Geropsykologi

Efterfrågan på geropsykologer ökar

Publicerad 19 september 2023
Text: Annika Wihlborg
Johnny Pellas, specialistpsykolog inom neuropsykologi och ordförande i Sveriges Geropsykologers förening.

Var tredje person över 65 år uppger att de har problem med nedstämdhet eller ångest. Samtidigt är äldre underrepresenterade i den psykiatriska specialistvården. Geropsykologi, åldrandets psykologi, är ett växande fält som bland annat drivs av en ökad efterfrågan på specialiserade psykiatriska insatser för en stadigt ökande åldrande befolkning.

– Geropsykologer arbetar med och för äldre individer, vårt arbete handlar om att hjälpa äldre att bibehålla sitt välbefinnande, hantera psykiska problem och maximera möjligheterna till ett gott liv under åldrandet, säger Johnny Pellas, specialistpsykolog inom neuropsykologi, doktorand vid Uppsala universitet, projektledare för en äldrepsykiatrisk mottagning i Region Västmanland samt ordförande i Sveriges Geropsykologers förening.
Somliga geropsykologer arbetar i äldrepsykiatriska verksamheter, andra utreder kognitiva sjukdomar i den geriatriska vården medan ytterligare andra arbetar med konsultation och handledning i äldreomsorgen. Johnny Pellas inledde sin psykologkarriär på en minnesmottagning och har även arbetat många år inom vuxenpsykiatri och äldrepsykiatri.

Ökar livskvaliteten
Äldre patienter är underrepresenterade i den psykiatriska specialistvården. Det forskas även mindre om psykologisk behandling för äldre i förhållande till andra specialistområden.
– Många har en bild av att psykologisk behandling för äldre karakteriseras av ett långsamt tempo och inte ger samma resultat som i andra åldersgrupper. Min erfarenhet är den motsatta. Psykologisk behandling ökar verkligen livskvaliteten för många äldre. Även om endast en bråkdel av äldre patienter med depression i dagsläget får tillgång till psykologisk behandling så har den i många fall mycket god effekt, säger Johnny Pellas.

”Geropsykologi är ett spännande och relativt nytt fält där behovet av forskning är stort.”

Specialistutbildning saknas
I Sverige finns i dagsläget ingen specifik specialistutbildning för geropsykologer. Många geropsykologer har istället fördjupat sig inom neuropsykologi eller psykologisk behandling och kompletterat med geropsykologiska kurser.
– Geropsykologi är ett fält som bland annat kräver specifik kunskap om hur utvecklingspsykologin relaterad till åldrandet, hur psykisk ohälsa yttrar sig bland äldre samt hur kognitiva och somatiska sjukdomar påverkar äldres psykiska hälsa. Jag kan särskilt rekommendera geropsykologi för psykologer med intresse för existensiella frågeställningar eftersom de ofta förekommer i behandlingen, säger Johnny Pellas.

Äldrepsykiatriska mottagningar
Sveriges Geropsykologers förening verkar bland annat för att ge fler äldre tillgång till specialiserade äldrepsykiatriska mottagningar samt att generellt öka tillgången till psykologisk kompetens bland äldre.
– Geropsykologi är ett spännande och relativt nytt fält där behovet av forskning är stort. Äldre med psykiatrisk sjuklighet har ofta komplexa vårdbehov med kroppsliga och kognitiva sjukdomar som kräver att man kan ta hänsyn till hela sjukdomsbilden, säger Johnny Pellas.