Behandlingseffekt

Mät effekten för bättre resultat

Publicerad 28 april 2020
Text: Carin Brink
Thomas Tegenmark, vice vd på WeMind Psykiatri, uppmanar fler psykologer att mäta effekten av behandlingen.
Thomas Tegenmark, vice vd på WeMind Psykiatri, uppmanar fler psykologer att mäta effekten av behandlingen.

Genom att mäta effekten av behandlingen kan vi uppnå bättre resultat för patienten, skapa samhällsekonomisk nytta och förbättra vårt arbete. Det säger Thomas Tegenmark, vice vd på WeMind, Sveriges största privata psykiatriföretag.

Thomas Tegenmark är psykologen som alltid letar efter nya sätt att hjälpa fler patienter. Nyligen tilldelades han priset ”Årets pris för kliniska insatser i vid bemärkelse” av Beteendeterapeutiska föreningen för sitt arbete med att tillgängliggöra evidensbaserad vård och följa upp effekter av behandlingar. Han är övergripande chef för flertalet av WeMinds 17 mottagningar runt om i Sverige, och är även kvalitetsansvarig för vården på hela WeMind Psykiatri.
– Psykiatrins uppgift är att hjälpa patienten att må bättre. För att veta om patientens livssituation har förbättrats måste vi utvärdera effekten av vården, annars vet vi inte om behandlingen fungerar. Genom att regelbundet mäta utfallet av vården kan vi anpassa behandlingarna så de gör störst nytta, berättar Thomas Tegenmark.
– Det är utmanande att mäta vården inom psykiatrin eftersom fysiologiska markörer saknas. Det går inte att som för ett benbrott röntga före och efter och se om skadan är läkt. I stället behöver psykologen förlita sig på patientens egen utsaga. För att resultaten ska vara tillförlitliga behövs flera mätningar under en längre tid.

Regionerna borde komplettera sina krav på mätningar med att även se vilken effekt vården har för patienten.

Självskattning av problem
Graden av problem mäts genom att patienten fyller i ett antal självskattningsformulär. Symtom och funktion mäts regelbundet. Andra delar som mäts är bland annat sjukskrivningsgrad, om patienten hamnar i klinisk remission, och om antalet skov i sjukdomen minskar över tid. Thomas Tegenmark förklarar hur mätningarna går till:
– Patienten får fortlöpande fylla i samma skattningsskalor under behandlingens gång så vi kan se om en förbättring sker. Behandlaren och patienten tittar tillsammans på mätningarna och ändrar behandlingen utifrån utfallet. Du kan till exempel ändra dosen på medicineringen, byta preparat, ändra den psykologiska behandlingen eller lägga till insatser från socionom, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
Det var när Thomas Tegenmark började på WeMind för tolv år sedan som han fick chansen att fokusera på uppföljningar av vården:
– Vi bestämde oss för att ha fokus på att ge så mycket behandlingseffekt per skattekrona som möjligt för patienterna och hela tiden ge företräde till dem som har störst behov av vården. En viktig del i detta arbete är att genomföra mätningar i stor skala för alla patienter. Det gör att vi kan se om våra behandlingar verkligen har effekt.
När regionerna beställer vård utvärderar de ofta vårdprocesserna men inte utfallet av vården. Thomas Tegenmark menar att regionerna borde komplettera sina krav på mätningar med att även se vilken effekt vården har för patienten.

Värdefullt för nya psykologer
För nyutbildade psykologer är den standardiserade mätningen av vården ett bra sätt att lära sig yrket, enligt Thomas Tegenmark. Den kräver ett strukturerat sätt att jobba efter evidensbaserade metoder och ger en bekräftelse på om patienten behandlas på rätt sätt. Han upplever att nyblivna psykologer tycker att det är värdefullt att hamna i en organisation med fokus på mätning och uppföljning.
– Något annat som uppskattas av våra medarbetare är att vi tar den samlade forskningen och omsätter i klinisk praktik. Vartannat år lägger vi ner stora resurser på något vi kallar för evidensprocessen. Vi går igenom och bedömer forskningen inom varje psykiatriskt problemområde för att se vilken typ av psykologisk behandling som är bäst för olika diagnoser. Resultatet av evidensprocessen kommer alla psykologer i organisationen tillgodo. Hos oss får nyutbildade psykologer en intensiv läroperiod där de får träna sig i de psykologiska behandlingar som har bäst evidens.
I framtiden vill Thomas Tegenmark nå ännu fler patienter och erbjuda så bra vård som möjligt:
– Det finns ett stort intresse för vårt arbete. Ambitionen är att bli först i Sverige med att göra det här i väldigt bred skala för komplexa och svåra psykiatriska patientfall. Vissa säger att det inte går att mäta utfallet för komplexa patienter. Vår uppfattning är att det är en myt.