Vuxenpsykiatri och beroendevård

Gör verklig skillnad i vuxen­psykiatrin och beroendevården

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Mia Lewell
Charlotta Munck, överläkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Foto: Mia Lewell

I vuxenpsykiatrin och beroendevården kan psykologer göra verklig skillnad för många människor. Ett tydligare medicinskt och psykologiskt perspektiv på beroendevård samt en mer integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård öppnar upp för nya psykologiska karriärmöjligheter inom dessa områden.

– Det är inte förvånande att tre av fyra psykologer kan tänka sig att arbeta i den regionala hälso- och sjukvården. Dessa verksamheter erbjuder många utvecklingsmöjligheter för just psykologer, vilket professionen förstås känner till, säger Charlotta Munck, överläkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Där erbjuds en beroendevård och vuxenpsykiatri som är helt integrerad, vilket främjar en nära samverkan mellan läkare, sjuksköterskor och psykologer och goda möjligheter att adressera underliggande psykiska besvär med koppling till beroendeproblematik.

”Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden.”

Nya behandlingsmodeller
Det integrerade professionsöverskridande arbetssättet som ger en helhetssyn på patienten och problembilden bidrar, enligt Charlotta Munck, till att göra beroendevården attraktiv för fler psykologer. Ett sådant arbetssätt minskar också risken att viktiga aspekter av en patients problembild faller mellan stolarna.
– Ytterligare en faktor som kan stärka beroendevårdens attraktivitet bland psykologer är det faktum att det bedrivs mycket forskning och utvecklas nya behandlingsmodeller för personer med beroendesjukdom. Det tydliggör att beroendeproblematik faktiskt är en sjukdom som påverkar hjärnan och som kan behandlas med psykologiska, medicinska och sociala metoder, säger Charlotta Munck.

Dynamiska arbetsområden
Karriärvägarna inom både vuxenpsykiatri och beroendevård är många för psykologer, som kan välja chefsspåret, fokusera på att utveckla nya behandlingsmodeller, inrikta sig mot olika typer av terapier, specialisera sig på utredningar eller nischa sig inom beroendevård utifrån ett psykologiskt perspektiv.
– Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden där kunskapsmassan växer i snabb takt. Som psykolog i dessa verksamheter kan man verkligen göra skillnad för individens livssituation. Man arbetar dessutom ofta brett med olika typer av patienter med varierande problematik, vilket i sig ger goda förutsättningar för kontinuerlig professionell utveckling, säger Charlotta Munck.

Kan du tänka dig att arbeta som psykolog inom den regionala hälso- och sjukvården?
Vilka områden inom den regionala hälso- och sjukvården skulle du helst arbeta med? Ange gärna flera.
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.