Presentation
Psykolog i Sörmland

Tätt samarbete i psykosociala team

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Per Sandberg
Carina Dia-Tsi-Tay och Elin Nordstrand, psykologer inom Region Sörmland. Foto: Per Sandberg
Carina Dia-Tsi-Tay och Elin Nordstrand, psykologer inom Region Sörmland. Foto: Per Sandberg

I Region Sörmland arbetar psykologer på vårdcentraler i psykosociala team, något som bär med sig många fördelar.
– Det finns ett stort värde i det eftersom vi är bra på olika saker, säger Carina Dia-Tsi-Tay, psykolog.

Till skillnad mot många vårdcentraler i andra regioner arbetar primärvården i Region Sörmland med psykologer som ingår i psykosociala team tillsammans med andra professioner. Teamen är anpassade efter varje vårdcentral och stad och de olika behov som finns kring psykisk ohälsa. Det innebär fördelar för både patienter och personal.
– Att vara fler och inte sitta själv är väldigt positivt, säger Carina Dia-Tsi-Tay, psykolog inom regionen sedan snart 20 år.
På hennes vårdcentral ingår fyra psykologer och två kuratorer i gruppen.
– Vi har möten där man kan lämna ärenden till varandra eller diskutera patienter. Vi har en uppdelning av vilka patienter man tar, men samtidigt ett tätt samarbete. Övrig personal ser oss som en grupp, säger Carina Dia-Tsi-Tay.

Jobba som psykolog i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vill stanna kvar
Hennes kollega Elin Nordstrand gjorde sin PTP inom regionen och har varit på vårdcentralen i snart tre år.
– Utöver gemensamma möten representerar någon av oss psykosociala teamet i vårdplaneringsmöten tillsammans med de andra yrkeskategorierna, säger hon.
Att man i Region Sörmland arbetar i psykosociala team har fördelar för patienterna.
– Upplägget gör att man vill stanna kvar och jobba här, vilket också ger en kontinuitet för de som söker vård, säger Elin Nordstrand.
Också psykologerna själva har stor vinning av upplägget; exempelvis öppnar det upp för olika karriärvägar.
– Flera av oss har också andra uppdrag, för det finns möjlighet att bredda arbetsuppgifterna. Jag har en roll som verksamhetsutvecklare och är med i ledningsgruppen. Det hade inte fungerat om man varit ensam och inte arbetat i ett team, säger Carina Dia-Tsi-Tay.

Nära samarbete
Det finns utrymme för påverkan på utformningen av de psykosociala teamen.
– Exempelvis har vi psykologer olika bakgrunder och då kan man välja vad man vill fokusera på och utvecklas i. Jag har till exempel haft möjlighet att specialisera mig inom behandling, och jag och en kollega håller på att starta en studie inom ramen för vår specialistutbildning. Jag representerar också vårt team i en hbtqi-grupp, säger Elin Nordstrand.
Både hon och Carina Dia-Tsi-Tay rekommenderar att arbeta inom de psykosociala teamen i Region Sörmland.
– Det är väldigt positivt och ger mycket att ha ett så bra och nära samarbete, säger Carina Dia-Tsi-Tay.

Jobba som psykolog i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Sörmland – Primärvård

Det finns 19 regiondrivna vårdcentraler i Region Sörmland och totalt 26 psykologer anställda. De psykosociala teamen ser olika ut på olika vårdcentraler men består bland annat av psykologer, kuratorer, psykoterapeuter och sjuksköterskor med psykiatriinriktning.

Anna Ormegard
divisionschef
anna.ormegard@regionsormland.se

Linda Malinen
psykolog PrimUS
linda.malinen@regionsormland.se

www.regionsormland.se