Annons

Specialistkurs för psykologer i implementering våren 2020

Publicerad 11 december 2019

Akademi Magelungen anordnar tillsammans med Karolinska Institutet en specialistkurs för psykologer i implementering, i totalt 6 dagar, med start 11 februari.

Vi får hela tiden ny evidens som tvingar oss aktiva inom området att ompröva etablerade sanningar och metoder. Psykologer som vill garantera sina patienter att de arbetar i samklang med senaste datan och evidensen behöver därför vara duktiga på implementering.

Om kursen
Kursens syfte är att förbättra dina kompetenser med vilka du implementerar nya insatser, riktlinjer, policys och produkter. Vi ger dig en omfattande genomgång av implementeringens viktigaste aspekter. Du får bl.a. kunskap om processer, verktyg och datadrivet arbetssätt. Denna utbildning utvecklar din förmåga att göra ny, evidensbaserad forskning till praktik.

Kursen ges vid tre tillfällen, 2+2+2 dagar, den 11 februari till den 9 juni 2020.
Klicka här för mer information och ansökan till kursen

Akademi Magelungen
Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen