Etikettarkiv: Region Sörmland

Välkommen till Sörmland!

Om du vill utvecklas i din nuvarande yrkesroll eller om du vill ta klivet åt något annat håll i organisationen så finns det goda möjligheter att växa med oss.

Vi är en av Sörmlands största arbetsgivare med 7500 medarbetare inom hälso- och sjukvård, kultur, utbildning, kollektivtrafik och regional utveckling. Genom utbildning, handledning och forskning gör vi det lätt för dig att trivas och bli framgångsrik i ditt yrke.

Vi finns på fyra sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping samt 19 regionsdrivna vårdcentraler i Sörmlands nio kommuner.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:
Catrin Dagander, rekryteringsspecialist, HR-staben
Tel: 072-143 14 12
E-post: catrin.dagander@regionsormland.se

Tätt samarbete i psykosociala team

Carina Dia-Tsi-Tay och Elin Nordstrand, psykologer inom Region Sörmland. Foto: Per Sandberg
Carina Dia-Tsi-Tay och Elin Nordstrand, psykologer inom Region Sörmland. Foto: Per Sandberg

I Region Sörmland arbetar psykologer på vårdcentraler i psykosociala team, något som bär med sig många fördelar.
– Det finns ett stort värde i det eftersom vi är bra på olika saker, säger Carina Dia-Tsi-Tay, psykolog.

Till skillnad mot många vårdcentraler i andra regioner arbetar primärvården i Region Sörmland med psykologer som ingår i psykosociala team tillsammans med andra professioner. Teamen är anpassade efter varje vårdcentral och stad och de olika behov som finns kring psykisk ohälsa. Det innebär fördelar för både patienter och personal.
– Att vara fler och inte sitta själv är väldigt positivt, säger Carina Dia-Tsi-Tay, psykolog inom regionen sedan snart 20 år.
På hennes vårdcentral ingår fyra psykologer och två kuratorer i gruppen.
– Vi har möten där man kan lämna ärenden till varandra eller diskutera patienter. Vi har en uppdelning av vilka patienter man tar, men samtidigt ett tätt samarbete. Övrig personal ser oss som en grupp, säger Carina Dia-Tsi-Tay.

Jobba som psykolog i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vill stanna kvar
Hennes kollega Elin Nordstrand gjorde sin PTP inom regionen och har varit på vårdcentralen i snart tre år.
– Utöver gemensamma möten representerar någon av oss psykosociala teamet i vårdplaneringsmöten tillsammans med de andra yrkeskategorierna, säger hon.
Att man i Region Sörmland arbetar i psykosociala team har fördelar för patienterna.
– Upplägget gör att man vill stanna kvar och jobba här, vilket också ger en kontinuitet för de som söker vård, säger Elin Nordstrand.
Också psykologerna själva har stor vinning av upplägget; exempelvis öppnar det upp för olika karriärvägar.
– Flera av oss har också andra uppdrag, för det finns möjlighet att bredda arbetsuppgifterna. Jag har en roll som verksamhetsutvecklare och är med i ledningsgruppen. Det hade inte fungerat om man varit ensam och inte arbetat i ett team, säger Carina Dia-Tsi-Tay.

Nära samarbete
Det finns utrymme för påverkan på utformningen av de psykosociala teamen.
– Exempelvis har vi psykologer olika bakgrunder och då kan man välja vad man vill fokusera på och utvecklas i. Jag har till exempel haft möjlighet att specialisera mig inom behandling, och jag och en kollega håller på att starta en studie inom ramen för vår specialistutbildning. Jag representerar också vårt team i en hbtqi-grupp, säger Elin Nordstrand.
Både hon och Carina Dia-Tsi-Tay rekommenderar att arbeta inom de psykosociala teamen i Region Sörmland.
– Det är väldigt positivt och ger mycket att ha ett så bra och nära samarbete, säger Carina Dia-Tsi-Tay.

Jobba som psykolog i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Sörmland – Primärvård

Det finns 19 regiondrivna vårdcentraler i Region Sörmland och totalt 26 psykologer anställda. De psykosociala teamen ser olika ut på olika vårdcentraler men består bland annat av psykologer, kuratorer, psykoterapeuter och sjuksköterskor med psykiatriinriktning.

Anna Ormegard
divisionschef
anna.ormegard@regionsormland.se

Linda Malinen
psykolog PrimUS
linda.malinen@regionsormland.se

www.regionsormland.se

En plats att växa för psykologer

Petra Tånnander, psykolog på Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning. Foto: Andreas Sander
Petra Tånnander, psykolog på Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning. Foto: Andreas Sander

Petra Tånnander gjorde sin PTP på Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning i Katrineholm. Sedan dess har det gått tolv år.
– Här finns bra kollegor, öppet arbetsklimat och en bred verksamhet som gör att man kan växa i sin yrkesroll, både som ny och mer erfaren psykolog.

Kullbergska sjukhusets psykiatriska mottagning ligger bara en liten bit från tågstationen. Pendlingsmöjligheterna var en av anledningarna till att Petra, som då bodde och studerade i Stockholm, sökte sig hit för att göra sin PTP. Att hon blev kvar har dock också många andra orsaker.
– Ibland funderar jag på om jag kanske skulle pröva att arbeta någon annanstans, men har svårt att se att jag skulle få det lika bra som här. Jag trivs med att ha eget ansvar för planering och upplägg av arbetet vilket ger möjlighet till att i hög grad styra mina arbetstider.
Petra arbetar på en allmänpsykiatrisk mottagning som omfattar all form av psykiatri vilket innebär psykologisk behandling, psykoterapi, diagnostiska bedömningar och utredningar.
– Arbetet sker i team som har ansvar för olika vårdprocesser. Jag leder utredningsteamet där vi utreder allt från utvecklingsrelaterade funktionshinder till personlighetssyndrom, psykossjukdomar och bipolaritet.

Utvecklande miljö
Den breda verksamheten har lagt grunden för en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
– Att börja brett är en bra start på en psykologkarriär. Men oavsett framtida inriktning ger vår verksamhet en utmärkt plattform.
Själv läser hon vid sidan av arbetet till specialist. En utbildning som bekostas av Region Sörmland.
– Här finns goda möjligheter till vidareutbildning för den som vill satsa. Jag har under de gångna åren riktat in mig lite mer mot utredning men valt den bredare specialistutbildningen, klinisk vuxenpsykologi, eftersom jag inte vill släppa det andra och trivs med variationen i arbetet.
Efter tolv år på mottagningen i Katrineholm känner sig Petra trygg i att varmt kunna rekommendera både juniora och mer erfarna psykologer att söka sig hit.
– Verksamheten ger en bra start i yrket samtidigt som bredden och variationen även gynnar mer seniora psykologer i form av stora utvecklingsmöjligheter. Man kan alltid lära sig mer och det finns även möjlighet att till viss del nischa sig. Jag stormtrivs med både verksamhet och kollegor och har sikte på att axla en specialisttjänst efter avslutad utbildning.

Jobba som psykolog i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Sörmland

Region Sörmland arbetar aktivt för att skapa en patientanpassad, evidensbaserad vård på jämlika villkor. Det finns tre sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. I Sörmland finns också regionsjukhuset Karsudden, som bedriver rättspsykiatrisk vård. Psykiatrin i Sörmland arbetar evidensbaserat utifrån de nationella riktlinjerna med stort fokus på mobila team och snabba insatser.

www.regionsormland.se

Ambitiöst PTP-program i Sörmland

Nina Stühmeyer är studierektor för PTP-programmet. Hon tycker att det är fantastiskt att se PTP-psykologernas utveckling.
Nina Stühmeyer är studierektor för PTP-programmet. Hon tycker att det är fantastiskt att se PTP-psykologernas utveckling.

Den intensiva satsningen på PTPpsykologerna i Region Sörmland får högt betyg av deltagarna. Flera olika insatser pågår för att höja kvaliteten och behålla erfarna handledare.

Utbildningen får högt betyg
Nina Stühmeyer är studierektor för PTP-programmet. Hon berättar om den positiva responsen från deltagarna: – Samtliga utbildningsinsatser utvärderas och får genomgående goda betyg. Två heldagar i månaden träffas PTP-psykologerna för att delta i föreläsningar, fallseminarier och gemensamma studiebesök. Vi erbjuder även en utredningsutbildning som ger en god grundkompetens. Den har fått mycket fina utvärderingar vilket vi är väldigt stolta över.
Handledarna spelar en avgörande roll för PTP-programmet. Nina Stühmeyer berättar att det givetvis är nödvändigt att rekrytera handledare men att det är minst lika viktigt att hålla motivationen vid liv hos dem som har varit handledare ett tag. Utökat stöd till handledarna kommer att fortsätta för att bibehålla en hög och jämn kvalitet på PTP-platserna, bland annat genom halvdagsträffar och erbjudande om feedbacksamtal.

Härligt att se utvecklingen
Tillgänglighet är ett nyckelord för Nina Stühmeyer. Hon deltar på de flesta utbildningarna och träffarna för PTP-psykologer och handledare för att fånga upp frågor, funderingar och synpunkter från deltagarna.
– Det är fantastiskt att se utvecklingen hos PTP-psykologerna. Efter några månader blir de mer trygga i sin roll. Kollegor börjar fråga efter deras åsikter. Jag älskar att se hur de växer i sin yrkesroll, berättar Nina Stühmeyer.

Nätverk och karriärutveckling
I Region Sörmland pågår en stor satsning på psykologer även efter avslutad PTP. En karriärutvecklingsmodell för psykologer kommer att lanseras. Det innebär att det finns en tydlig plan oavsett om du vill bli specialist, få chefsuppdrag, forska på deltid eller utvecklas på andra sätt. Dessutom rekryteras nu en STP-studierektor som ska samordna och utveckla specialistutbildningen och specialisttjänster samt arrangera nätverksträffar för nylegitimerade psykologer i regionen.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Sörmland
Aktuellt i Region Sörmland om PTP:
• God bredd i arbetsuppgifter
• Två utbildningsdagar i månaden
• Utökat stöd till handledare
• Alla får en skriftlig plan för tjänstgöringen
• 6 av 10 PTP-psykologer stannar i Region Sörmland efter PTP*
• 8 av 8 rekommenderar en vän att genomföra sin PTP i Region Sörmland*
*Kvalitetsrapport 2018

www.regionsormland.se