Presentation
Region Västmanland Vuxenpsykiatri

Här ges goda möjligheter att forma sin egen framtid

Publicerad 19 september 2023
Foto: Per Groth
Sanna Väisänen, Andreas Ondris och Mårten Tyrberg trivs bra inom Vuxenpsykiatri Västmanland. Foto: Per Groth
Sanna Väisänen, Andreas Ondris och Mårten Tyrberg trivs bra inom Vuxenpsykiatri Västmanland. Foto: Per Groth

Andreas Ondris, psykolog och samordnare för utredningsenheten vid Vuxenpsykiatri Västmanland är nöjd med sitt val av arbetsplats.
– Jag kunde inte fått en bättre start i yrket. Här finns en tydlig roll för alla psykologer, oavsett var på erfarenhetsskalan man befinner sig.

Det har gått två år sedan Andreas Ondris avslutade sin PTP-tjänstgöring och började som utredare inom vuxenpsykiatrin i Västerås.
– När man som PTP-psykolog övergår till att jobba under sin egen legitimation erbjuds man ett tvåårigt kompetenspaket som innebär att man får en mentor och erbjuds diverse utbildningar. Paketet ger också en tydlig bild av hur du, i takt med att kunskap och erfarenhet ökar, kan utvecklas i yrket.
Kollegan Sanna Väisänen har arbetat som psykolog inom olika verksamheter i regionen sedan 2016.
– Jag jobbar idag på en allmänpsykiatrisk mottagning vid sjukhuset i Västerås där mitt specialområde är DBT, dialektisk beteendeterapi, som är inriktad på emotionellt instabila personlighetsstörningar. Att jag arbetar inom psykiatrin beror främst på den stora variationen, allmänpsykiatrin spänner över ett brett fält patienter och diagnoser. Dessutom ges goda möjligheter att påverka sin egen arbetssituation, man känner delaktighet.

Jobba som psykolog i Region Västmanland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Drömjobb
Mårten Tyrberg, disputerad specialistpsykolog och psykologiskt ledningsansvarig i verksamheten, är inne på samma linje.
– I min roll som PLA sitter jag i ledningsgruppen och fungerar som en länk mellan ledningen och psykologerna. Rollen omfattar även att på olika sätt kvalitetssäkra den psykologiska verksamheten som bedrivs.
Förutom att vara PLA arbetar Mårten halvtid med patienter och handledning av personal. Dessutom ägnar han 25 procent av sin arbetstid åt en forskningstjänst vid sjukhusets kliniska forskningscentrum som är knutet till Uppsala universitet.
– Min kombinationstjänst är flexibel, rolig, varierad och innehåller både patientkontakter och övergripande strategiskt arbete. Ett drömjobb om du frågar mig. Och jag är inget undantag, vi har en lyhörd ledning som sällan säger nej när man kommer med en bra idé. Ett arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin i Västmanland ger goda möjligheter till att forma sin egen framtid, fastslår Mårten.

Region Västmanland – Vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i två sektioner:
Länsgemensamma resurser – Slutenvård och psykiatrisk akutmottagning.

Öppenvård – Samtliga vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar samt Beroendemottagning.

På kliniken finns en psykologiskt ledningsansvarig (PLA) som har det övergripande uppdraget att övervaka och stödja psykologiska och psykoterapeutiska metoder och hur de används inom den vuxenpsykiatriska verksamheten. Det finns ett stort fokus på psykiatrisk forskning inom regionen.

regionvastmanland.se