Presentation
Region Jämtland Härjedalen Primärvård

Nära vård med många möjligheter

Publicerad 19 september 2023
Tina Johansson och Johanna Ekdahl, specialistpsykologer hos Region Jämtland Härjedalen. Foto: Anna Wilhelmsson
Tina Johansson och Johanna Ekdahl, specialistpsykologer hos Region Jämtland Härjedalen. Foto: Anna Wilhelmsson

Möjligheterna för psykologer i Region Jämtland Härjedalen är lika många som spännande. Omställning till en god och nära vård tar stora kliv framåt och regionens psykologer spelar en viktig nyckelroll.

Psykologerna Tina Johansson, Sofia Djusberg och Johanna Ekdahl ser många fördelar med att arbeta i region Jämtland Härjedalen. Karriärvägarna är tydliga, flexibiliteten är stor och du har möjlighet att själv utforma din tjänst.
– Tidigare hade psykologgruppen många bra idéer och förslag men vi kunde inte göra så mycket åt det. Nu kan vi åstadkomma förändring vilket är väldigt roligt, säger Tina som arbetar som specialistpsykolog och PLA inom vuxenpsykiatrin vid Östersunds sjukhus.
Psykologer med psykologiskt ledningsansvar, PLA, ansvarar för och samordnar de psykologiska insatserna inom verksamheten. Uppdraget inkluderar även patientsäkerhet, systematiskt kvalitetsarbete samt utveckling och implementering av nya rutiner.
– Inom vuxenpsykiatrin händer det väldigt mycket. Vi har fått bra snurr på utvecklingsarbetet. Det handlar bland annat handlar om prioriterings- och effektiviseringsarbete, utveckling av arbetssätt och fler gruppbehandlingar. Vi har också flera utökningar av nya tjänster, bland annat inom heldygnsvården, vilket är väldigt roligt, säger Tina.

Klicka här för att se våra lediga jobb för psykologer

Fokus på likvärdig vård
Att psykologernas erfarenheter, tankar och idéer fångas upp har inte bara lett fram till flera spännande projekt utan även goda samarbeten mellan regionens verksamheter.
Inom primärvården ligger fokus på en likvärdig vård oavsett bostadsort.
– Vi strävar efter att det ska vara en psykolog och en kurator per 3 000 listade patienter, säger Johanna som tillsammans med Sofia delar på rollen som PLA inom primärvården.
Arbetet för en god och nära vård inom primärvården innebär bland annat nyrekryteringar och stöttning av ytterkommunerna. Men det handlar även om utbildning, ett gott samarbete med läkarkåren och nya kreativa lösningar.
– Just nu har vi två stora projekt på gång. Fyra hälsocentraler testar ett digitalt verktyg för kognitiv screening av utmattningssyndrom och misstänkt demens. Vi har även fått medel för att undersöka möjligheten att starta en central digital enhet. En sådan enhet skulle jobba med all digital bedömning och behandling för regionen, säger Sofia.

Sofia Djusberg, specialistpsykolog.
Sofia Djusberg, specialistpsykolog.
Region Jämtland Härjedalen – Nära vård

Regionen var bland de första i landet med att införa karriärvägar för psykologer. Vi har vårdat och utvecklat varje steg i den kliniska karriärvägen, från PTP till specialist med ledningsansvar. Oavsett karriärsteg är vi måna om din utveckling och trivsel. Därför erbjuder vi flexibla arbetssätt och goda möjligheter att utforma din tjänst utifrån ditt intresse och kompetens.

regionjh.se/jobbutbildning