Vuxenpsykiatri

Bred utvecklingsplattform för psykologer

Publicerad 19 september 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Louise Andersson / Region Västmanland
Christine Senter, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Region Västmanland. Foto: Louise Andersson / Region Västmanland

Vuxenpsykiatrin bedriver en bred och mångfasetterad verksamhet där psykologers viktigaste uppgifter är bedömning, diagnostisering, utredning och behandling. Att leda organisationsförändringar och att vara med och forma framtidens vuxenpsykiatriska verksamhet är andra områden där psykologers kompetens kommer till sin rätt i vuxenpsykiatrin.

– Vuxenpsykiatrin ska ge en god och jämlik psykiatrisk specialistvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Merparten av vuxenpsykiatrins behandlingsinsatser sker på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Regionernas vuxenpsykiatriska verksamhet består även av akutpsykiatri samt heldygnsvård för patienter med akuta psykiatriska tillstånd, säger Christine Senter, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Region Västmanland. Hon arbetade kliniskt innan hon blev chef i vuxenpsykiatrin i Region Gotland 2010. Sedan 2022 är hon ansvarig för all vuxenpsykiatri i Region Västmanland.

Öppenvården basen
Hon betraktar öppenvården som basen i regionernas vuxenpsykiatriska verksamhet. Ofta finns både allmänpsykiatriska mottagningar och mottagningar med inriktning mot patienter med exempelvis psykos, beroendeproblematik eller ätstörningar.
– Psykologens viktigaste roll i vuxenpsykiatrin är bedömning av nya patienters problematik och symtom, diagnostisering och utredning, och förstås även behandling. På behandlingssidan arbetar psykologer med varierande inriktning, som olika former av KBT eller psykodynamisk inriktning, säger Christine Senter.

”Vi kommer förmodligen att se en ökad andel digitala behandlingar i vuxenpsykiatrin.”

Kombinera klinisk verksamhet
I vuxenpsykiatrin erbjuds ofta möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med exempelvis forskning, systematiskt patientsäkerhetsarbete, vårdskadeutredningar eller utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder.
– Vuxenpsykiatrin kommer att behöva utvecklas mycket framöver, inte minst i takt med att den demografiska förändringen gör det svårare att få tag på efterfrågad kompetens. Vi kommer förmodligen att se en ökad andel digitala behandlingar i vuxenpsykiatrin. Psykologer har också en viktig roll att fylla i arbetet med att forma organisationen för framtidens vuxenpsykiatri, säger Christine Senter.

Utvecklingsmöjligheter
En faktor som fått henne att vara verksam i vuxenpsykiatrin i sexton år är just de många utvecklingsmöjligheterna.
– Man kan till exempel arbeta en tid på en specialiserad utredningsenhet, för att därefter fokusera på behandling eller verksamhetsutveckling och vårdutveckling. Verksamhetens bredd gör att psykologer kan vara verksamma i många år hos samma arbetsgivare utan att tröttna. För mig är meningsfullheten också central. Vi möter många människor med svår och mångbottnad psykiatrisk problematik, och vuxenpsykiatrin gör skillnad för många individer på daglig basis. Ytterligare en sak som jag uppskattar med vuxenpsykiatrin är samverkan med andra yrkesgrupper i tvärprofessionella team, avslutar Christine Senter.