Somatisk vård

Stort behov av psykologer inom somatisk vård

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg
Anneli Sandqvist Wiklund, sektionschef för Neuropsykologi Barn på medicinsk enhet Medicinsk Psykologi på Karolinska universitetssjukhuset.

Många sjukdomar innefattar symptom som kräver en kombination av medicinsk och psykologisk behandling. Den somatiska sjukhusvården är ett omfattande och spännande fält där behovet av psykologer är stort. Psykologerna ägnar sig åt utredning, behandling och forskning som förbättrar patientens livskvalitet och hälsa.

– Det är glädjande att tre av fyra psykologer kan tänka sig arbeta inom den regionala hälso- och sjukvården. Det är samtidigt inte särskilt förvånande eftersom det här är ett stort arbetsområde för psykologer. Vi är utbildade i att genomföra hälsofrämjande insatser på olika nivåer i sjukvården, och i den regionala hälso- och sjukvården har vi möjlighet att möta och behandla människor i alla åldrar, säger Anneli Sandqvist Wiklund, sektionschef för Neuropsykologi Barn på medicinsk enhet Medicinsk Psykologi på Karolinska universitetssjukhuset. Hon är specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi och har arbetat på Karolinska universitetssjukhuset i åtta år.
Primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin rankades högst när psykologer fick uppge vilka delar av den regionala hälso- och sjukvården de helst skulle vilja arbeta med. 21 procent kunde tänka sig att arbeta i den somatiska vården.

”För psykologer finns många utvecklingsmöjligheter att specialisera sig inom i somatisk vård.”

Ingår i tvärprofessionella team
– Behovet av psykologer i sjukhusvården är relativt stort. Till exempel ingår psykologer i tvärprofessionella team som bland annat utreder komplex neurologisk och utvecklingsrelaterad problematik hos barn, kognitiv eller beteendemässig påverkan av traumatisk hjärnskada, epilepsi, hjärtsjukdom, neurodegenerativ sjukdom eller genetiska syndrom hos barn och vuxna. Psykologer med specialistutbildning i neuropsykologi är en i hög grad efterfrågad yrkeskategori i somatisk vård. Behovet av psykologer med fokus på behandling är också omfattande eftersom ångest, oro och liknande är relativt vanligt förekommande bland patienter med exempelvis omfattande smärtproblematik, säger Anneli Sandqvist Wiklund.

Stor variation
På Karolinska universitetssjukhuset kan läkare skicka somatiska patienter på remiss till medicinsk enhet Medicinsk Psykologi för psykologisk behandling. Det kan gälla patienter med alla typer av somatiska sjukdomar, vilket innebär stor variation på arbetsuppgifter.
– För psykologer finns många utvecklingsmöjligheter att specialisera sig inom i somatisk vård, såväl klinisk som inom forskning, i synnerhet på stora högspecialiserade sjukhus, säger Anneli Sandqvist Wiklund.

Kan du tänka dig att arbeta som psykolog inom den regionala hälso- och sjukvården?
Vilka områden inom den regionala hälso- och sjukvården skulle du helst arbeta med? Ange gärna flera.
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.