Perfektionism

Många problem kopplade till perfektionism

Publicerad 14 juni 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Henrietta Asplund
Psykologen Alexander Rozental tipsar om att ta patienters prestationskrav in i samtalet. Foto: Henrietta Asplund

Perfektionism verkar öka bland unga – och kan dölja sig bakom andra besvär som ångest och depression.
– Det finns oftast en annan problematik och diagnos som personen söker hjälp för och som står i fokus. Men perfektionismen kan ses som en sårbarhet som gör att personen råkar ut för problem, säger psykologen Alexander Rozental.

Alexander Rozental har gett ut en rad böcker, nu senast ”Bättre än perfekt – en självhjälpsbok för perfektionister”.
– Det finns internationell forskning som visar på att perfektionismen ökat över tid. Det kan ha att göra med större konkurrens och att samhället blivit mer individualistiskt. Hur den senaste utvecklingen med sociala medier har påverkat vet vi ännu inte, men man kan fundera över om den konstanta jämförelsen med andra skapar högre krav, säger han.
Perfektionismen kan delas upp i två delar: strävan att uppnå högt ställda krav, och oro över att göra fel och inte lyckas nå kraven. Båda delarna kan vara problematiska men resulterar i olika typ er av problem.
– Det finns forskning som pekar på att perfektionism hänger ihop med många diagnoser. Strävan brukar kopplas ihop med ätstörningar, oro med ångest och depression. Det är viktigt att understryka att det inte är fel att uppnå saker i livet, utan bekymren uppstår när man väljer att definiera sig själv som människa utifrån ens prestation, säger Alexander Rozental.

”Det handlar om hur man tar sig an uppgifter i livet, att man behöver bli mer flexibel.”

Göra beteendeexperiment
Hans tips till psykologer är att ta in prestationskraven i samtalet.
– När man till exempel ska ta itu med en depression kan man säga: Jag märker att du ställer höga krav på dig själv, vad tänker du kring det? Kan det var så att dina krav också sker på bekostnad av något annat, nämligen hur du mår? Därifrån kan man komma in på behandling.
Som psykolog kan man låta patienten göra beteendeexperiment.
– Patienten får prova att ändra sitt beteende – det kanske gick bra trots att man inte hade förberett sig för ett föredrag i många timmar. Man behöver också stämma av verklighetsbilden – kommer andra verkligen tycka att man är värdelös om man inte får alla rätt på provet? Det är också otroligt viktigt att jobba med personens självkritik, säger Alexander Rozental.

Inte sänka krav
Enligt honom är det centralt att som psykolog inte säga till någon att sänka sina krav.
– Det handlar snarare om hur man tar sig an uppgifter i livet, att man behöver bli mer flexibel. Man behöver inte göra på samma sätt varje gång utan lära sig att anpassa sig efter kravbilden. Ibland kan man förbereda sig jättemycket inför en föreläsning, men ibland får man göra det snabbt och lite slarvigt men det är okej ändå. Det gäller att hitta en ny, snällare röst att tala till sig själv med.