Företagshälsovården

Psykologer bidrar till hållbara arbetsplatser

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Martin Frick
Robert Persson-Asplund, chefspsykolog, forskare och organisationskonsult på Avonova Hälsa. Foto: Martin Frick

Psykologer i företagshälsovården fyller en viktig preventiv funktion genom att arbeta med hälsoförebyggande arbete för individer, chefer och på organisationsnivå. Företagshälsovården erbjuder en bred karriärväg med många preventiva och behandlande perspektiv och olika roller för psykologer.

62 procent av psykologerna kan tänka sig att arbeta inom företagshälsovården.
– Det känns verkligen positivt. Som psykolog i företagshälsovården arbetar man med stöd, behandling och rådgivning för individer, chefer och på organisationsnivå. Många blir överraskade av att yrkesrollen är så pass bred, säger Robert Persson-Asplund, chefspsykolog, forskare och organisationskonsult på Avonova Hälsa, har arbetat på Avonova sedan 2011 och är sedan 2017 chefspsykolog. Innan dess arbetade han bland annat i primärvården och psykiatrin.

”Vårt främsta uppdrag är inte att agera reaktivt när skadan redan är skedd.”

Hälsofrämjande arbetsplatser
Företagshälsovårdens viktigaste uppgift är att förebygga ohälsa och främja hälsa genom att skapa rätt förutsättningar för chefer och medarbetare att fungera så bra som möjligt på arbetsplatsen.
– Vårt främsta uppdrag är inte att agera reaktivt när skadan redan är skedd, även om vi självklart stödjer individer även då. En viktig uppgift är att rigga arbetsplatsen så den blir så hälsofrämjande som möjligt. När medarbetare söker sig till företagshälsovården söker de ofta hjälp för stress, utmattning och sömnproblematik. Många har problematik både på jobbet och privat, säger Robert Persson-Asplund.
Psykologens viktigaste roll i företagshälsovården är enligt honom att stödja såväl individen som chefen och organisationen i det hälsofrämjande och preventiva arbetet. Det syftar till att skapa robusta organisationer som fungerar så bra som möjligt, både organisatoriskt och socialt.

Arbeta självständigt och i team
Psykologer i företagshälsovården genomför ofta medarbetarundersökningar, utbildningar och håller i olika typer av grupper med fokus på exempelvis stresshantering eller sömn. Arbetets art skiljer sig dessutom åt beroende på vilken typ av organisationer man vänder sig till.
– Bredden och variationen gör det intressant att arbeta som psykolog i företagshälsovården. Man arbetar både självständigt och i tvärprofessionella team, och det är möjligt att specialisera sig inom en rad olika områden, säger Robert Persson Asplund.

Kan du tänka dig att arbeta inom företagshälsovården?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.