Etikettarkiv: BUP

Stöd vid NPF bör inte villkoras av diagnos

Gunilla Granholm, specialistpsykolog på BUP i Region Skåne.

68 procent av psykologerna anser att väntetiderna, för att barn och unga med behov ska få en NPF-utredning, är mycket för långa. Motsvarande siffra bland skolpsykologer är 80 procent. Ett skäl till de långa utredningsköerna är att stöd och insatser i praktiken villkoras av att diagnosen är ställd.

Vård- och insatsprogrammet, VIP adhd, föreslår i stället att stöd och insatser ges redan innan diagnosen är ställd.
– Undersökningsresultatet förvånar mig inte. Köerna är på många håll väldigt långa och psykologer träffar många av de här barnen och deras familjer. Att skolpsykologerna i ännu högre grad tycker så kan vara en signal om att svårigheterna är än mer märkbara i skolan och att skolan därför upplever köerna som ett ännu större problem, säger Gunilla Granholm, specialistpsykolog på BUP i Region Skåne samt ordförande i nationella arbetsgruppen ADHD inom ramen för Nationellt programområde Psykisk Hälsa i det nationella systemet för kunskapsstyrning. Hon har lett arbetet med att utveckla vård- och insatsprogrammet för adhd, VIP adhd, som presenterades våren 2021.

Långa väntetider förödande
Vård- och insatsprogrammet för adhd vänder sig till personal som möter barn, ungdomar, vuxna eller äldre med adhd eller symtom på adhd och är framställt för att passa såväl skola och sjukvård som socialtjänst. VIP adhd ska se till att rätt kunskap används i mötet mellan personal och individ, och fungerar som ett verktyg för att göra kunskapen om adhd mer lättillgänglig och praktiskt användbar.
– För barn med stora behov och omfattande funktionsnedsättning kan långa väntetider vara helt förödande, särskilt om de inte får annat stöd under tiden. De hinner utveckla andra psykiatriska tillstånd som ångest och depression till följd av att de inte får rätt sorts stöd för sin adhd eller autism. En allvarlig konsekvens är skolmisslyckande, något som är en avgörande riskfaktor för hur det går för en i livet, säger Gunilla Granholm.

”För barn med stora behov och omfattande funktionsnedsättning kan långa väntetider vara helt förödande.”

Stöd villkoras av diagnos
En bidragande orsak till de långa köerna är att stöd och insatser vid symtom på adhd i praktiken villkoras av att diagnosen är ställd. Det sker i vården och även i skolan.
– Det leder till ett ökat behov av en diagnos och att trycket på vården ökar med konsekvensen att insatser fördröjs i väntan på en diagnos. Det är en utveckling vi sett de senaste tio åren. VIP adhd förespråkar ett förhållningssätt till adhd som innebär att stöd och insatser ges i ett mycket tidigare skede, redan innan en eventuell diagnos är ställd, i både förskolan, skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger Gunilla Granholm.

Stöd direkt vid behov
VIP förordar att insatser ges tidigt och stegvis för att förebygga att individer med den här typen av svårigheter, oavsett grad, misslyckas och faller ur skola, arbetsliv och social tillhörighet.
– För en del kommer tidiga insatser att vara tillräckligt, särskilt om stödet samordnas mellan flera aktörer, medan andra behöver den typen av stöd samtidigt som man går vidare till mer specialiserade insatser. Principen bör vara att utgå från barnets behov. Ofta har man en tydlig bild av svårigheterna, och att sätta in stöd direkt när behovet identifierats kan för många insatser göras utan diagnos. Genom att möta behoven på ett bättre sätt, på rätt nivå och i rätt tid kan fler få tillgång till stöd och de största resurserna läggas på dem som behöver dem bäst, säger Gunilla Granholm.

Vad anser du om väntetiderna för att barn och unga med behov ska få en NPF-utredning?


80% av skolpsykologerna svarar att väntetiderna är mycket för långa.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 25–31 maj 2022. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

En meningsfull arbetsplats

Pär Sandahl, psykolog på BUP-mottagningen i Mariestad och Christina Ahlberg Seiving, psykolog på BUP- mottagningen i Skövde. Foto: Stefan Svensson
Pär Sandahl, psykolog på BUP-mottagningen i Mariestad och Christina Ahlberg Seiving, psykolog på BUP- mottagningen i Skövde. Foto: Stefan Svensson

På BUP Skaraborg upplever psykologerna att deras kompetens används till fullo och att de gör stor skillnad för barn och föräldrar i behov av stöd och hjälp. Genom en generös syn på fortbildning och ett aktivt kollegialt stöd skapas en stimulerande miljö med ett kontinuerligt lärande.

Pär Sandahl har jobbat som psykolog på BUP-mottagningen i Mariestad sedan 2013, och jobbar idag både kliniskt som psykolog och som vårdenhetspsykolog med arbetsledaransvar.
– Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar arbetsplats där medarbetarna ska känna både en stor trygghet och även kunna utmana sig själva till kontinuerlig utveckling. BUP Skaraborg har mottagningar på två platser, i Mariestad och i Skövde, men vi jobbar som en gemensam enhet och träffar varandra regelbundet, förklarar han.
Till skillnad från Pär Sandahl har Christina Ahlberg Seiving bara jobbat ett halvår inom BUP Skaraborg, på mottagningen i Skövde, och det var bland annat möjligheter till fortbildning som lockade henne.
– Jag har tidigare jobbat både inom primärvården och som skolpsykolog men kände att jag ville utvecklas mer inom den kliniska psykologin, och att det här finns så goda möjligheter till vidareutbildningar var väldigt positivt för mig. Just nu går jag specialistutbildningen med inriktningen klinisk barn- och ungdomspsykologi, berättar hon.

En stor tillit i systemet
De båda uppskattar också att de jobbar i större team tillsammans med exempelvis läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, vilket gör att de aldrig känner sig ensamma när de ska hantera komplexa ärenden.
– Det är en stor trygghet, inte minst för mig som är ny, att hela tiden känna det kollegiala stödet och veta att de finns där om det behövs. Det känns också bra att veta att det finns en tydlig tanke om att skapa specialisttjänster för de psykologer som genomgått specialistutbildningen, förklarar hon vidare.
Det finns i samhället en pågående diskussion om att verksamheterna inom BUP blir alltmer medikaliserade och att psykiatrikerna därmed tar en allt större plats, men det upplever de inte i Skaraborg.
– Vi har fortsatt ett mycket stort förtroende som psykologer och upplever inte alls att vår kompetens marginaliseras. Genom det goda samarbetet och tilliten mellan professionerna uppstår inga stridigheter mellan några kompetenser, utan alla behövs och får bidra med sin expertkompetens där den behövs, avslutar Pär Sandahl.

Västra Götalandsregionen – BUP Skaraborg

På BUP-mottagningen erbjuds stöd, utredning och behandling för de som är 0–18 år och har psykiska svårigheter eller ohälsa. BUP Skaraborg har två mottagningar: en i Skövde och en i Mariestad. Satellitmottagningar med begränsad verksamhet finns i Falköping och Lidköping.

vgregion.se

”Det bästa jobb jag kan tänka mig”

Nadia Nasershirzadi, samordnare och psykolog vid Ungas psykiska hälsa (UPH) i Krokslätt, samt Henric Råneberg, STP-psykolog BUP-mottagningen på Hisingen. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Nadia Nasershirzadi, samordnare och psykolog vid Ungas psykiska hälsa (UPH) i Krokslätt, samt Henric Råneberg, STP-psykolog BUP-mottagningen på Hisingen. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Möjligheten för psykologer inom Västra Götalandsregionen är många och spännande. Förutom ett meningsfullt arbete med engagerade kollegor gör Nadia och Henric något de brinner för – de hjälper barn och unga.

Psykologen Henric Råneberg trodde aldrig att han skulle arbeta med barn och unga. Han tyckte till och med att det verkade lite tråkigt. Men efter att han tackat ja till en tjänst på BUP-mottagningen på Hisingen ändrade han uppfattning.
– Det här är det bästa jobb jag kan tänka mig, säger han och berättar att han ständigt utmanas och hela tiden måste hitta nya vägar för att nå fram till de barn och unga han möter.
Arbetet på mottagningen rymmer allt från utbildning och teamledarskap till bedömningssamtal, behandlingar och utredningar. Utöver stimulerande arbetsuppgifter trivs han väldigt bra med sina kollegor.
– Det finns väldigt mycket kompetens här och de allra flesta brinner för sitt arbete så det blir en engagerad stämning. Dessutom har vi en lyhörd chef vilket gör att vi har möjlighet att påverka både verksamheten och det kliniska arbetet, säger han.

Flera olika karriärvägar
Kompetensutveckling är något som Västra Götalandsregionen uppmuntrar och Henric går just nu sin specialistutbildning.
– Det finns alltid utmaningar med stora organisationer men även många möjligheter att utbilda sig och testa på olika roller, säger han.
Psykologen Nadia Nasershirzadi arbetar inom primärvården. Tillsammans med en arbetsgrupp som består av fem psykologer och en kurator har hon byggt upp vårdcentralen i Krokslätts lågtröskelsatsning på ungas psykiska hälsa från grunden.
Hennes dagar består bland annat av verksamhetsutveckling, samverkan, bedömningar och behandlingar. Behandlingarna sker både individuellt och i grupp.
Hon delar Henrics erfarenhet av att arbetet i regionen öppnar upp för många olika möjligheter.
– När vi har byggt upp vår UPH-verksamhet har vi haft inflytande över utformningen av verksamheten, utifrån de riktlinjer som finns. Det märks att ledningen har förtroende för oss och vi får komma till tals utifrån vår profession och vad vi tycker blir bra för patienterna.
Kombinationen av verksamhetsutveckling och patientmöten passar Nadia perfekt.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Västra Götalandsregionen (VGR) har drygt 1,6 miljoner invånare bosatta i 49 kommuner. Specialiserad psykiatrisk vård bedrivs vid fem sjukhus med tillhörande öppenvårdsmottagningar. I VGR finns drygt 200 vårdcentraler.

vgregion.se

Klara hittade rätt i Hälsingland

Klara Röding har alltid gillat att klura på saker och hitta lösningar på problem. I sin roll som psykolog på BUP får hon klura på såväl lösningar för enskilda patienter som på utvecklingsfrågor för hela regionen. Foto: Peter Engström
Klara Röding har alltid gillat att klura på saker och hitta lösningar på problem. I sin roll som psykolog på BUP får hon klura på såväl lösningar för enskilda patienter som på utvecklingsfrågor för hela regionen. Foto: Peter Engström

Arbetet på BUP i Hudiksvall visade sig vara en fullträff. I rollen som psykolog arbetar Klara med utredningar och behandlingar men även med övergripande organisatoriska frågor. Dessutom stortrivs hon i sin nya hemstad.

Det var med ett visst pirr i magen som den nyutexaminerade psykologen Klara Röding och hennes sambo packade sina saker och flyttade norrut.
– Vi hade ingen koppling till Hälsingland men flytten har bara varit positiv. Vi trivs jättebra, säger Klara som blev överraskad över att Hudiksvall inte bara är fint på vintern utan även är en fantastisk sommarstad.
En stor anledning till att Klara känner att hon har hittat rätt är arbetet på BUP i Hudiksvall. Hennes roll som psykolog är varierande, utmanande och rolig.
– I region Gävleborg finns det många små mottagningar. Varje enskild anställd spelar verkligen en viktig roll. Det är något som motiverar och får mig att vilja utveckla arbetet ännu mer, säger Klara och berättar att hon dessutom har fantastiska kollegor som hon även umgås med på fritiden.

Variation och utveckling
Ytterligare en sak som hon uppskattar med sitt arbete är variationen. Hon arbetar med såväl neuropsykiatriska utredningar som behandlingar av tonåringar och övergripande utvecklingsfrågor.
– Hade jag arbetat i en större stad hade det troligtvis tagit längre tid att få arbeta med det jag gör idag. Här känner jag verkligen att mina intressen tas till vara, säger Klara.
I sitt utvecklingsarbete är hon med och bidrar till att barn och unga får samma möjlighet till vård oavsett bostadsort. I jämlikhetsarbetet är frågor som hur vårdflödena ser ut och var det kan finnas flaskhalsar av olika slag centrala.
Lösningarna som sedan testas och utvärderas kan handla om allt från att ha vissa papper i ett visst arkivskåp till att lyfta saker till ledningsnivå. Klara arbetar även med att samordna utredningarna i Hälsingland. Med hjälp av digitala möten gör mottagningarna sina ronder tillsammans vilket innebär att de anställdas kompetens sprids ytterligare i länet.
Kombinationen av kliniskt och organisatoriskt arbete passar Klara perfekt.
– Innan jag började här visste jag inte att jag uppskattar utvecklingsarbetet så mycket som jag gör. Att få möjlighet att på en högre nivå förbättra för många är väldigt roligt.

Region Gävleborg – BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin har fem öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Slutenvård sker i samverkan med vuxenpsykiatri och barnklinik i Gävle. Verksamheterna erbjuder många karriärvägar och stora möjligheter för psykologer att utvecklas i sin profession med starkt fokus på kvalitet samt goda arbets- och lönevillkor.

www.regiongavleborg.se

Innovativa arbetssätt i fokus på BUP Tiohundra

Hanna Kviman, psykolog, Hedvig Lunderquist, psykolog och Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Hanna Kviman, psykolog, Hedvig Lunderquist, psykolog och Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje tillämpar ett innovativt och integrerat arbetssätt med närhet mellan verksamheterna. På BUP Tiohundra i Norrtälje kompletterar man traditionell psykologisk behandling med musikterapi och ger varje enskild medarbetare stort utrymme att påverka såväl verksamheten som den dagliga verksamheten.

– Jag började på BUP Tiohundra 2019 som inhyrd konsult. Jag upplevde direkt att min kompetens och erfarenhet inom ADHD, autism och lågaffektivt bemötande uppskattades och tillvaratogs och tackade därför ja när jag erbjöds anställning här. För psykologer som vill vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen och värdesätter en arbetsgivare som är lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag är BUP Tiohundra en bra arbetsgivare, säger Hanna Kviman, psykolog på BUP Tiohundra.

Kompletterar med musikterapi
– Jag sökte mig till BUP Tiohundra eftersom jag ville arbeta på en mottagning där man förankrar beslut innan man genomför större förändringar. Jag blev rekommenderad att söka mig hit av en vän, en psykolog som arbetar på Tiohundra och trivs väldigt bra med såväl organisation som arbetssätt, säger Hedvig Lunderquist, psykolog på BUP Tiohundra.
– Jag började jobba här 2018 genom ett projekt som initierats av stiftelsen Musikbojen. Sedan dess har jag byggt upp vår musikterapiverksamhet, vilket tagits emot väldigt väl av såväl personal som patienter och anhöriga. När projektet löpte ut anställdes jag på Tiohundra. Det visar att vår ledning värdesätter musikterapi som ett komplement till evidensbaserad psykologisk behandling. Det känns bra att kunna erbjuda musikterapi och psykologisk behandling parallellt till våra patienter, säger Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra.

Korta kommunikationsvägar
– Prestigelöshet och korta kommunikationsvägar utmärker vår verksamhet. Det gagnar patienten och stärker teamkänslan. Vi arbetar i en fastighet där många verksamheter för barn och unga samlas under samma tak, vilket ger korta beslutsvägar och främjar en kontinuerlig dialog över verksamhetsgränserna, säger Hanna Kviman.
– Som behandlare på BUP Tiohundra hanterar jag komplexa och utmanande ärenden, vilket är stimulerande och bidrar till variation. Det här är samtidigt en lagom stor och överblickbar mottagning med en kultur som präglas av god sammanhållning och god kollegial samvaro, säger Hedvig Lunderquist.

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje – BUP

Vårdbolaget Tiohundra har drygt 2300 medarbetare och vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är. Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Hos oss finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen samt sjukvård som tidigare drevs av landstinget.

www.tiohundra.se

Utveckla den moderna barn- och ungdomspsykiatrin i Norrtälje

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge. Vi arbetar mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar.

Flexibilitet och nytänkande
BUP Norrtälje är en flexibel arbetsgivare som är öppna för nya arbetssätt, distansarbete och teknik. För att öka vår tillgänglighet har vi som ett komplement till besök på vår mottagning infört walk and talk, telefonbesök och webbesök
– Alltid Öppet. Här sprider även vårdhunden Iris glädje och lugn i mötet med barn och ungdomar.

Vi söker nu två psykologer

• En psykolog specialiserad på utredning
• En psykolog specialiserad på psykologisk behandling

Klicka här för att läsa mer och ansök

”BUP Norrtälje är arbetsplatsen där du får möjlighet att använda hela din samlade psykologiska kompetens och växa i din yrkesroll”

Camilla Montell Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut

För mer information, kontakta:

Désirée Lundberg
E-post: desiree.lundberg@tiohundra.se
Tel: 070-003 85 63

Bli en del i vårt team
www.tiohundra.se/ledigajobb

BUP Norrtälje bedriver modern barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå. Vår mottagning är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.

BUP Norrtälje – mottagning med många karriärvägar

Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm
Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge.
– Vi har arbetat mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar, säger Frida Langvad, enhetschef.

Susanne Eriksson, specialistpsykolog, har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog inom olika verksamheter. För åtta år sedan började hon på BUP i Norrtälje, ett val hon inte har ångrat. De gångna åren har fört med sig en stadig utveckling, både inom yrket och professionen.
– Arbetet på BUP ger en omfattande yrkeserfarenhet eftersom målgruppen är så bred samtidigt som verksamheten erbjuder möjligheter till fortbildning och specialisering. Jag har till exempel gått specialistutbildningen som kompletterar den kliniska erfarenheten och är en givande förkovring för den mer seniora psykologen.
Hon får medhåll av Frida Langvad som också kan se tillbaka på en ständig utveckling.
– Jag började i verksamheten 2015 som psykologassistent. Det ledde fram till en PTP-tjänst och efter det till ett arbete som legitimerad psykolog och samordnare. I somras tillträdde jag som enhetschef.
Frida berättar att hon slog in på ledarspåret lite tidigare än planerat.
– Jag hade föreställt mig att jobba längre tid i den kliniska verksamheten men blev väldigt glad när möjligheten kom. Detta är en härlig och rolig avdelning med en bra personalgrupp, och det kändes självklart att söka tjänsten när den blev ledig.

Utvecklingsmöjligheter
Både Frida och Susanne kan varmt rekommendera andra psykologer att söka sig till BUP i Norrtälje, inte minst för att det finns så många olika karriärvägar.
– Specialistutbildningen är bara ett exempel på en möjlig karriärväg hos oss. Sedan har vi också en fantastisk verksamhet med en driven och engagerad personalgrupp som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet, säger Frida.
Ett kvitto på att det verkligen är en väl fungerande verksamhet är att flera PTP-psykologer söker sig till BUP i Norrtälje.
– Många väljer också att stanna kvar efter att de fått sin legitimation och många av våra medarbetare har varit här länge, säger Frida.
Susanne flikar in att man på mottagningen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för PTP:are så att de ska upptäcka tjusningen med jobbet och vilja stanna i yrket.
– Vi erbjuder även mentorprogram som riktar sig både till de som är helt nya i yrket och till mer erfarna psykologer, som är nya inom BUP. Hos oss får alla möjlighet till en bra start.

Jobba som psykolog hos oss. Klicka här för mer information och ansök

BUP Norrtälje, Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb/

Gävleborg – den psykologvänliga regionen

Bob Persson och Josef Neib, psykologer hos Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Bob Persson och Josef Neib, psykologer hos Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
– Att arbeta utanför storstadsområdena ger många fördelar. Här finns möjlighet att utforma sin verksamhet på ett helt annat sätt än i större landsting. Andra fördelar är vettiga bostadspriser och cykelavstånd till jobbet, säger Josef Neib, psykolog inom Region Gävleborg.

Josef Neib flyttade till Gävle för fyra år sedan. Då läste han psykologutbildningen och fick en PTP-tjänst som delades mellan heldygnsvården inom allmänpsykiatrin och öppenvården.
– Det passade mig perfekt och var jättespännande. Efter det fastnade jag i Gävle eftersom jag hamnat på en väl fungerande vuxenpsykiatrisk mottagning där jag fick arbeta med det jag brann för, samtidigt som jag fick vara med och utveckla verksamheten.
Under de följande åren fortsatte Josef på det inslagna spåret, gick en DBT-utbildning och arbetade med personer med emotionell instabilitet.
– Sedan fick jag möjlighet att bli projektledare för införandet av digital psykiatri. Inte minst på glesbygden kan det vara svårt att fylla behovet av psykiatrisk vård. Med hjälp av det nya digitala psykiatriteamet kan vi nu serva mottagningar inom hela regionen.
Rent praktiskt fungerar det så att patienten sitter framför en skärm på närmaste vuxenpsykiatriska mottagning som kan vara i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Sandviken medan psykologen finns i Gävle.
– På det här viset kan vi hjälpa fler och skapa en jämlikare vård. Min önskan är att alla ska få en likvärdig vård oavsett vara man bor.

Stora möjligheter
Även Bob Persson gjorde sin PTP i Gävleborg och blev färdig psykolog 2015.
– Under utbildningstiden utvecklade jag ett stort intresse för forskning och hade tankar på att doktorera. Sedan hamnade jag i Bollnäs på BUP, en förhållandevis liten mottagning där man får arbeta brett, vilket tilltalade mig.
I slutet av 2017 axlade Bob rollen som vårdenhetschef, en tjänst han kombinerade med kliniskt arbete.
– Det har varit fantastiskt utvecklande år, både yrkesmässigt och personligt. Nu har tiden kommit att utveckla mina terapeutiska och utredningsfärdigheter, jag vill fokusera på den kliniska biten och närheten med patienter. Till syvende och sist handlar det om var jag med mina färdigheter som psykolog kan göra störst nytta och därför lägger jag för tillfället chefsjobbet på hyllan.
Både Bob och Josef beskriver Gävleborg som en mycket psykologvänlig region.
– Om man visar framfötterna och kanske har ett särskilt område som man brinner lite mer för så finns det goda utvecklingsmöjligheter. Det som har varit så kul är att chefer och chefers chefer velat satsa på oss nya, och många vårdutvecklare och chefer är psykologer.
Finns det en vilja så finns det i de allra flesta fall också en väg framåt.

Hög livskvalitet
Förutom de goda möjligheterna till vidareutbildning och utveckling lyfter Bob och Josef även fram de geografiska fördelarna med att bo lite utanför storstadsområdena.
– Jag bor numera i Bollnäs och hade ärligt talat fördomar om att det låg helt off. Men så känns det inte alls, här finns allt man behöver i kombination med hög livskvalitet och närhet till naturen, säger Bob.
Josef, som bor i Gävle, nickar instämmande.
– Huspriserna är mycket rimligare och jag kan cykla eller springa till jobbet istället för att pendla en timme till jobbet i någon av storstäderna. Jag vill inte att livet ska vara en transportsträcka på det sättet, det finns helt enkelt roligare saker att göra. Om du vill besöka storstaden tar tåget till Stockholm bara 80 minuter och Arlanda ligger mindre än en timme bort. Det är nära till allt och det mesta finns på nära håll.

Framtid
Att sia om framtiden är inte lätt men inom fem år hoppas Josef ha påbörjat ett forskningsprojekt med fokus på den digitala verksamheten.
– Jag vill i alla fall fortsätta utvecklas antingen som kliniker eller något annat, inom Region Gävleborg finns alla möjligheter. Så länge det finns något som handlar om förändring är jag nöjd.
Även Bob ser forskning som ett möjligt framtida uppdrag.
– Jag kanske hoppar på ett nytt chefsuppdrag, satsar på att doktorera eller söker till psykoterapeututbildningen, som bara är ett exempel på alla spännande utmaningar och möjligheter som står till buds för regionens psykologer.

Region Gävleborg söker psykologer. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Psykiatrin Region Gävleborg
Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg är ett länsövergripande verksamhetsområde som ingår i Division Medicin-Psykiatri. VO habiltering och barnpsykiatri har drygt 200 medarbetare. BUP har fem öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Slutenvård sker i samverkan med vuxenpsykiatri och barnklinik i Gävle. BUP Gävleborg har uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga 0–17 år med allvarlig psykisk ohälsa.
Verksamheterna erbjuder många karriärvägar och stora möjligheter för psykologer att utvecklas i sin profession med starkt fokus på kvalitet samt goda arbets- och lönevillkor.

www.gavleborg.se

Hög utvecklingsambition inom Region Kronobergs psykiatri

Susann Winst, Maja Hansson och Martin Glosax på psykiatrin i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Susann Winst, Maja Hansson och Martin Glosax på psykiatrin i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt

Arbetsmiljön inom psykiatrin i Region Kronoberg präglas av stark sammanhållning och aktivt kunskapsutbyte. Här har psykologerna goda möjligheter att fortbilda sig och påverka sin arbetssituation samtidigt som de får chansen att vara delaktiga i regionens vårdutveckling.

I Region Kronoberg verkar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUX) under samma centrum. Klinikerna samverkar redan inom flera områden, vilket skapar stora samordningsvinster, och det råder en positiv stämning och en strävan efter att utveckla och förbättra arbetet.
– Att arbeta inom psykiatrin är både utmanande och roligt. Jag som arbetar inom BUP trivs väldigt bra med att få lära känna både barnen och deras familjer, och det är verkligen givande att se de resultat som uppnås genom förändringsarbetet, säger Maja Hansson, psykolog inom småbarnsteamet, som även arbetar med inriktning på traumafokuserad KBT med de äldre barnen.

Del av samhällsutvecklingen
Där är hon överens med kollegan Martin Glosax, psykolog, psykoterapeut, handledare och lärare inom psykoterapi.
– Jag arbetar inom VUX med personer med OCD; psykiatri handlar för mig om att kunna göra en omedelbar skillnad, men också om att vara en del av samhällsutvecklingen och engagera sig i samhällsrelaterade frågor, betonar Martin, som också undervisar vid Linnéuniversitetet.

À jour med forskningen
Både Martin och Maja betonar den goda sammanhållningen vid de respektive klinikerna, men även de starka satsningar som finns inom regionen på kompetens, vårdprocesser och -utveckling, samverkan och patientsäkerhet.
– Att jobba inom psykiatrin i Kronoberg innebär att man får vara en del i satsningar på den regionala utvecklingen, vilket bland annat inkluderar att digitalisera den psykiatriska vården för att göra den tillgänglig för befolkningen. På mer lokal nivå finns det ett tydligt fokus på kompetensutveckling, något som ytterligare förstärks av den närhet vi har till akademin, bland annat genom en satsning vi har på att anställa disputerade psykologer, berättar Martin.
– Den närheten märks i vardagen. Det finns ett intresse och en lyhördhet för att ta vara på vår kompetens och dra nytta av den, och möjligheterna att specialisera sig inom ett eller flera områden är många. Kort sagt har vi en hög utvecklingsambition, vilket medför att vi håller oss à jour med forskning och utveckling såväl nationellt som internationellt. Det finns mycket att lära och vi vill ligga längst fram, avslutar Maja.

Vi söker psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrin. Läs mer och ansök här

Psykiatrin i Region Kronoberg
I Kronobergs län bedrivs högspecialiserad psykiatri för såväl barn och ungdomar som vuxna. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med patienten i centrum. Såväl BUP-kliniken som VUX öppenvård och mottagningsverksamhet finns på Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby. Den slutna psykiatriska specialistvården finns på Sigfridsområdet i Växjö, där det även finns en psykiatrisk akutmottagning.

Region Kronoberg
Tel. vxl: 0470-58 80 00
www.regionkronoberg.se

Ett meningsfullt arbete – varje dag!

Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Region Kalmar län.
Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Region Kalmar län.
Kalmar är en region där psykiatrin vågar tänka nytt, där stort fokus ligger på utveckling och förbättring och där medarbetarna har möjlighet att verkligen göra skillnad, både för sina patienter och för utvecklingen av det psykiatriska arbetet.

Som psykolog i Region Kalmar län har du alltid stor gemenskap att finna i kollegor, både inom den egna förvaltningen och över förvaltningsgränser. Här anordnas psykologdagar tillsammans, och psykologerna deltar i team och interprofessionella sammanhang.
– Vårt arbete känns verkligen meningsfullt och för mig är det fortfarande lika roligt att gå till jobbet varje dag efter snart 20 år i landstinget! Jag upplever att regionen jobbar för att vi ska bli mer delaktiga med vår kompetens i olika sammanhang; Att vi ses som en värdefull och eftertraktad resurs. Psykologer hos oss kan arbeta i ledande roller men majoriteten arbetar förstås med mer ”traditionellt” psykologarbete i team med andra yrkesgrupper, med konsultationer, handledande inslag, utredningar, psykologisk bedömning och behandling. Att se potential för att kunna nischa sig inom regionen utifrån kompetens och intresse tror jag lockar nya psykologer och får oss som jobbar redan att trivas och stanna kvar, säger Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor.

Vi söker psykologer! Läs mer och ansök här!

Psykisk hälsa – ett fokusområde
Psykisk hälsa är ett fokusområde och psykologerna är en viktig kugge i det arbetet. Kalmar har en framåtanda i länet med nya verksamheter under utformning. Ett par exempel är Barn- och ungdomshälsan, som bildades för några år sedan, och det nya vårdvalet för Psykisk hälsa som kom till i år (2018). Psykologernas röster hörs och det är roligt och stimulerande att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper.
– Vårt PTP-program visar även det framfötterna och har en struktur som vi slipat på genom åren. Den har ett kärn­innehåll men medger också inslag som önskas från de PTP-psykologer som deltar. I ett mindre landsting blir sammanhållningen ofta god och många som går i vårt PTP-program fortsätter att träffas när det fått sin legitimation. De berättar att de hittat kollegor som blir vänner och de följs åt vidare i karriären. Vi arbetar också just nu för att bredda och öppna för mer samarbete med andra professioner, berättar Annika.

Stor variation och självständighet
Ellen Lindén och Ing-Marie Sandsved, båda legitimerade psykologer och psykoterapeuter på BUP respektive habiliteringen, är två av de medarbetare som bidrar till att driva Region Kalmar läns utveckling framåt. De är överens om att en av arbetets bästa aspekter är den stora variationen och möjligheten att arbeta självständigt.
– Inom BUP blir man skicklig på att både bedöma, utreda och psykoterapeutiskt behandla barn och ungdomar. Det utvecklingspsykologiska perspektivet är centralt för förståelsen av barnet och ungdomen. För att besvara den differentialdiagnostiska frågan är det alltid av vikt att ställa det man har framför sig mot var barnet befinner sig mognadsmässigt. Det gör oss som psykologer fundamentala i det kliniska arbetet och hjälper oss att bibehålla en stor yrkesmässig bredd, inte minst eftersom vi även arbetar nära andra professioner, säger Ellen, som även är utbildad specialistpsykolog, om sitt arbete inom BUP.
Ing-Marie, som även är specialist inom klinisk psykologi, understryker att psykologen såväl inom BUP som inom habiliteringen får en central roll i teamen utifrån sin kunskap inom dia­gnostik, utredning och psykoterapi samt utvärdering och metodutveckling. Habilitering är en spännande och utmanande specialisering som tillåter psykologen att följa sina patienter genom livets olika faser: från det att remissen kommer, till utredningens gång, fram till diagnos och därefter i olika behandlings- och handledningsinsatser.
– Tack vare det tvärprofessionella förhållningssätt som är nödvändigt inom habiliteringen, har vi ett oumbärligt helhetsperspektiv på patienterna. Jag har haft förmånen att ha chefer som varit måna om psykologernas kompetensutveckling, och har därför kunnat fortbilda mig under hela min karriär. Dessa kunskaper har också kommit till användning i till exempel projekt om patientsäkerhetsarbetet eller i arbetet inom remissteamet.

Vi söker psykologer! Läs mer och ansök här!

Mycket lyhörd stämning
PTP-psykologen Philippe Wallner tog sin examen från Karolinska Institutet så sent som i våras. I augusti började han som psykologassistent tills han fick sitt examensbevis och idag arbetar han som PTP-psykolog på Nybro Hälsocentral.
– Jag har fått en toppenbra introduktion och blev nästan överraskad över hur väl mottagen jag har blev. Det är stor frihet under ansvar och en oerhört lyhörd stämning från ledningshåll, där förbättringsinitiativ och idéer uppmuntras. Jag har bara varit här några månader, men det står klart att Region Kalmar län är en arbetsgivare där man kan göra skillnad och som man kan växa med – det syns i synnerhet på att många psykologer väljer att stanna kvar och arbeta. Det bidrar mycket till arbetsmiljön och det känns verkligen som att man är en del av hela teamet, avslutar han.

Ellen Lindén, psykolog och psykoterapeut på BUP och Philippe Wallner, PTP-psykolog på Nybro Hälsocentral. Foto: Fototjänster i Kalmar
Ellen Lindén, psykolog och psykoterapeut på BUP och Philippe Wallner, PTP-psykolog på Nybro Hälsocentral. Foto: Fototjänster i Kalmar

Region Kalmar län
Vid årsskiftet gick vi samman med regionförbundet och bildade Region Kalmar län. Att arbeta med psykisk hälsa blir än viktigare i den nya regionen och i denna spännande fas kommer det att öppna sig många möjligheter för psykologer att vara med och utveckla verksamhet.

Region Kalmar län
Tel: 0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss