Existentiellt på vårdcentralen

Existentiell samtalsgrupp för äldre

Publicerad 28 april 2020
Text: Text Adrianna Foto: Anton Valtersson
Psykologerna Isak Erling och Carl Anton Waltersson har vunnit pris för sin existentiella samtalsgrupp för äldre. Foto: Anton Valtersson
Psykologerna Isak Erling och Carl Anton Waltersson har vunnit pris för sin existentiella samtalsgrupp för äldre. Foto: Anton Valtersson

På Slottsskogens vårdcentral i Göteborg startade psykologerna Carl Anton Waltersson och Isak Erling en existentiell samtalsgrupp för äldre, något som de vunnit pris för.
– Alla ger sömnmedicin till 84-åringen men ingen frågar hur känns det känns att döden närmar sig, och där tycker vi att det finns mycket att göra, säger Isak Erling.

Den existentiella samtalsgruppen startade 2018 när vårdcentralen ville satsa mer på äldres hälsa.
– Äldre får ofta en massa tabletter medan ganska få genomgår någon psykologisk behandling. Samtidigt är det en grupp med ganska mycket riskfaktorer vad gäller ensamhet och sjukdomar. Vi har upptäckt att existentiell terapi fungerar bra för åldrandet och problemen kopplade till ensamheten och döden, säger Carl Anton Waltersson.

Det är skillnad på att prata om döden i allmänhet och att hjälpa personer att hantera den

Helhetsperspektiv
De har utgått från den amerikanske psykologen Yalom, och teorin står på flera olika ben: frihet/begränsningar, ensamhet, döden och livsberättelsen. Ett existentiellt perspektiv kan enligt Carl Anton Waltersson och Isak Erling användas oavsett om man arbetar med KBT eller PDT.
– Det är väldigt givande om man kan tillåta sig att ha ett helhetsperpektiv. Vi har inte tyckt att det är svårt att vara teknikspecifik och samtidigt arbeta existentiellt, säger Isak Erling.
Den existentiell samtalsgruppen består av 4-6 deltagare som träffas under sju veckors tid.
– Tanken är att vi inte ser det som en stödgrupp utan som en terapeutisk process; det är skillnad på att prata om döden i allmänhet och att hjälpa personer att hantera den. Det blir en sorts exponering, säger Carl Anton Waltersson.

Skönlitteratur
Utöver Yalom används också skönlitteratur, till exempel Tolstoj och Kafka, något som gett deltagarna ett gemensamt språk för sina tankar och erfarenheter.
– När gruppen fungerat bra har de äldre patienterna börjar sammanfatta sitt liv tillsammans med sina barn eller barnbarn, och börjar dödstäda men inte på ett depressivt sätt – man gör aktiva val i slutet av sitt liv. Det är vad vi ser som motsatsen till ett undvikandebeteende. Det är den viktigaste delen av behandlingen, säger Isak Erling.
Carl Anton Waltersson och Isak Erling tilldelades i höstas pris för bästa förbättringsprojekt år 2019 av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), och planerar nu ytterligare en grupp, nu för unga vuxna.