Barn- och ungdomspsykiatrin

BUP kräver psykologisk hantverksskicklighet

Publicerad 19 september 2023
Text: Annika Wihlborg
Markus Andersson, forskare och psykolog på BUP i Halland.

I barn- och ungdomspsykiatrin är psykologer särskilt lämpade för breda psykiatriska bedömningar och behandling av mer komplex problematik. De har också en viktig roll i att utveckla och utvärdera vården. För psykologer som vill jobba med barn är det en bra erfarenhet att ha arbetat på BUP och träffat de barn som har störst svårigheter.

Att ha arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin ger en trygghet, även om man senare väljer att jobba inom skola eller primärvård.
– Barn- och ungdomspsykiatrins viktigaste uppgift är att tidigt identifiera barn och unga med psykiatrisk problematik och ge dem och deras anhöriga adekvat stöd och behandling. För många barn med stora och mer kroniska svårigheter innebär detta ett mer habiliterande förhållningssätt där vi under barndomen i olika perioder behöver komma in och hjälpa familjerna, säger Markus Andersson, forskare och psykolog på BUP i Halland. Han har arbetat tjugo år inom barnpsykiatrin där han de senaste tio åren kombinerat klinik med medicinskt och psykologiskt ledningsansvar samt forskning med fokus på förbättrad diagnostik för barn och unga med psykisk ohälsa.

Strukturerad triagering
– Centraliserade intagningsenheter med kliniker som arbetar strukturerat med triagering så barn med störst svårigheter erbjuds vård på BUP och de med lindrigare svårigheter kan guidas till annan hjälp – det är ett steg mot att kunna erbjuda barn och unga utredning och behandling inom rimlig tid. Här gäller det att ha fokus på att barnet snabbt ska komma till rätt insats så att man inte bygger hinder mot vårdgrannar eller letar formaliafel i remisser, vilket kan försena vården, säger Markus Andersson.
Ytterligare en faktor som kan bidra till en god barn- och ungdomspsykiatrisk vård är att de kliniker som arbetar med bedömning verkligen skolas in så att de har tillräcklig kunskap och förmåga att under bedömningsfasen ta ställning till de vanligaste psykiatriska tillstånden, inklusive trauma och adhd, och att detta görs på ett sätt som gör att barnet känner sig sett och förstått.

”Vi har effektiviserat bedömningsfasen, vilket frigör tid till stegvis behandling.”

Effektiviserad bedömningsfas
– Eftersom så många söker för svårigheter inom adhd-området är det viktigt att detta bedöms färdigt under bedömningsfasen och inte sätts upp på långa utredningsväntelistor. Annars kommer organisationen snart att lägga mer tid på att administrera väntelistor och missnöje från familjer och vårdgrannar än på behandling. I BUP Halland har vi effektiviserat bedömningsfasen, vilket frigör tid till stegvis behandling. Till exempel för svåra ångesttillstånd och depressioner erbjuds alltid psykosociala insatser och inte bara farmaka, säger Markus Andersson.

Meningsfullt jobb
– Jag har svårt att tänka mig ett mer meningsfullt och roligt jobb än att hjälpa unga som mår dåligt till att få en bättre barndom. BUP ger psykologer goda möjligheter att följa patienterna långsiktigt, säger Markus Andersson.
Han påpekar vikten av att tongivande psykologer finns representerade i ledningsgrupperna. I BUP Halland finns psykologiskt ledningsansvariga på samtliga mottagningar, vilket gynnar både patienterna och psykologerna.

Uppmuntrar till balans
– Barn- och ungdomspsykiatrin kan bli attraktivare för psykologer med arbetsgivare som uppmuntrar till balans mellan att arbeta standardiserat utifrån riktlinjer och professionens eget omdöme. I slutändan är psykologiskt arbete ett hantverk som kräver hantverksskicklighet och erfarenhet, säger Markus Andersson.