Presentation
Previa

Bred psykologroll på Previa

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Louise Östlund, psykolog i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Louise Östlund, psykolog i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

Hos företagshälsovården Previa kan psykologer arbeta med både individ, organisation och ledarskap.
– Det känns väldigt fint och stimulerande att kunna arbeta på flera olika nivåer, och det finns många spännande utmaningar man ställs inför, säger Louise Östlund, psykolog i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap.

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa, med fler än 1000 anställda på över 90 orter i landet. Louise Östlund har de senaste tre åren arbetat i Uppsala, som både psykolog och organisationskonsult. Hos Previa började hon dock redan under sin PTP i Örnsköldsvik.
– Jag blev så inspirerad och tyckte att det var så spännande att jobba med både individer i samtal, men att också kunna jobba med grupper, arbetsmiljö och organisation och ledarskap. Det är en stor bredd som gör jobbet intressant, säger hon.
Från och med i höst ingår Louise Östlund också i Previas Nationella team för Organisation och Ledarskap. Det är ett team bestående av många av Previas främsta experter inom området. Där samlas man och utbyter expertkunskap.
– Det är ett väldigt bra utvecklingssteg för mig. Jag får tillfällen att jobba med mer riktade uppdrag mot organisation och ledarskap tillsammans med Previas spetskompetenser inom fältet. Det är väldigt stärkande och utvecklande med det erfarenhetsutbytet och samarbetet, säger hon.

Jobba hos oss på Previa. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Olika nivåer
På Previa arbetar man med både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande perspektiv på samtliga nivåer – individnivå, gruppnivå, organisation och ledning.
– Vi psykologer behövs inom samtliga fält. I största möjliga mån vill vi jobba så främjande och förebyggande som det går, för vi vet från mycket forskning att man då inte behöver hamna i det efterhjälpande i samma omfattning. Vi försöker därför att ha ett sådant perspektiv på det mesta vi gör, säger Louise Östlund.
Det främjande kan till exempel handla om att stötta chefer i hur de ska tänka kring sin egen och medarbetares balans mellan arbete och fritid, och på vilket sätt cheferna kan stötta upp för att bibehålla och stärka det som fungerar.
– Det här blev väldigt aktuellt i och med pandemin. Verkligheten sattes på prov, med distansarbete och jobb hemifrån som utmanade den viktiga balansen.

Styra sitt arbete
Vad gäller det främjande arbetet har Previa ytterligare en expertresurs i sina hälsoutvecklare.
– Utifrån ett främjande perspektiv vid exempelvis grupputveckling kan det handla om att lyfta de saker som fungerar bra i en grupp. Vi fokuserar på det salutogena perspektivet: vad får oss att må bra i den här gruppen, vad finns det som fungerar och varför? Det kan vara att gruppen är bra på att ge varandra bra feedback, har tydliga roller, vet vad som förväntas av dem och har en bra och närvarande chef, säger Louise Östlund.
Inom Previa finns möjligheter att styra sitt arbete mot det håll som passar en.
– Vill man så kan man jobba mer individfokuserat och med rehabilitering av individer och med samtal. Men man har också stor möjlighet att utvecklas inom att jobba med grupper, organisation och ledarskap.
Det sistnämnda satsas det extra mycket på inom Previa.
– Jag uppfattar att Previa satsar mycket på det området och att man vill jobba mer för att få våra kunder att upptäcka att vi kan göra de sakerna också. Det är lätt att man som företagshälsa får en stämpel som handlar om att man gör lagstadgade kontroller, att personer kan få komma till en fysioterapeut om man har ont eller gå på samtal om man är stressad. Men Previa är mer än så. Vi ser genom arbetsmiljöforskning att man kan göra stor skillnad om man jobbar på organisatorisk nivå och med ledarskap och arbetsmiljöfrågor utifrån ett psykologiskt perspektiv, säger Louise Östlund.

Efterfrågad kompetens
Previas paroll är ”ett hållbart arbetsliv för alla”.
– Vi träffar allt från gruvarbetare till kontorsjobbare, människor från diverse olika myndigheter, privata aktörer, fabriksarbetare. Det är roligt att få träffa så många människor och få en inblick i deras arbetsvardag och arbetsmiljö. Att höra deras historia, hur de har det i sin situation och förhoppningsvis hjälpa dem framåt.
Arbetet på Previa är mångfasetterat och omväxlande, och psykologerna är högt värdesatta.
– Det märks att vår breda kompetens är efterfrågad och högt värderad hos kunderna, där många exempelvis har med som krav i avtal att vissa tjänster ska utföras av legitimerade psykologer. Vi efterfrågas just på grund av den gedigna och breda kunskapen som vi har.

Jobba hos oss på Previa. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Previa

Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken. Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat. Vi har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet, och har anlitats av 8000 arbetsgivare. 2019 omsatte Previa drygt 1,1 miljarder kronor. Under 2020 utförde vi bland annat 363000 förebyggande besök och 22000 hälso- och arbetsmiljöprofiler.

www.previa.se