Etikettarkiv: WeMind

Här används psykologernas kompetens

Anna Kullman, psykolog på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund. Foto: Vidhi Sharma
Anna Kullman, psykolog på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund. Foto: Vidhi Sharma

Psykologen Anna Kullman har arbetat på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund sedan 2019. Hon sökte sig hit för den goda patientuppföljningen och de snabba kommunikationsvägarna.
– Nu kan jag fokusera på min roll som psykolog och arbeta mer strukturerat, säger hon.

Anna Kullman har tidigare arbetat inom en region och kom till WeMind från jobbet som psykolog på BUP. Där skötte psykologerna flera olika arbetsuppgifter och Anna upplevde att hennes kompetens inte togs tillvara.
– Jag fick till exempel ringa socialtjänsten och sköta administrativa uppgifter utanför mitt eget yrkesansvar. Uppföljningen var dålig och jag tänkte att det måste fungera bättre någon annanstans, säger Anna Kullman.
Och det gjorde det. På Specialistpsykiatrisk mottagning i Lund finns all kompetens under samma tak; kuratorer, skötare, psykiatriker, arbetsterapeut, administratörer och sjuksköterskor. Allas roller är tydliga.
– Här får jag använda min kompetens som psykolog fullt ut vilket i förlängningen gynnar patienterna. Vi jobbar manualbaserat och har ett superbra intranät som stöd i arbetet.
Att alla sitter i samma lokaler ger korta beslutsvägar och unika möjligheter att diskutera patienterna, till skillnad från att behöva ringa och konsultera en kollega.
– Som psykolog är jag aldrig ensam och det är enkelt att rådfråga varandra. Vi har en fin sammanhållning och vi jobbar alla mot samma mål.
WeMinds uttalade mål är bästa möjliga vård för varje skattekrona. All vinst går tillbaka till verksamheten.
– Det känns bra att bolaget inte ägs av riskkapitalister utan har ägare som är genuint intresserade av psykiatri.

Vill du också jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Tydliga förväntningar
En annan sak som Anna Kullman uppskattar är att det är väldigt tydligt vad som förväntas i termer av produktion, eller hur många patienter hon ska ta emot per dag.
– Det är ett rimligt produktionskrav och man får återkoppling och uppskattning av cheferna.
På frågan om vad hon vill förmedla till den psykolog som överväger att söka sig till WeMind svarar hon.
– Som nyanställd får du en inskolningsperiod och du får lära dig vårt strukturerade sätt att göra utredningar och behandlingar, och jobba med olika diagnosområden. I början har man färre patienter med samma typ av problematik för att komma in i jobbet gradvis.

WeMind

WeMind är en av landets största privata vårdgivare inom psykiatrin. Totalt driver koncernen 17 psykiatriska mottagningar och tar årligen emot över 20000 patienter.
Förutom öppenvårdspsykiatri bedriver koncernen verksamhet inom digital psykiatri och ett HVB-hem. I Stockholm finns även en mottagning för individuell KBT och parterapi.
Specialistpsykiatrisk mottagning i Lund tar emot personer över 18 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Här arbetar totalt 38 personer som specialistläkare i psykiatri, psykolog, sjuksköterska, kurator, skötare, arbetsterapeut och administratör.

wemind.se

Förnyar den psykiatriska vården

Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna Franck, legitimerad psykolog, har arbetat på WeMind sedan 2017. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

WeMind ansvarar för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner och är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. För psykologen Anna Franck, som arbetat på WeMind sedan 2017, är företagets starka värdegrund och tydliga vision viktig.

WeMind drivs av en tydlig vision: att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass med kontinuerlig metodutveckling och löpande uppföljning.
– Jag valde att söka mig till WeMind direkt efter examen eftersom det är en psykologtät organisation, vilket ger en god tillgång till handledning och kollegialt utbyte. Jag hade även hört mycket positivt om WeMind från andra vårdenheter som remitterat patienter hit, säger Anna Franck, legitimerad psykolog som har arbetat på WeMind sedan 2017, då hon gjorde sin PTP-tjänstgöring. Hon arbetar på en specialistpsykiatrisk mottagning i centrala Stockholm med uppdrag att behandla svåra tillstånd av ångest eller depression.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

Behandlarstöd effektiviserar
WeMind lägger stor vikt vid att ha en levande evidensprocess. Man utvärderar kontinuerligt vilken behandling som bör erbjudas för olika psykiatriska tillstånd. Utfallet av behandlingarna följs upp baserat på framforskade evidensbaserade mått.
– Det känns tryggt att jobba i en organisation som lägger mycket resurser på att utveckla behandlarstöd som kontinuerligt uppdateras utifrån den senaste evidensen. Det ger mig något att luta mig mot i arbetet med patienterna och effektiviserar vardagen så jag hinner hjälpa fler, säger Anna Franck.
Hon tilltalas av WeMinds vision, att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Här placeras verkligen patienten i fokus, liksom ständig metodutveckling och löpande uppföljning. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona.

Frihet under ansvar
– Jag känner en stark tillit från mina chefer, en tilltro till att jag gör ett bra jobb. Det känns också bra att vara på en psykologtät arbetsplats där det alltid finns någon att diskutera eller utbyta erfarenheter med, säger Anna Franck.
På WeMind finns en lyhördhet för medarbetarnas åsikter och förslag, vilket ger psykologer goda möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och andra organisationsövergripande frågor.
– Jag upplever att WeMind tar sin vision att förnya den psykiatriska vården på allvar. Fokus ligger på patienten, och merparten av vår tid kan gå till behandling tack vare att vi exempelvis har förhållandevis få möten. Vi har möjlighet att arbeta självständigt och fritt, bland annat genom att psykologerna styr sin egen tidsbokning, säger Anna Franck.

Jobba som psykolog med oss på WeMind. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som psykolog hos oss

WeMind

WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. WeMind ansvarar i dagsläget för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Region Uppsala. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 patienter under behandling årligen.

www.wemind.se

Wemind växer och söker nya kompetenta KBT-psykologer

Vill du utvecklas i en social och förändringsbenägen miljö? Vi växer och söker nya, kompetenta KBT-psykologer

WeMind Psykiatri grundades år 2007 för att reformera svensk psykiatri. Vi står för evidensbaserade metoder och systematiska mätningar av behandlingsutfall. Idag är vi Sveriges största privata psykiatrivårdgivare och driver 17 mottagningar på uppdrag av fyra regioner.

Förändra psykiatrin med oss!
Klicka här för att se våra lediga tjänster

Mät effekten för bättre resultat

Thomas Tegenmark, vice vd på WeMind Psykiatri, uppmanar fler psykologer att mäta effekten av behandlingen.
Thomas Tegenmark, vice vd på WeMind Psykiatri, uppmanar fler psykologer att mäta effekten av behandlingen.

Genom att mäta effekten av behandlingen kan vi uppnå bättre resultat för patienten, skapa samhällsekonomisk nytta och förbättra vårt arbete. Det säger Thomas Tegenmark, vice vd på WeMind, Sveriges största privata psykiatriföretag.

Thomas Tegenmark är psykologen som alltid letar efter nya sätt att hjälpa fler patienter. Nyligen tilldelades han priset ”Årets pris för kliniska insatser i vid bemärkelse” av Beteendeterapeutiska föreningen för sitt arbete med att tillgängliggöra evidensbaserad vård och följa upp effekter av behandlingar. Han är övergripande chef för flertalet av WeMinds 17 mottagningar runt om i Sverige, och är även kvalitetsansvarig för vården på hela WeMind Psykiatri.
– Psykiatrins uppgift är att hjälpa patienten att må bättre. För att veta om patientens livssituation har förbättrats måste vi utvärdera effekten av vården, annars vet vi inte om behandlingen fungerar. Genom att regelbundet mäta utfallet av vården kan vi anpassa behandlingarna så de gör störst nytta, berättar Thomas Tegenmark.
– Det är utmanande att mäta vården inom psykiatrin eftersom fysiologiska markörer saknas. Det går inte att som för ett benbrott röntga före och efter och se om skadan är läkt. I stället behöver psykologen förlita sig på patientens egen utsaga. För att resultaten ska vara tillförlitliga behövs flera mätningar under en längre tid.

Regionerna borde komplettera sina krav på mätningar med att även se vilken effekt vården har för patienten.

Självskattning av problem
Graden av problem mäts genom att patienten fyller i ett antal självskattningsformulär. Symtom och funktion mäts regelbundet. Andra delar som mäts är bland annat sjukskrivningsgrad, om patienten hamnar i klinisk remission, och om antalet skov i sjukdomen minskar över tid. Thomas Tegenmark förklarar hur mätningarna går till:
– Patienten får fortlöpande fylla i samma skattningsskalor under behandlingens gång så vi kan se om en förbättring sker. Behandlaren och patienten tittar tillsammans på mätningarna och ändrar behandlingen utifrån utfallet. Du kan till exempel ändra dosen på medicineringen, byta preparat, ändra den psykologiska behandlingen eller lägga till insatser från socionom, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
Det var när Thomas Tegenmark började på WeMind för tolv år sedan som han fick chansen att fokusera på uppföljningar av vården:
– Vi bestämde oss för att ha fokus på att ge så mycket behandlingseffekt per skattekrona som möjligt för patienterna och hela tiden ge företräde till dem som har störst behov av vården. En viktig del i detta arbete är att genomföra mätningar i stor skala för alla patienter. Det gör att vi kan se om våra behandlingar verkligen har effekt.
När regionerna beställer vård utvärderar de ofta vårdprocesserna men inte utfallet av vården. Thomas Tegenmark menar att regionerna borde komplettera sina krav på mätningar med att även se vilken effekt vården har för patienten.

Värdefullt för nya psykologer
För nyutbildade psykologer är den standardiserade mätningen av vården ett bra sätt att lära sig yrket, enligt Thomas Tegenmark. Den kräver ett strukturerat sätt att jobba efter evidensbaserade metoder och ger en bekräftelse på om patienten behandlas på rätt sätt. Han upplever att nyblivna psykologer tycker att det är värdefullt att hamna i en organisation med fokus på mätning och uppföljning.
– Något annat som uppskattas av våra medarbetare är att vi tar den samlade forskningen och omsätter i klinisk praktik. Vartannat år lägger vi ner stora resurser på något vi kallar för evidensprocessen. Vi går igenom och bedömer forskningen inom varje psykiatriskt problemområde för att se vilken typ av psykologisk behandling som är bäst för olika diagnoser. Resultatet av evidensprocessen kommer alla psykologer i organisationen tillgodo. Hos oss får nyutbildade psykologer en intensiv läroperiod där de får träna sig i de psykologiska behandlingar som har bäst evidens.
I framtiden vill Thomas Tegenmark nå ännu fler patienter och erbjuda så bra vård som möjligt:
– Det finns ett stort intresse för vårt arbete. Ambitionen är att bli först i Sverige med att göra det här i väldigt bred skala för komplexa och svåra psykiatriska patientfall. Vissa säger att det inte går att mäta utfallet för komplexa patienter. Vår uppfattning är att det är en myt.