Självomsorg

Så undviker psykologer dåligt mående och sjukskrivning

Publicerad 19 september 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Carola Björk
Kristoffer Pettersson och Katja Lindert Bergsten har skrivit boken Terapeuten i fokus. Foto: Carola Björk

Professionell utveckling och självomsorg är två viktiga faktorer när det kommer till att undvika dåligt mående och sjukskrivning. I boken Terapeuten i fokus skriver psykologerna Katja Lindert Bergsten och Kristoffer Pettersson om den utmanande terapeutrollen.

I stället för fallbeskrivningar av klienter är det psykologen som hamnar i strålkastarljuset i boken Terapeuten i fokus. Precis som många andra vårdrelaterade yrken möter psykologer utmaningar som i förlängningen kan leda till stressrelaterad sjukskrivning.
– I alla branscher där man jobbar med sig själv som verktyg och är nära människors lidande finns en ökad risk för att bli indragen i processer där man riskerar att tappa både stadighet och skicklighet. Därför blir det viktigt att ha redskap och utrymme att uppmärksamma sig själv och sina reaktioner när det behövs, säger Kristoffer Pettersson.

”Det är bra att ge sig själv tid att stanna upp och bara andas, och ge sig själv den lugna uppmärksamhet vi ger andra i jobbet.”

Ge dig själv tid
Enligt Kristoffer Petersson behöver självomsorgen dock ofta föregås av en analys.
– Det handlar om ett slags förarbete, där man tittar på vad det är för fällor man riskerar att trilla in i. Det bör man titta på innan man ger sig in på själva självomsorgen, säger han.
Vad det är för redskap man är i behov av varierar mellan individer, men det finns vissa generella råd.
– Det är bra att ge sig själv tid att stanna upp och bara andas, och ge sig själv den lugna uppmärksamhet vi ger andra i jobbet. Vad har man för relation till sig själv? Är det mycket granskning och självrannsakan, behövs mer självomsorg? Eller har man orimliga krav på sig och behöver bli förbannad över en omöjlig organisation? Vad behöver jag? Ge dig själv den tiden och uppmärksamheten, säger Katja Lindert Bergsten.

Stadig i vem man är
Men det bör inte stanna där.
– Att inse vad man behöver är bara ett första steg till handling. Det kan vara så att man behöver ha mer handledning, längre pauser mellan klienter, att man behöver byta jobb eller gå till jobbet i stället för att ta bilen så att man får en stunds egentid. Det kan se ut på många olika sätt, men det är viktigt att identifiera behov och sedan skapa en handlingsplan, säger Katja Lindert Bergsten.
Hon betonar att psykologens mående handlar om mer än sjukskrivningssiffror.
– Är man mer stadig i vem man är så blir man skickligare, punkt slut. Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist, heter det. Det finns en direkt koppling mellan professionell utveckling och att välja en träffsäker intervention.