Presentation
PTP i Sörmland

Ambitiöst PTP-program i Sörmland

Publicerad 3 april 2019
Nina Stühmeyer är studierektor för PTP-programmet. Hon tycker att det är fantastiskt att se PTP-psykologernas utveckling.
Nina Stühmeyer är studierektor för PTP-programmet. Hon tycker att det är fantastiskt att se PTP-psykologernas utveckling.

Den intensiva satsningen på PTPpsykologerna i Region Sörmland får högt betyg av deltagarna. Flera olika insatser pågår för att höja kvaliteten och behålla erfarna handledare.

Utbildningen får högt betyg
Nina Stühmeyer är studierektor för PTP-programmet. Hon berättar om den positiva responsen från deltagarna: – Samtliga utbildningsinsatser utvärderas och får genomgående goda betyg. Två heldagar i månaden träffas PTP-psykologerna för att delta i föreläsningar, fallseminarier och gemensamma studiebesök. Vi erbjuder även en utredningsutbildning som ger en god grundkompetens. Den har fått mycket fina utvärderingar vilket vi är väldigt stolta över.
Handledarna spelar en avgörande roll för PTP-programmet. Nina Stühmeyer berättar att det givetvis är nödvändigt att rekrytera handledare men att det är minst lika viktigt att hålla motivationen vid liv hos dem som har varit handledare ett tag. Utökat stöd till handledarna kommer att fortsätta för att bibehålla en hög och jämn kvalitet på PTP-platserna, bland annat genom halvdagsträffar och erbjudande om feedbacksamtal.

Härligt att se utvecklingen
Tillgänglighet är ett nyckelord för Nina Stühmeyer. Hon deltar på de flesta utbildningarna och träffarna för PTP-psykologer och handledare för att fånga upp frågor, funderingar och synpunkter från deltagarna.
– Det är fantastiskt att se utvecklingen hos PTP-psykologerna. Efter några månader blir de mer trygga i sin roll. Kollegor börjar fråga efter deras åsikter. Jag älskar att se hur de växer i sin yrkesroll, berättar Nina Stühmeyer.

Nätverk och karriärutveckling
I Region Sörmland pågår en stor satsning på psykologer även efter avslutad PTP. En karriärutvecklingsmodell för psykologer kommer att lanseras. Det innebär att det finns en tydlig plan oavsett om du vill bli specialist, få chefsuppdrag, forska på deltid eller utvecklas på andra sätt. Dessutom rekryteras nu en STP-studierektor som ska samordna och utveckla specialistutbildningen och specialisttjänster samt arrangera nätverksträffar för nylegitimerade psykologer i regionen.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Sörmland
Aktuellt i Region Sörmland om PTP:
• God bredd i arbetsuppgifter
• Två utbildningsdagar i månaden
• Utökat stöd till handledare
• Alla får en skriftlig plan för tjänstgöringen
• 6 av 10 PTP-psykologer stannar i Region Sörmland efter PTP*
• 8 av 8 rekommenderar en vän att genomföra sin PTP i Region Sörmland*
*Kvalitetsrapport 2018

www.regionsormland.se