Ukrainska psykologer

Psykiskt lidande bland ukrainska flyktingar

Publicerad 19 september 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Artem Strupinskiy
Lina Anyshchenko tvingades fly från Ukraina och hjälper nu andra från hemlandet. Foto: Artem Strupinskiy

Den ukrainska psykologen Lina Anyshchenko ser ett stort psykiskt lidande bland ukrainska flyktingar. Nu efterfrågar hon mer hjälp på det egna språket. Och kunskapen finns – men svenska regler kring legitimationen hindrar ukrainska psykologer från att hjälpa till.

Lina Anyshchenko kom till Sverige från Ukraina kort efter att kriget bröt ut. I hemlandet hade hon en egen psykologpraktik i över 15 år, och arbetade utöver det med sin avhandling vid Chernihiv Institute of postgraduate education.
– I de flesta EU-länder kan ukrainska psykologer arbeta med ukrainska flyktingar, deras examen legaliseras och blir giltiga. Sedan början av kriget har jag till exempel arbetat i Nederländerna, där jag hade ett kontrakt med regionen för att arbeta med ukrainska barn och familjer. Mina psykologkollegor från Ukraina jobbar i Tyskland, Tjeckien och Polen i center för ukrainska flyktingar.

”Systemet behöver ses över, så att vi ukrainska psykologer kan arbeta och hjälpa till.”

Inte tidseffektivt
Men i Sverige är situationen en annan. Lina Anyshchenko har en tillfällig anställning vid Luleå tekniska universitet, där hon jobbar som forskningsingenjör. Vid sidan av det hjälper hon flyktingar från Ukraina, gratis.
– Jag känner mig begränsad. Jag kan visserligen arbeta, men jag kan inte tjäna pengar på det. Det finns risk för utmattning, vilket många ukrainska psykologer i Sverige har upplevt när de jobbat gratis i mer än ett år.
Många flyktingar från Ukraina lider enligt Lina Anyshchenko av bland annat ångest, depressioner och stressrelaterad ohälsa.
– Många får vänta länge för att få hjälp av psykologer som agerar som volontärer, och vi är inte många. Eller så får de vänta länge på svenska psykologer, det kan ta månader innan de får hjälp och dessutom måste de hitta tolkar på egen hand. Och det är inte tidseffektivt att arbeta med tolk.

Vill ändra reglerna
Det finns enligt Lina Anyshchenko många barriärer när svenska psykologer med hjälp av tolk ska ta hand om personer från Ukraina.
– Det handlar också om kulturella aspekter, som svenska psykologer inte är bekanta med. Det är därför systemet behöver ses över, så att vi ukrainska psykologer kan arbeta och hjälpa till.
Lina Anyshchenko berättar att psykologer länge spelat en viktig roll i Ukraina.
– Mental hälsa har alltid varit en prioritet där, och varje skola i Ukraina har sedan 90-talet haft en psykolog som tagit hand om barnen och gett föräldrar råd. Psykologer är väldigt populära i Ukraina och jag vet att de sedan kriget startade utvecklar nya metoder för att hjälpa de som påverkats. Jag önskar att jag kunde göra mer, härifrån Sverige, och att reglerna kommer att ändras framöver.