Jobb

Psykolog till mödra-och barnhälsovård i Borås

Publicerad 2 maj 2018

På Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård har ett brett folkhälsouppdrag med målsättning att främja barns hälsa och utveckling från graviditet fram till start i förskoleklass. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser.

Arbetsuppgifter
Inom Psykologenheten möter man ett brett spektrum av livssituationer och problem kopplade till föräldrablivandet, föräldraskapet och småbarnsåren. Arbetet är omväxlande och mångfacetterat. Bland annat ingår konsultation till barnmorskor inom mödrahälsovården och sjuksköterskor på BVC, metodutveckling och fortbildning av personal samt utvecklingsbedömning på BVC-nivå av barn med misstänkt avvikande utveckling. Du arbetar även med bedömning och korttidsbehandling av blivande föräldrar med graviditets/förlossningsorsakad problematik samt råd och stöd i föräldraskapet. Det ingår även att sprida barnpsykologisk kunskap till allmänheten, delta i föräldragrupper och hålla föreläsningar.

Du kommer få ta del av Närhälsans förmåner såsom flextidsavtal och friskvårdsbidrag.

Arbetet bedrivs till stor del självständigt, men vikt läggs också vid samarbete. Tjänsten kommer innebära ett visst resande inom enhetens upptagningsområde.

Om dig
Du skall vara legitimerad psykolog. Erfarenhet av arbete i samma eller inom liknande verksamhet är meriterande liksom erfarenhet av och utbildning i instrument för utvecklingsbedömning av den aktuella åldersgruppen barn. Fördjupad kunskap i konsultationsmetodik, psykologisk behandling tillämplig för uppdraget samt föräldrastöd är meriterande.

Du trivs med självständigt arbete samt har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid mångfald och personlig lämplighet.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Fast månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Borås
Län: Västra Götalands län

Sista ansökningsdag: 13 maj 2018

Kontakt
Enhetschef
Lina Ljung Roseke

var username = ’lina.ljung.roseke’;
var hostname = ’vgregion.se’;
var linktext = username + ’@’ + hostname ;
document.write(’’ + linktext + ’’);Email address protected by JavaScript. Please enable JavaScript to contact me.
070-082 33 80

Facklig företrädare
Psykologförbundet
Kerstin Johannesson
010 – 345 95 10

Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg
På Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg arbetar 13 psykologer samt en enhetschef och en assistent. Enheten har fyra mottagningar. Basplaceringen för denna tjänst är i Borås. Det finns goda förbindelser från Göteborg med både tåg och expressbussar.

Psykologenheten för MBHV är en producentneutral enhet med uppdrag såväl i offentlig som privat verksamhet. Psykologer för MBHV har ett nära samarbete med personal inom mödra- och barnhälsovården. Särskilda uppdrag inom enheten innefattar en mottagning för samspelsbehandling vid risk för anknytningsstörning och medverkan i Centrala mödra- och barnhälsovårdsenheterna. Enheten har även nära samarbete med de två spädbarnsverksamheterna inom Södra Älvsborg.