Presentation
Skolpsykolog

De hittade rätt i Stockholms skolvärld

Publicerad 14 juni 2022
Foto: Johan Marklund
Stockholms stad erbjuder flera karriärmöjligheter för skolpsykologer. Det finns många olika typer av stadsdelar och upptagningsområden. Både Agustin Figueroa Sterquel och Sara Renström arbetar på skolor i utsatta områden. Foto: Johan Marklund
Stockholms stad erbjuder flera karriärmöjligheter för skolpsykologer. Det finns många olika typer av stadsdelar och upptagningsområden. Både Agustin Figueroa Sterquel och Sara Renström arbetar på skolor i utsatta områden. Foto: Johan Marklund

Som skolpsykolog i Stockholm stad har du stora möjligheter att själv utforma din tjänst. Sara och Agustin har valt att arbeta på lite olika sätt. Men de är överens om att jobbet som skolpsykolog är fritt, varierande och meningsfullt.

– Något av det jag tycker är roligast med mitt arbete är att jag hela tiden får användning av psykologrelevanta färdigheter. Psykologskärpan gör att arbetet känns både meningsfullt och stimulerande, säger Sara Renström som arbetar som skolpsykolog på Bäckahagens F–9-skola.
Sara har bland annat arbetat som psykolog på en första linjen-verksamhet och på Pliktverket som urvalspsykolog. Men förra året tog hon klivet in i skolans värld.
– Jag ville gärna arbeta någonstans där jag hade möjlighet att komma in i ett tidigt skede och på det sättet få möjlighet att arbeta preventivt. Dessutom tilltalades jag av möjligheten att kunna jobba på individ-, grupp- och organisationsnivå, säger hon.

Omväxlande arbetsuppgifter
Arbetet som skolpsykolog är ett varierande arbete. Sara är en del av skolans elevhälsoteam och hon lägger även mycket tid på att stötta och handleda skolans personal.
– Dels har jag handledningsgrupper men jag träffar även personal och diskuterar kring specifika situationer som har uppstått. Ofta kan det handla om barn med särskilda behov, där det psykologiska perspektivet fungerar som komplement till det pedagogiska.
Arbetet innehåller också möten med personal och vårdnadshavare där de planerar kring elevers behov, hon utreder elever och tar fram och genomför utbildningsinsatser. Hon lägger även tid på skolans norm- och värdegrundsarbete. Just nu förbereder hon en kickoff för skolans personal rörande det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.
– Jag har fått stort förtroende av min chef och har fått möjlighet att påverka utformningen av min tjänst. Som skolpsykolog finns det hur mycket som helst att göra, så det gäller att prioritera klokt och hålla huvudet kallt, säger Sara och tillägger att just friheten att själv utforma sin tjänst gör att arbetet som skolpsykolog kan variera beroende på vem som axlar rollen.

Intresserad av att jobba som psykolog i Stockholms stad?


För frågor om jobb, vänligen kontakta:

Britta Hansen
Leg Psykolog med medicinskt ledningsansvar
Telefon: 08-508 328 26
E-post: britta.hansen@edu.stockholm.se

Klicka här för att hitta lediga tjänster inom Stockholms stad

Följa barnens utveckling
Agustin Figueroa Sterquel arbetar som skolpsykolog på Bredängsskolan. Han föddes i Chile och studerade psykologi på Kuba. När han kom till Bredängs F–9-skola kände han att han hade hittat rätt. Här befinner han sig i ett mångkulturellt sammanhang och även han har möjlighet att påverka sin tjänst.
Dörren till Agustins rum står ofta öppen och han tycker det är viktigt att bygga relationer med eleverna.
– Många elever kommer in och hälsar och de kanske inte ens vet att jag är psykolog. Men ofta vill de bara prata. Det är väldigt enkelt att arbeta med barn om man har en bra relation med dem. Det gäller speciellt för de barn som har svårigheter med vuxna. Så jag satsar mycket på relationerna, säger han.
Även för Agustin är utredning och handledning viktiga delar av det dagliga arbetet. Som skolpsykolog ska du inte behandla elever, och både Agustin och Sara remitterar eller hänvisar barnen till rätt vårdinsats när behov finns. Däremot följer de båda upp barn som de har utrett.
– Det är det som är det fina med att jobba som skolpsykolog. Vi får följa barnen och deras utveckling. Vi känner dem på ett annat sätt och vi kan handleda vuxna i deras närhet, säger Agustin.

Utveckling och stödjande nätverk
Trots att de är de enda psykologerna på sina respektive skolor så känner de sig inte ensamma i sin profession. Stockholm stads centrala elevhälsa tillhandahåller kompetensutveckling i form av handledning, seminarier och utbildningsdagar. Genom den centrala elevhälsan och nätverksträffar bygger de även relationer med sina kollegor runt om i staden.
– Dessutom har vi även ett sammanhang med kollegorna i arbetslaget, säger Sara.
Kärnan i deras uppdrag som skolpsykologer är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till att elever får så god måluppfyllelse som möjligt. De anser båda att de har stora möjligheter att göra just detta.
– Det bästa med mitt jobb är att jag kan göra skillnad. Jag kan inte förändra barnens sociala sammanhang, men jag kan stärka deras utveckling och modellera deras beteende här i skolan genom andra vuxna men även direkt genom barnen, säger Agustin.

Intresserad av att jobba som psykolog i Stockholms stad?


För frågor om jobb, vänligen kontakta:

Britta Hansen
Leg Psykolog med medicinskt ledningsansvar
Telefon: 08-508 328 26
E-post: britta.hansen@edu.stockholm.se

Klicka här för att hitta lediga tjänster inom Stockholms stad

Stockholms stad – Skolpsykolog

Stockholms stad har 140 kommunala grundskolor och 28 kommunala gymnasieskolor. Som skolpsykolog uppmuntras du att ta ett eget ansvar men är samtidigt en del i ett elevhälsoteam på den skola du jobbar på. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till alla skolpsykologer och ett starkt professionsstöd.

jobba.stockholm