Läkemedelsförskrivning

Rörelse i USA vill låta psykologer skriva ut läkemedel

Publicerad 19 september 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Fond & Fond
David Shearer, föreskrivande psykolog inom den amerikanska försvarsmakten och Kristina Taylor på Psykologförbundet (foto: Fond & Fond).

I USA tillåter en rad delstater sina psykologer att skriva ut läkemedel. Fördelarna är många – men utbildning och reglering är ett måste, enligt den amerikanske psykologen David Shearer.

Den så kallade RxP-rörelsen i USA vill att psykologer ska kunna skriva ut läkemedel. Detta är redan verklighet i delstater som Louisiana, New Mexico, Idaho och Colorado. Totalt sex delstater tillåter det, liksom inom exempelvis det militära.
Enligt David Shearer, som sedan många år är föreskrivande psykolog inom den amerikanska försvarsmakten, ser att frågan är högaktuell i USA just nu.
– Allt tar tid, men en rad delstater har förslag på bordet och vi bygger ett momentum, säger han.

Många fördelar
Han leder en gren av American Psychological Association som försöker att sätta frågan på agendan. David Shearer är noga med att påpeka att det inte är alla psykologer som borde få föreskrivningsrätt.
– Det angår kanske tio procent av oss. Det blir som ytterligare en specialitet, för det kräver både utbildning och översyn för att det ska göras på ett tryggt sätt, säger han.
Men fördelarna är enligt David Shearer många. På många håll finns långa väntetider till psykiatrin, och vissa områden har inte tillgång till psykiatriker alls. Det sparar resurser åt vården. Och en och samma person har koll på vad som händer med patienten.
– Jag kan som psykolog göra en utredning och bedömning och sedan föreslå både terapi och läkemedel de gånger det är aktuellt. Sedan kan jag följa utvecklingen och har en helhetssyn som man inte får när två olika personer är inkopplade. Det kan också motverka andra problem som vi ser, att en del patienter får för många mediciner från olika delar av vården som inte har koll på varandra. Att skriva ut läkemedel blir ytterligare en del i psykologens verktygslåda, säger David Shearer.

”Att skriva ut läkemedel blir ytterligare en del i psykologens verktygslåda.”

Flera länder
Han ser inga direkta nackdelar med upplägget, men betonar att utbildning krävs: i USA måste föreskrivande psykologer genomgå en omfattande utbildning, prov, handledning och översyn.
Frågan är också internationell.
– Det är vad jag vet 14 länder som jobbar på detta, bland annat Storbritannien, Brasilien, Jamaica, Polen, Georgien, Nigeria, Taiwan och Sydafrika, så det finns ett stort intresse, säger David Shearer.
Men kan det komma till Sverige? Enligt Kristina Taylor på Psykologförbundet är frågan mycket komplex.
– Vi har inte tagit ställning till om vi ska driva den frågan eller inte. Vi driver ju att vi behöver bli bättre på att organisera vården så att fler får tillgång till psykologisk behandling, det är underutnyttjat idag och bristen är stor. Vi vill inte hamna i en situation där vi gör en annan professions jobb utan att det är det som patienterna behöver mest, särskilt när vi har så mycket att erbjuda i vårt eget kompetensområde, säger hon.

Inte i Sverige
Kristina Taylor fortsätter:
– Det kan finnas fördelar för patienter och yrkesgrupper med psykologer som föreskrivare. Men bristen på psykologisk behandling är så stor, inte minst inom barnpsykiatrin har läkemedelsförskrivningen ökat och det behöver man utreda. Vi vet i nuläget inte om det är så att man skriver ut läkemedel i stället för psykologisk behandling. Därför vore det att hoppa över några steg att börja utreda att fler ska förskriva.