Presentation
Digital psykologi

Gävleborg i framkant inom digital psykologi

Publicerad 7 juni 2021
Foto: Alexander Lindström
Emma Selander och Arvin Hembäck, psykologer inom Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Emma Selander och Arvin Hembäck, psykologer inom Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Region Gävleborg satsar stort på digital vård- och verksamhetsutveckling. Psykologerna Arvin Hembäck och Emma Selander värdesätter den stimulerande arbetsmiljön och satsningarna på en jämlik och tillgänglig vård.

För knappt tre år sedan började Arvin Hembäck som psykolog inom Digital vuxenpsykiatri i Gävle. Idag leder han ett team med psykologer, PTP-psykologer och sekreterare.
– Vi har vår fysiska arbetsplats i Gävle, men arbetar regionövergripande. Vi arbetar även kliniskt via videomöten, men också med digital verksamhetsutveckling och digitala utbildningsinsatser.
Digital psykiatri grundades för att starta en mer hållbar kompetensförsörjning av psykologer i den psykiatriska vården inom regionen.
– Det är inte alltid enkelt att rekrytera psykologkompetens till mindre orter. Men genom vårt digitala team i Gävle kan vi stötta de psykiatriska mottagningarna ute i regionen kring frågor som rör utredning och behandling. För patienter innebär det en ökad tillgänglighet och en mer jämlik vård.
Uppdraget är både brett och omväxlande. Det kan exempelvis handla om att utbilda medarbetare i att genomföra videosamtal, att digitalisera behandlingsformulär och underlätta användningen av digitala hjälpmedel och lösningar.
– Som psykolog får jag använda mig mycket av det jag är utbildad till. Det är ett kreativt arbete och det finns stora möjligheterna att växa, både i den kliniska rollen, men också i arbetet med verksamhetsutveckling, säger Arvin Hembäck.

Jobba med digital psykologi i Gävleborg. Klicka här för att läsa mer (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Digitala vårdmottagningar
För Emma Selander, psykolog på Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle, har den pågående covid-19-pandemin inneburit en förändring av arbetssätt.
– Det är en utveckling jag länge velat se. Vi har även inspirerats av hur Digital psykiatri arbetar. I de fall det är lämpligt genomför vi videomöten och kan använda oss av instruktionsfilmer via 1177 så att patienter och familjer kan förbereda sig inför ett mottagningsbesök.
En annan spännande utveckling, menar hon, är satsningen på DVM, digitala vårdmöten, som planeras att lanseras hösten 2021. Den vårdsökande kan nå vården antingen via 1177 eller via Region Gävleborgs webbplats.
– Det kan vara digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt möte. Det är spännande att arbeta i en region som satsar mycket på psykologer och utvecklingen av nya lösningar. Efterfrågan på psykologer är stor och arbetsuppgifterna skiftande. Det är stimulerande och jag trivs väldigt bra.

Jobba med digital psykologi i Gävleborg. Klicka här för att läsa mer (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Gävleborg – Digital psykologi

Digital psykiatri har sitt säte i Gävle, men arbetar länsövergripande mot de psykiatriska mottagningarna i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall. Verksamheten vilar i huvudsak på tre ben: utredning, behandling och verksamhetsutveckling.
Barn- och ungdomssjukvården (BUS) i Gävleborg är en del av regionens specialistsjukvård. BUS bedriver mottagningsverksamhet i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle samt slutenvårdsavdelningar i Hudiksvall och Gävle. Patientgrupperna består av barn och ungdomar (0–17 år) med barnmedicinska tillstånd.

rekryteringsteamet@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se