Presentation
BUP Västmanland

Värnar om psykologers utveckling

Publicerad 14 juni 2022
Foto: Per Groth
Martha Norberg Jansson psykolog på BUP i Västerås och Melpomeni Dragou, psykolog på BUP-Start i Västerås. Foto: Per Groth
Martha Norberg Jansson psykolog på BUP i Västerås och Melpomeni Dragou, psykolog på BUP-Start i Västerås. Foto: Per Groth

BUP Västmanland värdesätter och satsar långsiktigt på sina psykologer. Regionen ligger långt fram med satsningar som bidrar till psykologers professionella utveckling.

BUP Västmanland har bland annat en studierektor för regionens psykologer, ett uppskattat PTP-program, kompetenspaket för nylegitimerade psykologer samt goda möjligheter att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning och att skräddarsy sin karriärutveckling utifrån individuella intresseområden.
– BUP Västmanland erbjuder många karriärutvecklingsmöjligheter för psykologer, exempelvis möjligheten att skräddarsy ett eget utbildningsprogram. Regionen har flera interna ledarskapsutbildningar för medarbetare som är intresserade av detta. Psykologer har möjlighet att gå specialistutbildningar. Via ett nära samarbete med Centrum för klinisk forskning i regionen erbjuds psykologer möjlighet att kombinera kliniskt arbete med forskning. Vi har dessutom en kompetensmodell som bland annat inkluderar en karriärstege samt ett kompetenspaket för nylegitimerade psykologer, säger Cecilia Peimer, psykolog och enhetschef för BUP-mottagningarna i Fagersta och Köping.

Intresserad av att arbeta med oss? Vänligen kontakta:


Cecilia Peimer
Enhetschef
cecilia.peimer@regionvastmanland.se

Eller skicka ett mail till: bupvastmanland.adm@regionvastmanland.se

Stark tilltro till psykologen
– Verksamhetsledningen i vår region signalerar på många sätt att psykologer har ett stort värde och att de är måna om att attrahera och behålla oss långsiktigt. Jag upplever även att BUP Västmanland har en stark tilltro till psykologens kompetens och förmåga att självständigt planera sin arbetstid. Vi involveras dessutom ofta i verksamhetsutvecklingen, säger Martha Norberg Jansson, psykolog på BUP i Västerås. Parallellt utbildar hon sig till specialistpsykolog.

Kombinerar forskning med klinik
Martha Norberg Jansson och Melpomeni Dragou uppskattar att BUP Västmanland erbjuder många valmöjligheter för psykologer. Man kan arbeta som behandlande psykolog med olika behandlingsinriktningar och olika patientgrupper, och samtidigt vara utredande psykolog i neuropsykiatriska utredningar.
– BUP Västmanland är en dynamisk arbetsgivare som blivit alltmer attraktiv för psykologer. Här är möjligheterna till forskning och verksamhetsutveckling goda, alltid med barnets perspektiv i fokus. Jag kom hit som PTP-psykolog och en bidragande orsak till att jag valt att stanna är att regionen erbjöd mig möjligheten till en kombinationstjänst, säger Melpomeni Dragou, psykolog på BUP-Start i Västerås. Hon arbetar halvtid kliniskt och forskar på halvtid vid Uppsala universitet.

Cecilia Peimer, psykolog och enhetschef för BUP-mottagningarna i Fagersta och Köping.
Cecilia Peimer, psykolog och enhetschef för BUP-mottagningarna i Fagersta och Köping.

Intresserad av att arbeta med oss? Vänligen kontakta:


Cecilia Peimer
Enhetschef
cecilia.peimer@regionvastmanland.se

Eller skicka ett mail till: bupvastmanland.adm@regionvastmanland.se

Region Västmanland – Barn- och ungdomspsykiatrin

BUP Västmanland har cirka 140 medarbetare varav 30 psykologer. Verksamheten innefattar öppenvård, slutenvård, akutmottagning, ätstörningsvård och bedömningsenhet.
Vi har 4 öppenvårdsmottagningar i Västerås, Sala, Fagersta och Köping. Vi deltar även i flera samverkansprojekt med fokus på omställning till nära vård, förbättrade flöden för barn och unga samt fokus på att lyfta fram patienten i fokus. BUP bidrar med 50% psykolog som del i länsövergripande Barnahusverksamhet (med polis, åklagarmyndighet och socialtjänst) där vi deltar i samverkan, gör bedömningar och arbetar behandlande med barn och unga kring utsatthet för sexuella övergrepp och våld (både offer och förövare)

regionvastmanland.se