Presentation
Habilitering

Teamkänsla i Region Västernorrland

Publicerad 14 juni 2022
Peter Sundelin, psykolog inom habiliteringen i Örnsköldsvik. Foto: Jonas Forsberg
Peter Sundelin, psykolog inom habiliteringen i Örnsköldsvik. Foto: Jonas Forsberg

Michael Edholm och Peter Sundelin arbetar som psykologer i Region Västernorrland. Arbetssättet är tvärvetenskapligt och arbetsuppgifterna upplever de som meningsfulla, mångskiftande och utvecklande.

Peter Sundelin är verksam i Örnsköldsvik och har lång erfarenhet av att arbeta med patienter med betydande och varaktig funktionsnedsättning, orsakad av utvecklingsstörning, medfödda eller förvärvade sjukdomar.
– Jag arbetar framför allt i ett team med ansvar för ungdomar mellan 15 och 24 år. Det är ett stimulerande arbete då vi arbetar med att stärka individen att fungera så självständigt som möjligt. Vi arbetar även nära de anhöriga och närstående och det finns en god kontinuitet. Jag träffar nu den andra generations patienter vars föräldrar vi tidigare mött inom habiliteringen.
Inom habiliteringen i Örnsköldsvik arbetar fyra psykologer med ansvar för var sitt team som riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna.
– Psykologer har en central roll och jag upplever att kontakt- och beslutsvägarna inom sjukhuset är korta. Vi arbetar med multifaktoriella förklaringsmodeller och komplexa bedömningar och jag upplever verkligen att det går att göra skillnad i patienters och närståendes liv, säger Peter Sundelin.

Michael Edholm, psykolog i barnteamet inom habiliteringen i Sollefteå.
Michael Edholm, psykolog i barnteamet inom habiliteringen i Sollefteå.

Levande städer
Michael Edholm arbetar som psykolog i barnteamet inom habiliteringen i Sollefteå. Barnen remitteras i regel via mödra- och barnhälsovården.
– Vi arbetar individanpassat, beroende på kapacitet och förmåga hos barn och föräldrar. Vi gör även olika typer av utredningar inför skolstart och håller i övergången till ungdomshabiliteringen när barnen är 15 år. Jobbet är otroligt omväxlande och givande, den ena dagen är inte den andra lik.
Michael jobbade tidigare med barn och unga inom Sollefteå kommun, men sökte sig vidare till regionen och habiliteringen.
– Jag ville arbeta i team och tillsammans med andra psykologer och yrkeskategorier. Vi har ett bra kollegium och nätverk och träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och samtala kring viktiga frågor. Det finns också goda möjligheter till specialist- och vidareutbildning.
Både Peter och Michael ser stora vinster med att bo på en mindre ort. Naturen finns runt hörnet och från såväl Sollefteå som Ö-vik finns goda pendlingsmöjligheter till både Sundsvall och Umeå.
Sollefteå och Örnsköldsvik har brottats med utflyttning. Men trenden har brutits och nya företagssatsningar och återetableringen av regementet i Sollefteå innebär att städerna i högsta grad lever.
– Det märks verkligen. Det är en stor skillnad mot tidigare och det skapar positiva energier och ringar på vattnet, säger Michael.

Region Västernorrland – Habiliteringen

Habiliteringen i Region Västernorrland är en länsgemensam verksamhet med cirka 100 medarbetare med placering i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Kontakt:
michael.edholm@rvn.se
peter.sundelin@rvn.se

rvn.se