roth, psykolog på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf / johanlof photography
Johanna Roth, psykolog på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf / johanlof photography

I Region Gävleborg är man inte rädd för att arbeta innovativt för att förbättra den psykiska ohälsan. Här kan du som psykolog vara med och utveckla nya arbetssätt och göra avtryck.

På Edsbyns hälsocentral var köerna till det psykosociala teamet långa och övrig personal upplevde att det saknades kompetens och rätt arbetsmetoder för att ta hand om den stora och växande patientgruppen som söker för psykisk ohälsa. Det blev upptakten till ett förbättringsarbete, som varit så framgångsrikt att det nominerades till Dagens Medicins Guldskalpellen 2019, för förnyelse inom sjukvården.
– Vi ville göra bättre och det fanns en stor lyhördhet för våra idéer för hur vi skulle kunna förbättra vården för patienterna och arbetsmiljön för personalen, berättar Johanna Roth, psykolog på Edsbyns hälsocentral.

Psykolog till digital psykiatri, allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle

Utbildning av personal
Man började med en kartläggning av verksamheten för att få en nulägesrapport, med bland annat en enkät till personalen, patientintervjuer och granskning av journaler. Den visade att personalen kände stor stress över bristande kunskap om psykisk ohälsa och att flödena inte fungerade optimalt. Patienterna beskrev långa väntetider.
Utifrån detta skapades en handlingsplan, där en viktig del var utbildning av all personal på hälsocentralen, för att ge dem grundkompetens i psykisk ohälsa.
– Utbildningen innehåller olika moment, exempelvis sjukdomstillstånd och samtalsmetodik, och fylls på kontinuerligt så att den ständigt är aktuell, berättar Johanna, som ansvarar för utbildningen tillsammans med hälsocentralens kurator.

Triagemodell
En triagemodell har skapats för att sortera och prioritera patienter. Detta sker bland annat genom att distriktssköterskorna ställer rätt frågor redan vid den initiala telefonrådgivningen. Patienten kommer därefter snabbt till rätt vårdnivå. Vid behov träffar patienten både det tvärprofessionella psykosociala teamet och läkare direkt vid första besöket.
Resultaten har inte låtit vänta på sig – på ett år har väntetiderna kapats från i snitt en månad till fem dagar, och såväl patienter som personal är nöjda. Det finns ett stort intresse för att införa liknande förändringar på andra hälsocentraler i regionen, anpassade till de förhållanden och behov som finns på de enskilda enheterna. I det förnyelsearbetet har psykologen en central roll.
– Det är verkligen roligt och inspirerande att vara med och driva arbetet, säger Johanna. För psykologer finns det många spännande karriärmöjligheter.

Psykolog till digital psykiatri, allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle

Region Gävleborg

Hälso- och sjukvården i Region Gävleborg har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Regionen har 28 hälsocentraler och sex sjukhus. För psykologer finns det en rad karriärmöjligheter, och goda förutsättningar att förverkliga idéer och driva förbättringsarbete.

www.regiongavleborg.se

Svårmatchad bredd av möjligheter på PBM

Niklas Laninge, ansvarig för Beteendestrategi inom affärsområdet Organisationsnära psykologi, Katia Sanchez, psykolog inom affärsområdet Hälso- och sjukvård och Emilia Hellberg, teamsamordnare inom affärs-område Hållbart arbetsliv hos PBM. Foto: Johan Marklund
Niklas Laninge, ansvarig för Beteendestrategi inom affärsområdet Organisationsnära psykologi, Katia Sanchez, psykolog inom affärsområdet Hälso- och sjukvård och Emilia Hellberg, teamsamordnare inom affärsområde Hållbart arbetsliv hos PBM. Foto: Johan Marklund

På PBM blir du inte bara kollega med några av Sveriges mest engagerade och drivna psykologer. Du får också en svårslagen mångfald av karriärvägar och möjlighet att pröva på helt nya, spännande roller.

PBM är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att tillhandahålla psykologisk kompetens och är verksamt inom ett brett fält. Efter sammanslagningen med Psykiatripartners i Östergötland för ett drygt år sedan har företaget tre huvudsakliga affärsområden: Hållbart arbetsliv, Organisationsnära psykologi samt Hälso- och sjukvård. Det innebär att du kan jobba inom psykologins hela spektrum av varierande och utmanande arbetsuppgifter. Du är också med och driver utvecklingen av psykologens roll i vården, arbetslivet och samhället i stort.
– Det är otroligt spännande att få vara med om den utveckling som nu sker på PBM. Jag breddar min kompetens och får arbeta med väldigt olika typer av klienter, berättar psykologen Katia Sanchez, som har ett långt förflutet inom Psykiatripartners. Nu arbetar hon i Linköping, Motala och Mjölby inom affärsområdet Hälso- och sjukvård, som omfattar evidensbaserad psykologisk behandling inom barnpsykiatrin på uppdrag av regionen, psykiatrisk öppen-vård för vuxna inom vårdvalet samt privat företagshälsovård.

Kollegial sammanhållning
Katia brinner för att arbeta kliniskt och hon har under åren kommit att särskilt intressera sig för svåra ångest- och tvångstillstånd. På senare tid har hon även fått möjlighet att arbeta en del inom företagshälsovård, med samma evidensbaserade psykologiska verktyg. Hon driver också utvecklingen av kvalitetsuppföljning.
– En av de allra största fördelarna med PBM Psykiatripartners är den fantastiska kollegiala sammanhållningen och den kultur som finns här. Vi har enormt engagerade medarbetare, med hög arbetsmoral och som alla brinner för det de gör. Ofta kan arbetet som psykolog vara ganska ensamt, men här har vi ett fantastiskt stöd av varandra, framhåller hon.

Nya utmaningar
Kollegan Emilia Hellberg, teamsamordnare inom affärsområde Hållbart arbetsliv, håller med. Hon gjorde både sin praktik och sin ptp-tjänstgöring på PBM och kände direkt att det var rätt arbetsplats för henne.
– Här finns hela tiden nya utmaningar. Under åren har min roll förändrats och jag har svårt att tänka mig någon annanstans där man som psykolog får chansen att arbeta med så många olika saker och utvecklas så mycket professionellt, säger hon.
Hållbart arbetsliv spänner över ett brett fält och innefattar rent kliniskt arbete med utredningar och behandling, men även handledning av grupper, förebyggande insatser, utbildning, konflikthantering och arbetsmiljökartläggningar.
– Ofta bidrar flera faktorer till psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi får ofta möjlighet att arbeta tillsammans med klientens arbetsgivare och får på så vis ett större verkningsutrymme. Vi får använda hela vår professionella verktygslåda och kan göra stor skillnad i arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser. Psykologer har en viktig roll när arbetsrelaterad ohälsa ökar kraftigt, säger hon.

Affärsutveckling
För den som är intresserad av att arbeta mer renodlat med organisationsfrågor och hur beteendepsykologi kan tillämpas på affärskritiska utmaningar erbjuder PBM också spännande karriärmöjligheter. Inom Organisationsnära psykologi kopplas den psykologiska kompetensen samman med affärs- och verksamhetsstrategi, inte minst genom att utnyttja digitala verktyg för att påverka beteenden. PBM är något av en pionjär på området i Sverige och bland kunderna finns allt från privata storföretag till myndigheter och andra aktörer inom den offentliga sektorn.
–Detta är en global rörelse där flera andra länder redan kommit långt. I Sverige har det tyvärr funnits fördomar mot att arbeta som psykolog inom en kommersiell kontext, men nu ser vi att detta växer väldigt starkt. Psykologi är glödhett inom näringslivet, men det saknas kompetens, berättar Niklas Laninge, som är ansvarig för Beteendestrategi inom affärsområdet Organisationsnära psykologi.
Efter sin psykologexamen arbetade Niklas som entreprenör och inom kommunikation, marknadsföring och produktutveckling. När han fick erbjudandet att bygga upp det nya affärsområdet på PBM kunde han inte motstå.
– Det är en unik chans att bryta ny mark, utveckla psykologin och göra nytta på andra arenor än de vi traditionellt är vana vid. Psykologer som vill arbeta på ett kreativt och nydanande sätt har alla möjligheter till en spännande karriär. Ingen dag är den andra lik.

Vill du växa tillsammans med oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

PBM

PBM erbjuder beteendepsykologisk kompetens inom tre huvudområden: Hållbart arbetsliv, Hälso- och sjukvård och samt Organisationsnära psykologi. Fokus är att förbättra människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vår devis är Förändring som håller. Inom koncernen arbetar 230 personer, varav merparten är psykologer. Företaget rekryterar såväl erfarna som nyutexaminerade psykologer och erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter.

Läs mer på www.pbm.se

Psykolog online – så jobbar Min Doktor

– På Min Doktor gör jag stor skillnad, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.
– På Min Doktor gör jag stor skillnad, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Min Doktor erbjuder fysisk och digital primärvård för barn och vuxna. Här får du arbeta med moderna verktyg, med en unik tillgänglighet och flexibilitet, och dessutom vara med och förändra framtidens vård.

Hos Min Doktor står patienten alltid i centrum

Som psykolog hos Min Doktor arbetar du med internetbaserad psykologisk behandling. Dessutom har du ett tätt samarbete med våra andra behandlargrupper, som specialistläkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och barnmorskor, där du kan rådfråga eller internremittera.
– Hos Min Doktor står patienten alltid i centrum och det finns en bred kompetens kring patienterna och deras behov. Vår tillgänglighet gör att vi kan ge våra patienter den vård som de behöver utan att hindras av köer och väntetid. Jag känner att jag gör särskilt stor nytta här, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Min Doktor söker psykologer – Läs mer och ansök här!

Flexibla arbetstider
Du kommunicerar med dina patienter främst via skriftlig, asynkron kommunikation likt chat, och kompletterar med telefonsamtal eller video när det behövs, ofta i början av er kontakt. Mellan träffarna arbetar dina patienter med digitala självhjälpsverktyg och hemuppgifter. Det är ett fritt arbete där du får möjlighet att jobba hemifrån och styra över din egen tid.
– Flexibiliteten är verkligen en tillgång. Jag kan jobba när det passar mig och så mycket som jag själv vill. Samtidigt har jag alltid mina kollegor i närheten i vårt virtuella arbetsrum.

Stora utvecklingsmöjligheter
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och grundades 2013. Sedan 2018 erbjuder de också psykolog online.
– Att jobba på Min Doktor innebär dels att jag kan vara med och påverka hur vi ska utveckla framtidens psykologi. Dessutom utvecklas jag mycket som psykolog genom att arbeta online, säger Olof Johansson.

Min Doktor söker psykologer – Läs mer och ansök här!

Min doktor söker psykologer

• Arbeta fritt, där och när det passar dig.
• Du får kontinuerlig fortbildning och konkurrenskraftig ersättning.
• Du har nära samarbete med kollegor.
• Du är med och formar framtidens primärvård i Sverige.

Läs mer på karriar.mindoktor.se Läs mer om Min Doktor på mindoktor.se

Byt jobb. Inte yrke.

Martin Forster, Ansvarig för barnpsykologi på KRY
Martin Forster, Ansvarig för barnpsykologi på KRY

När den psykiska ohälsan breder ut sig och väntetiderna bara blir längre, då är det lätt att känna uppgivenhet. Många av oss har hunnit ledsna så till den grad att vi funderar på att hitta något annat att göra. Jag vet – för jag har själv varit där.

Men så hamnade jag på KRY. Här fick jag uppleva skillnaden mellan att fånga upp en trettonåring som nyss börjat skolka jämfört med att möta patienten när hen redan har skolvägrat i tre månader. Smidiga möten via videosamtal är en fördel som gör att jobbet på KRY blir mer effektivt. Men det finns många fler. Du slipper tidskrävande administration och kan lägga mera tid på dina patienter. Du är fri att jobba varifrån du vill. Du bestämmer själv när du ska arbeta. Och du får tillgång till handledning, vidareutbildning och stöttning av seniora psykologer i ditt dagliga arbete.

Så innan du bestämmer dig för att byta yrke, hör av dig till oss. Du behövs faktiskt mer än någonsin.

Klicka här för mer information och ansök Sista ansökningsdag har passerats.

Jobba som Psykolog i vår digitala tjänst – Klicka här för att ansöka

Har du frågor? Kontakta:

Louise Källén
louise@kry.se
+46(0)72-188 22 83

För att söka tjänsten krävs det att du är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Erfarenhet av arbete inom primärvård, psykiatri och/eller företagshälsovård är meriterande.

Specialistkurs för psykologer i implementering våren 2020

Akademi Magelungen anordnar tillsammans med Karolinska Institutet en specialistkurs för psykologer i implementering, i totalt 6 dagar, med start 11 februari.

Vi får hela tiden ny evidens som tvingar oss aktiva inom området att ompröva etablerade sanningar och metoder. Psykologer som vill garantera sina patienter att de arbetar i samklang med senaste datan och evidensen behöver därför vara duktiga på implementering.

Om kursen
Kursens syfte är att förbättra dina kompetenser med vilka du implementerar nya insatser, riktlinjer, policys och produkter. Vi ger dig en omfattande genomgång av implementeringens viktigaste aspekter. Du får bl.a. kunskap om processer, verktyg och datadrivet arbetssätt. Denna utbildning utvecklar din förmåga att göra ny, evidensbaserad forskning till praktik.

Kursen ges vid tre tillfällen, 2+2+2 dagar, den 11 februari till den 9 juni 2020.
Klicka här för mer information och ansökan till kursen

Akademi Magelungen
Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen


Spännande tid på Capio Psykiatri

Paul Howard, psykolog och verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri. Foto: Johan Marklund
Paul Howard, psykolog och verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri. Foto: Johan Marklund

Nu händer mycket på Capio Psykiatri. Som psykolog kan du vara med och utveckla verksamheten, samtidigt som du har tryggheten av standardiserade processer och tydlig kvalitetsuppföljning.

Idag sker en stor omorganisation av Capio Psykiatri, där vissa verksamheter försvinner och andra kommer in. För psykologer som vill jobba med högkvalitativ, evidensbaserad vård finns det en rad karriärmöjligheter.
– På Capio sätter vi stort värde på psykologer eftersom vi ser vikten av gedigen diagnostisk kompetens i psykiatrin. Psykologer har en unik kompetens och är oerhört duktiga på att bedöma och analysera symtom och medverka i behandling. Det tar vi till vara, säger Paul Howard, som själv är psykolog i botten, men idag jobbar som verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri samt som verksamhetschef för två av vårdbolagets mottagningar.

Jobbar optimerat
Förbättringsarbetet genomsyrar hela Capio, från högsta koncernledningsnivå och genom alla delar av verksamheten. Inom Capio Psykiatri är alla processer standardiserade och kopplade till kvalitetsmått, produktion och produktivitet. Effekten av metoder och behandlingar följs upp och utvärderas ständigt, och alla avvikelser rapporteras och analyseras. Detta skapar trygghet för såväl patienter som medarbetare.
– Vi vill jobba optimerat i alla avseenden, med rätt resurser på rätt plats för att skapa vård av högsta kvalitet och största värde för våra patienter. Psykologer är en helt central del av den processen, förklarar Paul Howard.

PTP och forskning
Idag sker en stor rekryteringsprocess för psykologer och Capio erbjuder allt från PTP-platser till tjänster för mer erfarna eller specialiserade psykologer. För den som till exempel vill arbeta med organisationsutveckling inom ramen för PTP finns goda förutsättningar eftersom det idag pågår ett stort förändringsarbete på Capio Psykiatri. För alla psykologer finns också goda möjligheter till kompetensutveckling, med interna och externa föreläsningar och utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog med betald utbildning.
– Vi ser också mycket positivt på forskning och har ett kvalitetsråd som arbetar med det. Här finns exempelvis möjligheter till delade tjänster där vi samverkar med universitet och högskolor, berättar Paul Howard och fortsätter:
– Just nu är det en spännande tid på Capio Psykiatri. För psykologer finns så många olika möjligheter och man kan verkligen bidra och påverka utvecklingen av vården och organisationen i stort.

Jobba som psykolog på Capio Psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Capio Psykiatri
Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar. Nya verksamheter för i år är bland annat Neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna i Örebro, Vård av hemlösa i Stockholmsregionen, Slutenvård i Jakobsberg, Stress- och traumamottagning i Stockholm samt Rehabilitering av smärta och utmattning i Stockholm. Vården bedrivs på kontrakt, utifrån fritt vårdval samt som privat vård. Capio Psykiatri finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Västra Götaland, Skåne och Örebro.

www.capio.se/

Capio logotype

Psykolog till mödra-och barnhälsovård i Borås

På Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård har ett brett folkhälsouppdrag med målsättning att främja barns hälsa och utveckling från graviditet fram till start i förskoleklass. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser.

Arbetsuppgifter
Inom Psykologenheten möter man ett brett spektrum av livssituationer och problem kopplade till föräldrablivandet, föräldraskapet och småbarnsåren. Arbetet är omväxlande och mångfacetterat. Bland annat ingår konsultation till barnmorskor inom mödrahälsovården och sjuksköterskor på BVC, metodutveckling och fortbildning av personal samt utvecklingsbedömning på BVC-nivå av barn med misstänkt avvikande utveckling. Du arbetar även med bedömning och korttidsbehandling av blivande föräldrar med graviditets/förlossningsorsakad problematik samt råd och stöd i föräldraskapet. Det ingår även att sprida barnpsykologisk kunskap till allmänheten, delta i föräldragrupper och hålla föreläsningar.

Du kommer få ta del av Närhälsans förmåner såsom flextidsavtal och friskvårdsbidrag.

Arbetet bedrivs till stor del självständigt, men vikt läggs också vid samarbete. Tjänsten kommer innebära ett visst resande inom enhetens upptagningsområde.

Om dig
Du skall vara legitimerad psykolog. Erfarenhet av arbete i samma eller inom liknande verksamhet är meriterande liksom erfarenhet av och utbildning i instrument för utvecklingsbedömning av den aktuella åldersgruppen barn. Fördjupad kunskap i konsultationsmetodik, psykologisk behandling tillämplig för uppdraget samt föräldrastöd är meriterande.

Du trivs med självständigt arbete samt har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid mångfald och personlig lämplighet.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Fast månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Borås
Län: Västra Götalands län

Sista ansökningsdag: 13 maj 2018

Kontakt
Enhetschef
Lina Ljung Roseke

var username = ’lina.ljung.roseke’;
var hostname = ’vgregion.se’;
var linktext = username + ’@’ + hostname ;
document.write(’’ + linktext + ’’);Email address protected by JavaScript. Please enable JavaScript to contact me.
070-082 33 80

Facklig företrädare
Psykologförbundet
Kerstin Johannesson
010 – 345 95 10

Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg
På Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg arbetar 13 psykologer samt en enhetschef och en assistent. Enheten har fyra mottagningar. Basplaceringen för denna tjänst är i Borås. Det finns goda förbindelser från Göteborg med både tåg och expressbussar.

Psykologenheten för MBHV är en producentneutral enhet med uppdrag såväl i offentlig som privat verksamhet. Psykologer för MBHV har ett nära samarbete med personal inom mödra- och barnhälsovården. Särskilda uppdrag inom enheten innefattar en mottagning för samspelsbehandling vid risk för anknytningsstörning och medverkan i Centrala mödra- och barnhälsovårdsenheterna. Enheten har även nära samarbete med de två spädbarnsverksamheterna inom Södra Älvsborg.

Psykolog till mottagning i Falköping

Vi söker nu en psykolog till mottagning i Falköping. Där kommer du arbeta tillsammans med två kollegor och medicinska sekreterare.

Om arbetet
Arbetet är varierande, stimulerande och roligt. Det innehåller patientkontakter individuellt och i grupp, konsultation till personal och föräldrar, utvecklingsbedömningar, psykologiskt föräldrastöd samt samverkan med våra partners.

Medarbetare inom psykologenheten träffas regelbundet för extern handledning samt för arbete med utvecklingsfrågor, både inom egna enheten och med våra samverkanspartners.

Ansök här

Om dig
Vi söker legitimerad psykolog, gärna med fördjupade kunskaper inom några av områdena konsultationsmetodik, utvecklingspsykologi, graviditetspsykologi, hälsopsykologi, och psykoterapeutiska metoder anpassade till vår målgrupp.

Även du som söker en PTP anställning är välkommen med din ansökan.

Viktiga personliga egenskaper för arbetet är samarbetsförmåga, initiativkraft, flexibilitet och självständighet. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön enligt avtal
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Falköping
Län: Västra Götalands län
Ref. nr: 2018/2438

Sista ansökningsdag: 2018-05-20

Ansök här

Kontakt
Enhetschef
Agneta Erwerth Nilsson

var username = ’agneta.erwerth_nilsson’;
var hostname = ’vgregion.se’;
var linktext = username + ’@’ + hostname ;
document.write(’’ + linktext + ’’);Email address protected by JavaScript. Please enable JavaScript to contact me.
070-082 24 99

Facklig företrädare
Psykologförbundet
Annika Westergård
070-508 67 81

Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Falköping
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Skaraborg är tillsammans med övriga enheter i regionen en verksamhet i utveckling. Enheten är organiserad inom Hälso- och specialistvård barn och unga, tillsammans med övriga fyra psykologenheter för mödra- och barnhälsovård i regionen med en psykolog som områdeschef.

Vårt uppdrag är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn genom insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna. Enheten är en del av Närhälsan och en fri nyttighet för mödra- och barnhälsovården. Vi är 15 medarbetare anställda inom enheten, samlokaliserade på mottagningar i Lidköping, Mariestad, Skövde och Falköping. Verksamhet bedrivs också ute på filialer, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler runt om i Skaraborg.

Tillsammans med övriga psykologenheter för mödra- och barnhälsovård i regionen arrangeras gemensam fortbildning och uppdragsutbildningar, ackrediterade för psykologernas specialistutbildning. Medarbetare inom enheten utbildas inom psykologisk fallkonsultation, individ- och gruppbaserade behandlingsmetoder samt i adekvata utredningsinstrument för uppdraget. En bra arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Hälsofrämjande aktiviteter uppmuntras och friskvårdsbidrag erbjuds alla inom enheten.