Traumatisering hos barn

Ökad kompetens om traumatisering hos barn

Publicerad 14 juni 2022
Text: Adrianna Pavlica
Psykologen Poa Samuelberg leder projektet ”Trauma på kartan”.

Psykologen och barnexperten Poa Samuelberg är projektledare för regeringsuppdraget ”Trauma på kartan”, som ska öka kompetensen kring våldsutsatthet och traumatisering hos barn.

Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn på Linköpings universitet, har av regeringen fått i uppdrag att utveckla och genomföra ett program för kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård som riktar sig till personal i första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa, och den specialiserade psykiatrin för barn och unga.
– Vi har bland annat lanserat ett basprogram om våld mot barn, och en kurs i barnpsykiatrisk traumavård. Båda utbildningarna är kostnadsfria och innehåller teoretisk kunskap men också färdigheter, exempelvis hur screenar man för våld och vad innebär krisstöd i praktiken? Det här är ett kunskapsfält i vården med stora brister, även när det kommer till samverkan med andra myndigheter, säger Poa Samuelberg, psykolog, som leder satsningen.

”Det är oerhört viktigt att tidigt uppmärksamma våld och övergrepp.”

Stort gensvar
Sverige har exempelvis fått internationell kritik för att inte leva upp till standard i att uppmärksamma problem och ge rehabiliterande insatser till barn efter våldsutsatthet. Trots att våldsutsatthet hos barn är överrepresenterat i den kliniska populationen, är det många behandlare som sällan eller aldrig ställer frågor om barns erfarenhet. Tillgång till psykologisk behandling och evidensbaserad vård för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, hos barn är bristfällig i många regioner och väntetiderna långa.
– Gensvaret på ”Trauma på kartan” har varit stort från både kliniker och chefer. För basutbildningen har vi på kort tid fått 15 000 registrerade användare. Det säger något om det stora behovet av kunskap.

Fått tilläggsuppdrag
Kunskapen om barn och trauma har vuxit de senaste åren inte minst genom ny forskning, något som Poa Samuelberg välkomnar.
– Det är oerhört viktigt att tidigt uppmärksamma våld och övergrepp eftersom det riskerar att leda till långvariga och funktionsnedsättande svårigheter, och i värsta fall en för tidig död.
”Trauma på kartan” har fått ett tilläggsuppdrag av regeringen där kompetensprogram digitaliseras för att nå ut till fler.