Tag: Behov

Stort behov av psykologer inom somatisk vård

Somatisk vård

Stort behov av psykologer inom somatisk vård

Den somatiska sjukhusvården är ett omfattande och spännande fält där behovet av psykologer är stort.

Stort behov av psykologer inom somatisk vård

Psykologkompetens viktig för framtidens nära vård

Psykologer nyckelroll

Psykologkompetens viktig för framtidens nära vård

Psykologer fyller en nyckelroll i arbetet med att utveckla och forma framtidens nära vård.

Psykologkompetens viktig för framtidens nära vård

Primärvårdspsykologer möter människor i alla livsfaser

Primärvårdspsykologer möter människor i alla livsfaser

Som psykolog i primärvården möter man människor i alla åldrar och olika typer av livssituationer....

Primärvårdspsykologer möter människor i alla livsfaser

Psykologisk behandling populärast bland psykologer

Psykologisk behandling populärast bland psykologer

Psykologer anser att specialistutbildning och specialistbehörighet bör regleras statligt på nationell nivå. Det främsta skälet...

Psykologisk behandling populärast bland psykologer

Presentation

Pearson Assessment digitaliserar psykologiska test

Pearson Assessment digitaliserar psykologiska test

Med sina digitala plattformar Q-interactive och Q-global effektiviserar Pearson Assessment utredningsarbetet; plattformarna gör det möjligt...

Pearson Assessment digitaliserar psykologiska test

Psykologer från bemanningsföretag behövs för utredningar

Psykologer från bemanningsföretag behövs för utredningar

Endast 16 procent av verksamheterna som psykologerna arbetar för anlitar psykologer från bemanningsföretag, 2 procent...

Psykologer från bemanningsföretag behövs för utredningar

Sjukskrivningsrätt hänger på psykologtäthet

Sjukskrivningsrätt hänger på psykologtäthet

Att psykologer ska kunna sköta sjukskrivningar har diskuterats i åratal. Men frågan hänger tätt samman...

Sjukskrivningsrätt hänger på psykologtäthet