Etikettarkiv: Företagshälsovård

Psykologer bidrar till hållbara arbetsplatser

Robert Persson-Asplund, chefspsykolog, forskare och organisationskonsult på Avonova Hälsa. Foto: Martin Frick

Psykologer i företagshälsovården fyller en viktig preventiv funktion genom att arbeta med hälsoförebyggande arbete för individer, chefer och på organisationsnivå. Företagshälsovården erbjuder en bred karriärväg med många preventiva och behandlande perspektiv och olika roller för psykologer.

62 procent av psykologerna kan tänka sig att arbeta inom företagshälsovården.
– Det känns verkligen positivt. Som psykolog i företagshälsovården arbetar man med stöd, behandling och rådgivning för individer, chefer och på organisationsnivå. Många blir överraskade av att yrkesrollen är så pass bred, säger Robert Persson-Asplund, chefspsykolog, forskare och organisationskonsult på Avonova Hälsa, har arbetat på Avonova sedan 2011 och är sedan 2017 chefspsykolog. Innan dess arbetade han bland annat i primärvården och psykiatrin.

”Vårt främsta uppdrag är inte att agera reaktivt när skadan redan är skedd.”

Hälsofrämjande arbetsplatser
Företagshälsovårdens viktigaste uppgift är att förebygga ohälsa och främja hälsa genom att skapa rätt förutsättningar för chefer och medarbetare att fungera så bra som möjligt på arbetsplatsen.
– Vårt främsta uppdrag är inte att agera reaktivt när skadan redan är skedd, även om vi självklart stödjer individer även då. En viktig uppgift är att rigga arbetsplatsen så den blir så hälsofrämjande som möjligt. När medarbetare söker sig till företagshälsovården söker de ofta hjälp för stress, utmattning och sömnproblematik. Många har problematik både på jobbet och privat, säger Robert Persson-Asplund.
Psykologens viktigaste roll i företagshälsovården är enligt honom att stödja såväl individen som chefen och organisationen i det hälsofrämjande och preventiva arbetet. Det syftar till att skapa robusta organisationer som fungerar så bra som möjligt, både organisatoriskt och socialt.

Arbeta självständigt och i team
Psykologer i företagshälsovården genomför ofta medarbetarundersökningar, utbildningar och håller i olika typer av grupper med fokus på exempelvis stresshantering eller sömn. Arbetets art skiljer sig dessutom åt beroende på vilken typ av organisationer man vänder sig till.
– Bredden och variationen gör det intressant att arbeta som psykolog i företagshälsovården. Man arbetar både självständigt och i tvärprofessionella team, och det är möjligt att specialisera sig inom en rad olika områden, säger Robert Persson Asplund.

Kan du tänka dig att arbeta inom företagshälsovården?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Bred psykologroll på Previa

Louise Östlund, psykolog i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Louise Östlund, psykolog i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

Hos företagshälsovården Previa kan psykologer arbeta med både individ, organisation och ledarskap.
– Det känns väldigt fint och stimulerande att kunna arbeta på flera olika nivåer, och det finns många spännande utmaningar man ställs inför, säger Louise Östlund, psykolog i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap.

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa, med fler än 1000 anställda på över 90 orter i landet. Louise Östlund har de senaste tre åren arbetat i Uppsala, som både psykolog och organisationskonsult. Hos Previa började hon dock redan under sin PTP i Örnsköldsvik.
– Jag blev så inspirerad och tyckte att det var så spännande att jobba med både individer i samtal, men att också kunna jobba med grupper, arbetsmiljö och organisation och ledarskap. Det är en stor bredd som gör jobbet intressant, säger hon.
Från och med i höst ingår Louise Östlund också i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap. Det är ett team bestående av många av Previas främsta experter inom området. Där samlas man och utbyter expertkunskap.
– Det är ett väldigt bra utvecklingssteg för mig. Jag får tillfällen att jobba med mer riktade uppdrag mot organisation och ledarskap tillsammans med Previas spetskompetenser inom fältet. Det är väldigt stärkande och utvecklande med det erfarenhetsutbytet och samarbetet, säger hon.

Jobba hos oss på Previa. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Olika nivåer
På Previa arbetar man med både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande perspektiv på samtliga nivåer – individnivå, gruppnivå, organisation och ledning.
– Vi psykologer behövs inom samtliga fält. I största möjliga mån vill vi jobba så främjande och förebyggande som det går, för vi vet från mycket forskning att man då inte behöver hamna i det efterhjälpande i samma omfattning. Vi försöker därför att ha ett sådant perspektiv på det mesta vi gör, säger Louise Östlund.
Det främjande kan till exempel handla om att stötta chefer i hur de ska tänka kring sin egen och medarbetares balans mellan arbete och fritid, och på vilket sätt cheferna kan stötta upp för att bibehålla och stärka det som fungerar.
– Det här blev väldigt aktuellt i och med pandemin. Verkligheten sattes på prov, med distansarbete och jobb hemifrån som utmanade den viktiga balansen.

Styra sitt arbete
Vad gäller det främjande arbetet har Previa ytterligare en expertresurs i sina hälsoutvecklare.
– Utifrån ett främjande perspektiv vid exempelvis grupputveckling kan det handla om att lyfta de saker som fungerar bra i en grupp. Vi fokuserar på det salutogena perspektivet: vad får oss att må bra i den här gruppen, vad finns det som fungerar och varför? Det kan vara att gruppen är bra på att ge varandra bra feedback, har tydliga roller, vet vad som förväntas av dem och har en bra och närvarande chef, säger Louise Östlund.
Inom Previa finns möjligheter att styra sitt arbete mot det håll som passar en.
– Vill man så kan man jobba mer individfokuserat och med rehabilitering av individer och med samtal. Men man har också stor möjlighet att utvecklas inom att jobba med grupper, organisation och ledarskap.
Det sistnämnda satsas det extra mycket på inom Previa.
– Jag uppfattar att Previa satsar mycket på det området och att man vill jobba mer för att få våra kunder att upptäcka att vi kan göra de sakerna också. Det är lätt att man som företagshälsa får en stämpel som handlar om att man gör lagstadgade kontroller, att personer kan få komma till en fysioterapeut om man har ont eller gå på samtal om man är stressad. Men Previa är mer än så. Vi ser genom arbetsmiljöforskning att man kan göra stor skillnad om man jobbar på organisatorisk nivå och med ledarskap och arbetsmiljöfrågor utifrån ett psykologiskt perspektiv, säger Louise Östlund.

Efterfrågad kompetens
Previas paroll är ”ett hållbart arbetsliv för alla”.
– Vi träffar allt från gruvarbetare till kontorsjobbare, människor från diverse olika myndigheter, privata aktörer, fabriksarbetare. Det är roligt att få träffa så många människor och få en inblick i deras arbetsvardag och arbetsmiljö. Att höra deras historia, hur de har det i sin situation och förhoppningsvis hjälpa dem framåt.
Arbetet på Previa är mångfasetterat och omväxlande, och psykologerna är högt värdesatta.
– Det märks att vår breda kompetens är efterfrågad och högt värderad hos kunderna, där många exempelvis har med som krav i avtal att vissa tjänster ska utföras av legitimerade psykologer. Vi efterfrågas just på grund av den gedigna och breda kunskapen som vi har.

Jobba hos oss på Previa. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Previa

Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken. Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat. Vi har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet, och har anlitats av 8000 arbetsgivare. 2019 omsatte Previa drygt 1,1 miljarder kronor. Under 2020 utförde vi bland annat 363000 förebyggande besök och 22000 hälso- och arbetsmiljöprofiler.

www.previa.se

Företagshälsovård med frihet och komplexitet

Gabrielle Locquegnies, psykolog och Christina Öhman, psykolog och hälsocenterchef hos Avonova. Foto: Gonzalo Irigoyen
Gabrielle Locquegnies, psykolog och Christina Öhman, psykolog och hälsocenterchef hos Avonova. Foto: Gonzalo Irigoyen

Som psykolog på företagshälsovården Avonova arbetar man både förebyggande och rehabiliterande, med individ och organisation, och har en stor frihet att utforma sin arbetssituation. För psykologerna Christina Öhman och Gabrielle Locquegnies innebär det stora möjligheter att utvecklas och utmanas.

Företagshälsovården Avonova finns i hela landet och Christina Öhman är hälsocenterchef på en mottagning i Stockholm. Hon har arbetat totalt åtta år på Avonova, och delar nu sin tid mellan chefskapet och det kliniska arbetet.
– Det som lockar är framför allt friheten och möjligheten till variation. Det finns en stor kreativitet. Man kan driva frågor internt och säga vad man vill utveckla. Som individ kan man ta tag i något man tycker är kul och fördjupa sig och bredda sig, exempelvis inom stresshantering och digital utveckling, säger hon.

Jobba som psykolog hos oss på Avonova. Klicka här för mer information och ansök

Tid för samtal
Gabrielle Locquegnies har arbetet på Avonova i fem år och trivs med friheten.
– Jag kan välja hur jag vill lägga upp det, då jag har både samtal och kundansvar och håller i grupper. Jag känner att Avonova har ett väldigt stort förtroende för mig och att jag får utforma mitt jobb ganska fritt.
Och på Avonova finns ofta gott om tid för samtal.
– Som psykolog kan man ibland ha svårt att motivera en individ som mår dåligt, men inom företagshälsovård har men ett slags extra påtryckningsmedel och kan lägga in en extra växel. Någon som har alkoholproblem vill absolut inte förlora jobbet och kan då motiveras att gå i rehabilitering. Här kan jag fånga upp någon i ett kritiskt skede och hjälpa till med en stark struktur och positiv anda, säger Gabrielle Locquegnies.

Får stor effekt
Hon ser att det finns en skillnad mot psykologiskt arbete i många andra instanser.
– Ofta träffar vi personer med ganska bra resurser i livet, och effekten kan bli otrolig. Det är häftigt att se vilken skjuts de kan få i livet. Här kan personer gå från att vara utmattade eller deprimerade till att ha förändrat sin arbetssituation eller ändrat sitt äktenskap på relativt kort tid. Personer jag träffar tar ofta rejäla steg och har den kapaciteten. Det är tilltalande att få följa människor i den utvecklingen.
Christina Öhman betonar att det är viktigt att kunna arbeta i ett 360-gradersperspektiv, där individen är i centrum och omges av ett komplext nätverk av arbete och privatliv. Olika perspektiv tas in, exempelvis medarbetares och HR:s.
– Arbetet känns väldigt meningsfullt och man kommer ofta framåt. Jag jobbar med att utveckla individer, grupper och organisationer. Man behöver ha kunskap om organisationspsykologi även när man har individuella samtal. Det är också mycket relationsinriktat med kunder. Arbetet bygger på förtroende och man får mycket tillbaka. Det är intressant och roligt och kunden kan ibland ändra i riktlinjer och arbetssätt för att vi har påtalat något. Det vi gör kan få stor effekt för både individen och organisationen.

Flera karriärvägar
Hos Avonova finns en rad professioner, bland annat företagsläkare, företagssjuksköterskor och fysioterapeuter.
– Det finns otroligt mycket kompetens inom Avonova, så det finns alltid någon att prata med om man är intresserad av hjärnan och kroppen. Vi är måna om att stödja varandra och är alla viktiga. Det finns ingen hierarki utan vi har en familjär stämning mellan professionerna, säger Gabrielle Locquegnies.
Och det finns många möjligheter att utvecklas och specialisera sig inom olika områden.
– Ett klassiskt område är krishantering eller konflikthantering, grupputveckling och föreläsningar. Man kan välja att fördjupa sig i en metod, till exempel KBT och sömn. Den typen av karriärutveckling och variation finns det väldigt mycket av. Det finns andra tjänster som kategorisamordnare och tjänsteansvarig, och naturligtvis möjligheten att bli chef. En tjänst som inte innebär lika mycket kliniskt arbete är key account manager, där man arbetar ut mot kunderna.
Gabrielle Locquegnies ser en rad anledningar att vara kvar hos Avonova.
– Det tar lite tid att gå igenom cykler hos kunder, men till slut blir det ett självspelande piano. Relationsbyggandet är en extra dimension; jag har fått följa medarbetare under flera år. Jag trivs här då möjligheterna att specialisera sig och utvecklas som psykolog är mycket stora, avslutar Gabrielle Locquegnies.

Jobba som psykolog hos oss på Avonova. Klicka här för mer information och ansök

Avonova

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 650 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige. Välkommen till Avonova!

www.avonova.se

Samma yrke – olika karriärvägar

Nils Berginström, psykolog på Neurorehab NUS i Umeå. Foto: EdelPhoto
Nils Berginström, psykolog på Neurorehab NUS i Umeå. Foto: EdelPhoto
Annalena Pejok och Nils Berginström blev färdiga psykologer på 2000-talet. Idag arbetar Annalena inom primärvården medan Nils återfinns inom neurorehabilitering. Gemensamt har de ett starkt intresse för ämnet och möjligheten att göra skillnad för människor, var och en på sitt håll.

Nils Berginström tog sin psykologexamen 2009 och gjorde sin PTP-tjänst på Neurorehab NUS i Umeå.
– Under det året fick jag verkligen upp ögonen för arbetet med traumatiska hjärnskador hos barn och unga. Efter avslutad PTP fick jag ett erbjudande om att bli tillsvidareanställd vilket jag tackade ja till, ett val jag inte har ångrat.
Det som Nils lyfter fram som en av de stora behållningarna med att vara psykolog inom detta fält är att det verkligen går att göra skillnad.
– Med hjälp av neuropsykologiska bedömningsinstrument kan vi fånga subtila förändringar i neuropsykologiskt fungerande hos dessa patienter som inte går att upptäcka på andra sätt. Våra tester måste till för att fånga dessa bitar, se var bristerna finns och vad vi kan göra åt dem ur ett rehab-perspektiv.
Nils har även slagit in på forskningsspåret. Sedan 2014 delar han sin tid mellan arbetet på kliniken och en doktorandtjänst.
– Det är en perfekt kombination där jag får ut väldigt mycket från klinik till forskning, men även från forskning till klinik. Projektet är inriktat på mental trötthet, i dagsläget har vi tre studier klara och den fjärde på gång. Om allt går enligt plan kommer jag att disputera i början av nästan år.
Nils har även ett sidouppdrag som samordnare för PTP-psykologer.
– Jag anordnar ett program med gemensamma tematräffar för PTP-psykologerna samt fungerar som kontaktperson och bollplank. Det är ett roligt uppdrag som jag verkligen brinner för.

Annalena Pejok, psykolog i primärvården på Byske hälsocentral.
Annalena Pejok, psykolog i primärvården på Byske hälsocentral.
Primärvård
Annalena har valt en lite annan karriärväg.
– Jag tog min examen 2002 och arbetade sedan inom psykiatri, elevhälsa och företagshälsovård men har sedan nio år arbetat i primärvården, på Byske hälsocentral. Det är väldigt meningsfullt och givande. Man får möjlighet att komma in tidigt i processer och göra skillnad, och genom teamsamarbete kan man förbättra människors hela mående, både det psykiska och somatiska.
En annan fördel, menar Annalena, är att det är en låg tröskel in för befolkningen.
– Man ska kunna träffa en psykolog lika lätt som en läkare eller annan vårdprofession som man kan behöva.
Som psykolog inom primärvården finns det olika karriärvägar. Många väljer att gå specialistutbildning. Annalena har valt en annan inriktning.
– Jag har ett utvecklingsuppdrag där jag jobbar organisatoriskt både med att samordna psykologer samt driva frågor om psykologisk kompetens inom primärvården. Jag är också psykologiskt sakkunnig i diskussioner med barnpsykiatrin, stresskliniken och vuxenpsykiatrin.
En viktig anledning till att hon trivs så bra i verksamheten är närheten till patienters vardag.
– Det är jättekul att vara primärvårdspsykolog. Jag är känd på bygden, så blir det om man jobbar på ett litet ställe. Det skapar en stor trygghet bland patienterna, den responsen får jag nästan varje vecka. Det är viktigt för många att jag finns här och att de kan höra av sig vid behov. Det känns väldigt meningsfullt att finnas med i människors liv på det sättet.

Handledare
Vid sidan av sina andra uppdrag är Anna­lena också handledare för PTP-psykologer.
– Om vi ska jobba med att stärka vården måste vi också erbjuda en god väg in i psykologyrket. Primärvården är också ett bra ställe att göra sin PTP på eftersom man får en allsidig klinisk träning. Sedan ska man ju även jobba organisatoriskt under sin PTP och det finns det alla möjligheter till. Som kliniskt verksam psykolog är detta verkligen en bra plats att vara på.
Även Nils kan varmt rekommendera sitt yrkesval till andra psykologer.
– För att bygga kompetens och utvecklas måste man möta många människor med varierande besvär, det får man göra om jobbar på våra kliniker. Vi kan använda hela vårt register som psykologer och tillsammans med de andra i teamet göra ganska mycket för våra patienter.

Västerbottens läns landsting
Som psykolog arbetar du för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa bland befolkningen i Västerbotten. Hos oss återfinns psykologer inom en rad olika områden, till exempel psykiatri, primärvård, rehabilitering, barnsjukvård, geriatrik och habilitering.

Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Tel: 090-785 00 00
www.vll.se