Presentation
Tiohundra

Innovativa arbetssätt i fokus på BUP Tiohundra

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Mia Lewell
Hanna Kviman, psykolog, Hedvig Lunderquist, psykolog och Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Hanna Kviman, psykolog, Hedvig Lunderquist, psykolog och Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje tillämpar ett innovativt och integrerat arbetssätt med närhet mellan verksamheterna. På BUP Tiohundra i Norrtälje kompletterar man traditionell psykologisk behandling med musikterapi och ger varje enskild medarbetare stort utrymme att påverka såväl verksamheten som den dagliga verksamheten.

– Jag började på BUP Tiohundra 2019 som inhyrd konsult. Jag upplevde direkt att min kompetens och erfarenhet inom ADHD, autism och lågaffektivt bemötande uppskattades och tillvaratogs och tackade därför ja när jag erbjöds anställning här. För psykologer som vill vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen och värdesätter en arbetsgivare som är lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag är BUP Tiohundra en bra arbetsgivare, säger Hanna Kviman, psykolog på BUP Tiohundra.

Kompletterar med musikterapi
– Jag sökte mig till BUP Tiohundra eftersom jag ville arbeta på en mottagning där man förankrar beslut innan man genomför större förändringar. Jag blev rekommenderad att söka mig hit av en vän, en psykolog som arbetar på Tiohundra och trivs väldigt bra med såväl organisation som arbetssätt, säger Hedvig Lunderquist, psykolog på BUP Tiohundra.
– Jag började jobba här 2018 genom ett projekt som initierats av stiftelsen Musikbojen. Sedan dess har jag byggt upp vår musikterapiverksamhet, vilket tagits emot väldigt väl av såväl personal som patienter och anhöriga. När projektet löpte ut anställdes jag på Tiohundra. Det visar att vår ledning värdesätter musikterapi som ett komplement till evidensbaserad psykologisk behandling. Det känns bra att kunna erbjuda musikterapi och psykologisk behandling parallellt till våra patienter, säger Dale Copans Åstrand, musikterapeut på BUP Tiohundra.

Korta kommunikationsvägar
– Prestigelöshet och korta kommunikationsvägar utmärker vår verksamhet. Det gagnar patienten och stärker teamkänslan. Vi arbetar i en fastighet där många verksamheter för barn och unga samlas under samma tak, vilket ger korta beslutsvägar och främjar en kontinuerlig dialog över verksamhetsgränserna, säger Hanna Kviman.
– Som behandlare på BUP Tiohundra hanterar jag komplexa och utmanande ärenden, vilket är stimulerande och bidrar till variation. Det här är samtidigt en lagom stor och överblickbar mottagning med en kultur som präglas av god sammanhållning och god kollegial samvaro, säger Hedvig Lunderquist.

Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje – BUP

Vårdbolaget Tiohundra har drygt 2300 medarbetare och vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är. Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Hos oss finns verksamhet som tidigare drevs av kommunen samt sjukvård som tidigare drevs av landstinget.

www.tiohundra.se