Presentation
Avonova

Företagshälsovård med frihet och komplexitet

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Gabrielle Locquegnies, psykolog och Christina Öhman, psykolog och hälsocenterchef hos Avonova. Foto: Gonzalo Irigoyen
Gabrielle Locquegnies, psykolog och Christina Öhman, psykolog och hälsocenterchef hos Avonova. Foto: Gonzalo Irigoyen

Som psykolog på företagshälsovården Avonova arbetar man både förebyggande och rehabiliterande, med individ och organisation, och har en stor frihet att utforma sin arbetssituation. För psykologerna Christina Öhman och Gabrielle Locquegnies innebär det stora möjligheter att utvecklas och utmanas.

Företagshälsovården Avonova finns i hela landet och Christina Öhman är hälsocenterchef på en mottagning i Stockholm. Hon har arbetat totalt åtta år på Avonova, och delar nu sin tid mellan chefskapet och det kliniska arbetet.
– Det som lockar är framför allt friheten och möjligheten till variation. Det finns en stor kreativitet. Man kan driva frågor internt och säga vad man vill utveckla. Som individ kan man ta tag i något man tycker är kul och fördjupa sig och bredda sig, exempelvis inom stresshantering och digital utveckling, säger hon.

Jobba som psykolog hos oss på Avonova. Klicka här för mer information och ansök

Tid för samtal
Gabrielle Locquegnies har arbetet på Avonova i fem år och trivs med friheten.
– Jag kan välja hur jag vill lägga upp det, då jag har både samtal och kundansvar och håller i grupper. Jag känner att Avonova har ett väldigt stort förtroende för mig och att jag får utforma mitt jobb ganska fritt.
Och på Avonova finns ofta gott om tid för samtal.
– Som psykolog kan man ibland ha svårt att motivera en individ som mår dåligt, men inom företagshälsovård har men ett slags extra påtryckningsmedel och kan lägga in en extra växel. Någon som har alkoholproblem vill absolut inte förlora jobbet och kan då motiveras att gå i rehabilitering. Här kan jag fånga upp någon i ett kritiskt skede och hjälpa till med en stark struktur och positiv anda, säger Gabrielle Locquegnies.

Får stor effekt
Hon ser att det finns en skillnad mot psykologiskt arbete i många andra instanser.
– Ofta träffar vi personer med ganska bra resurser i livet, och effekten kan bli otrolig. Det är häftigt att se vilken skjuts de kan få i livet. Här kan personer gå från att vara utmattade eller deprimerade till att ha förändrat sin arbetssituation eller ändrat sitt äktenskap på relativt kort tid. Personer jag träffar tar ofta rejäla steg och har den kapaciteten. Det är tilltalande att få följa människor i den utvecklingen.
Christina Öhman betonar att det är viktigt att kunna arbeta i ett 360-gradersperspektiv, där individen är i centrum och omges av ett komplext nätverk av arbete och privatliv. Olika perspektiv tas in, exempelvis medarbetares och HR:s.
– Arbetet känns väldigt meningsfullt och man kommer ofta framåt. Jag jobbar med att utveckla individer, grupper och organisationer. Man behöver ha kunskap om organisationspsykologi även när man har individuella samtal. Det är också mycket relationsinriktat med kunder. Arbetet bygger på förtroende och man får mycket tillbaka. Det är intressant och roligt och kunden kan ibland ändra i riktlinjer och arbetssätt för att vi har påtalat något. Det vi gör kan få stor effekt för både individen och organisationen.

Flera karriärvägar
Hos Avonova finns en rad professioner, bland annat företagsläkare, företagssjuksköterskor och fysioterapeuter.
– Det finns otroligt mycket kompetens inom Avonova, så det finns alltid någon att prata med om man är intresserad av hjärnan och kroppen. Vi är måna om att stödja varandra och är alla viktiga. Det finns ingen hierarki utan vi har en familjär stämning mellan professionerna, säger Gabrielle Locquegnies.
Och det finns många möjligheter att utvecklas och specialisera sig inom olika områden.
– Ett klassiskt område är krishantering eller konflikthantering, grupputveckling och föreläsningar. Man kan välja att fördjupa sig i en metod, till exempel KBT och sömn. Den typen av karriärutveckling och variation finns det väldigt mycket av. Det finns andra tjänster som kategorisamordnare och tjänsteansvarig, och naturligtvis möjligheten att bli chef. En tjänst som inte innebär lika mycket kliniskt arbete är key account manager, där man arbetar ut mot kunderna.
Gabrielle Locquegnies ser en rad anledningar att vara kvar hos Avonova.
– Det tar lite tid att gå igenom cykler hos kunder, men till slut blir det ett självspelande piano. Relationsbyggandet är en extra dimension; jag har fått följa medarbetare under flera år. Jag trivs här då möjligheterna att specialisera sig och utvecklas som psykolog är mycket stora, avslutar Gabrielle Locquegnies.

Jobba som psykolog hos oss på Avonova. Klicka här för mer information och ansök

Avonova

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 650 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige. Välkommen till Avonova!

www.avonova.se