Psykologer från bemanningsföretag behövs för utredningar

Publicerad 3 april 2019
Text: Redaktionen

Endast 16 procent av verksamheterna som psykologerna arbetar för anlitar psykologer från bemanningsföretag, 2 procent i stor omfattning och 14 procent i mindre omfattning. De absolut viktigaste tjänsterna som efterfrågas från bemanningsföretagen är psykologer för att göra utredningar och bedömningar.

Det finns ett stort intresse bland psykologer för att arbeta för bemanningsföretag för psykologer. De främsta orsakerna är bättre lön och arbetsvillkor, mer variation, frihet och nya erfarenheter. Den klart viktigaste grunden för efterfrågan från bemanningsföretagen är för att göra utredningar och bedömningar. Genom att anlita bemanningsföretag kan man snabbt få in relevant utredningserfarenhet som man själv inte besitter. Den näst viktigaste orsaken är för att täcka vakanser.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet psykologer från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av psykologer från bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. För att göra utredningar/bedömningar
2. För att täcka vakanser
3. För att kunna hantera det dagliga patient-/klientflödet
4. Vid sjukfrånvaro
5. För att få in en viss specialistkompetens
6. Vid arbetstoppar
7. Vid semestertider
8. För att tillföra erfarenhet till arbetsgruppen
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.