Primävård

Första linjens psykologi i förändring

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Adrianna Pavlica
Sandra Weineland ser att det finns stora möjligheter när den psykiska hälsan och ohälsan får större utrymme inom primärvården.
Sandra Weineland ser att det finns stora möjligheter när den psykiska hälsan och ohälsan får större utrymme inom primärvården.

Psykisk hälsa och ohälsa har fått ett större utrymme inom primärvården, och gränsen mot psykiatrin ska suddas ut. Trots det vet många psykologer inte vad primärvårdsreformen innebär.
– Det är oroväckande. Det viktiga är ju att patienten är i centrum och inte var i vårdkedjan hen befinner sig, säger Sandra Weineland i regionala primärvårdsrådet i VG-regionen.

Enligt undersökningen som Framtidens Karriär – Psykolog har gjort är endast 43 procent väl eller mycket väl insatta i första linjens utvidgade uppdrag att ta emot patienter med psykisk ohälsa.
– Det kan vara personer som kommer med första symptom på något eller har en svår situation just nu och behöver två-tre samtal för att få strategier att behandla det. Eller så kommer någon med till exempel PTSD, som faller under vår omsorg, så det är en stor bredd, säger Sandra Weineland.

Kort och längre behandling
Hon är leg. psykolog, specialist i psykoterapi, sitter i primärvårdsrådet och är som docent plattformsledare för en grupp forskare inom primärvården. Hon menar att det kan finnas farhågor kring primärvårdsreformen.
– Många psykologer är rädda för att de inte ska ha tid med svåra patienter, men de som har störst behov får det. När man tar de korta behandlingarna frigör man tid för att ha längre behandlingar samtidigt. Alla får inte tio samtal rakt av utan man anpassar och personcentrerar behandling utifrån bedömning, säger Sandra Weineland.

Många psykologer inom primärvården kommer från psykiatrin och har med sig stor kunskap

Många från psykiatrin
Psykologens roll inom primärvården är enligt henne väldigt central, då många vårdtillfällen har en koppling till psykisk ohälsa.
– Många psykologer inom primärvården kommer från psykiatrin och har med sig stor kunskap. Vi har allt ifrån psykoedukation i förebyggande syfte till svåra patienter, och då är erfarenhet och kompetens viktigt. Liksom allmänläkaren behöver vi kunna sätta allt samman och navigera.

En rad olika karriärvägar
Att 62 procent av psykologerna kan tänka sig att arbeta inom primärvården ser Sandra Weineland som positivt och tror att det är bredden som lockar.
– Det är omväxlande och väldigt spännande; man har hand om alla åldrar och diagnoser och svårighetsgrader. En dag rådgör man en förälder vars barn inte vill sova i egen säng, en annan dag är man med patienten på akutmottagningen för suicidrisk. Det är en bredd man inte upplever på många andra arbetsplatser.
Inom primärvården finns dessutom en rad olika karriärvägar.
– Många har fått upp ögonen för att det finns utvecklingsmöjligheter inom primärvården, och att psykologisk kompetens uppskattas väldigt mycket. Man kan till exempel vara psykologisk rådgivare i ledningsgrupp eller arbeta med utveckling. Primärvården blir en allt mer attraktiv arbetsplats, säger Sandra Weineland.