Presentation
Uppsala kommun

Engagerad satsning på elevhälsan

Publicerad 14 juni 2022
Foto: Mikael Wallerstedt
Paulina Rodriguez Milovic och Stefan Boström, skolpsykologer i Uppsala kommun. Foto: Mikael Wallerstedt
Paulina Rodriguez Milovic och Stefan Boström, skolpsykologer i Uppsala kommun. Foto: Mikael Wallerstedt

I Uppsala är elevhälsan viktig, och skolpsykologerna ingår i ett team som ska bidra till elevernas måluppfyllelse.
– Har man väl hamnat i skolans värld har man svårt att ta sig härifrån, det är väldigt engagerande och roligt men också utmanande, säger psykologen Paulina Rodriguez Milovic.

Uppsala har 58 grundskolor och fem grundsärskolor, och samtliga har ett elevhälsoteam där rektor ingår. Kommunen har en relativt hög psykologbemanning, och Paulina Rodriguez Milovic, som började arbeta i Uppsala 2007, ser hur man idag satsar på skolpsykologer.
– Förr hade jag sex stycken skolor, åtta år senare hade jag en skola, så trenden i Uppsala är att man värderar skolpsykologernas arbete högt och skapar en möjlig arbetssituation med bra förutsättningar.
Och Paulina Rodriguez Milovic stortrivs i skolans värld.
– Skolan är tvingad att skapa en bra lärmiljö för vartenda barn, och det kommer vi inte ifrån. Det är en gäckande tanke; det är 372 elever på en skola och alla måste ha det bra där, det säger något om vad det innebär för en i yrket, säger hon.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Viktig kompetens
Karin Wallén är psykolog på Storvretaskolan och har en viktig roll när det kommer till att bidra till elevernas måluppfyllelse.
– Här i Uppsala har vi ett helhetsperspektiv; vi arbetar både med individ, grupp och organisation. Vi sitter också i ett elevhälsoteam där vi samarbetar med andra professioner och diskuterar uppbyggnaden av organisationen och hur man kan tänka kring personal. Det är viktigt att ha ett gott samarbete i elevhälsoteamet där olika kompetenser går samman, säger hon.

Arbetar förebyggande
Elin Waldenvik är rektor på skolan och ser hur skolpsykologen blir alltmer eftertraktad.
– De bidrar med en så bred kompetens och är ett viktigt bollplank. Idag ser man i allt större utsträckning att psykologer har en viktig kompetens som behövs när man jobbar med människor. Och skolpsykologen kommer in tidigt i processen i stället för att kopplas in när det redan gått fel, de jobbar inte bara reparerande utan förebyggande, säger hon.
I Uppsala kan skolpsykologer arbeta både centralt och lokalt. Stefan Boström är en av de som har en kombinerad tjänst.
– Man kan till exempel använda sin psykologiska kompetens till att utforma bra lärmiljöer. Det är en väldigt tillfredsställande känsla när man kan hjälpa en lärare att ändra sitt bemötande av sina elever. Då sprids denna kunskap hos läraren automatiskt till kanske 100 barn, och på det sättet förbättras deras mående och inlärning.

Uppsala kommun – Elevhälsa

Uppsala har 58 grundskolor och fem grundsärskolor och samtliga har ett elevhälsoteam där rektor ingår såväl som kurator, psykolog, skolsköterska och socialpedagog. Det finns också ett centralt logopedstöd som skolorna kan nyttja. Psykologerna finns också på gymnasiet.
Inom enheten Centrala teamet arbetar specialpedagog, socionom, psykolog, logoped, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och skolläkare.

uppsala.se