Sjukskrivningsrätt hänger på psykologtäthet

Publicerad 2 maj 2018
Text: Adrianna Pavlica

Psykologen Olof Molander tycker att psykologer borde få sjukskriva patienter.
Psykologen Olof Molander tycker att psykologer borde få sjukskriva patienter.
Att psykologer ska kunna sköta sjukskrivningar har diskuterats i åratal. Men frågan hänger tätt samman med mängden psykologer som arbetar i vården.
– Om det inte finns personal spelar det ingen roll om de får sjukskriva eller inte, så det är där vi måste börja, säger psykologen Olof Molander.

Psykologer är enligt Olof Molander, styrelseledamot i Sveriges kliniska psykologers förening, bättre lämpade än läkare att sjukskriva för psykisk ohälsa.
– Vi kan ha ett större helhetsperspektiv på saker. Man kan till exempel dosera sjukskrivningen på ett helt annat sätt och anpassa den till hur det går i behandlingen.
Att psykologer också sjukskriver tycker Olof Molander är en logisk del i utvecklingen.
– Man har sett att patienter som söker och får behandling hos en psykolog mår bättre, men blir inte mindre sjukskrivna. Det talar för att det vore rimligt att samla ihop det, att de som utreder och behandlar också tar hand om sjukskrivningsprocesen. Läkare är i många fall inte involverade i patienters psykologiska behandling och det finns också bristande kunskaper kring psykisk ohälsa.

Pilotprojekt i Norge
Att sjukskrivningar skulle innebära merjobb för psykologer anser Olof Molander är ett ”gammalt argument” som inte längre håller.
– Det kan inte vägas mot att det skulle leda till större patientsäkerhet och minskade kostnader för sjukskrivningar.
I Norge har det gjorts ett framgångsrikt pilotprojekt som visat att psykologer inte sjukskriver mer än läkare. Men innan frågan kan prövas och drivas längre fram i Sverige tror Olof Molander att en större översyn av vården krävs.
– Idag är vården organiserad så att den har ett somatiskt fokus, och om man ska jobba mer med psykisk ohälsa måste man ändra på vilka som arbetar i vården.

Behövs fler psykologer
Och så länge det inte ens finns psykologer som kan sjukskriva patienter så är frågan om sjukskrivningarna nästan inte aktuell, menar Olof Molander.
– Behovet av psykologer har länge varit i ökande. Det gäller både utredning och behandling. Inom primärvården är det bara några procent som träffar en psykolog. Det behövs många fler.
Olof Molander ser ett ökat intresse för frågor kring psykologers plats och roll inom vården.
– Det börjar röra på sig, för det ligger i tiden.

Anser du att legitimerade psykologer ska kunna skriva sjukintyg för psykisk ohälsa?